Ulama Quotes

Quotes tagged as "ulama" (showing 1-9 of 9)
Adian Husaini
“Dengan segala kehebatannya dalam dunia keilmuan, tengoklah bagaimana sikap 'tahu diri' seorang al-Ghazali. Beliau tetap menempatkan dirinya di bawah mazhab Shafii dalam soal metodologi ushul fiqh. Beliau tidak merasa lebih hebat dari Shafii. Banyak ilmuan besar Islam tetap memelihara sikap adil dan beradab dalam mengkaji dan menyebarkan ilmu kepada masyarakat.”
Adian Husaini, Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Islam

“Demikian potret sosok-sosok yang berdedikasi dalam menyunting khazanah keilmuan. Ilmu adalah tujuan mereka; ikatan pikirannya; dan cinta adalah darahnya. Mereka laksana bangunan kokoh yang tersusun dari berbagai raga tapi jiwa merek satu.”
Yusri Abdul Ghani Abdullah, Historiografi Islam: Dari Klasik Hingga Modern

Sutung Umar RS
“Aku mencari guru yang mursyid
tetapi yang kutemui ulama fasik.
Mereka mengajar tentang kebenaran
tetapi mereka melakukan hal yang sebaliknya.

(Mazmur V)”
Sutung Umar RS, Puisi: Nyanyian Mazmur

“Kesungguhan Syeikh Daud Abd Allah al-Fatani menulis kitab yang berjumlah 57 buah dalam serba kekurangan, tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran material tentu menjadi suatu pukulan kepada ulama yang ebrada pada zaman serba medwah yang tidak dapat menghasilkan karya.”
Shukri Ahmad, Pengaruh Pemikiran Ulama di Semenanjung Malaysia Akhir Abad Ke-20

“Kekeliruan tentang istilah ulama ini tidak wujud pada zaman generasi awal Islam sehinggalah menjelang waktu proses sekularisasi ilmu oleh Barat. Sebabnya ialah, ilmuwan Islam pada ketika itu berupaya menguasai kedua-dua bidang ilmu secara bersepadu sama ada ilmu kealaman, juga ilmu keagamaan. Pada ketika itu, tidak timbul maksud jahil dalam suatu cabangan ilmu. Bahkan ilmu kealaman pada ketika itu pun disaring dan dikembangkan menerusi pengetahuan dari al-Quran dan al-Sunnah itu sendiri.”
Shukri Ahmad, Pengaruh Pemikiran Ulama di Semenanjung Malaysia Akhir Abad Ke-20

Dian Nafi
“ibunya mewarisi jiwa entrepreneurship dari sang kakek, di samping rasa cinta yang sangat pada kyai ulama dan ilmu.”
Dian Nafi, Gus

Wan Mohd Nor Wan Daud
“Jika kita tidak memahami sesuatu perkara, jangan dusta:
Sehingga menolak kefahaman lebih afdhal, lagi wibawa
Sehingga memfitnah mereka yang lebih aula lagi mulia
Sehingga kita terus tergelincir ke lembah gelap dan hina
Terperangkap dalam lumpur hasad, ghulat dan pra-sangka.”
Wan Mohd Nor Wan Daud, Mutiara Taman Adabi : Sebuah Puisi Mengenai Agama, Filsafat dan Masyarakat

Wan Mohd Nor Wan Daud
“Sesungguhnya bertanya tidak semudah yang dianggap umum-
Pertama kau harus insaf-sedar akan kejahilan mu akan sesuatu
Kedua, harus kenal pasti alim yang bakal kau rujuk membantu.”
Wan Mohd Nor Wan Daud, Mutiara Taman Adabi : Sebuah Puisi Mengenai Agama, Filsafat dan Masyarakat
tags: ulama

Dian Nafi
“Buah dari cinta pada ulama itu alhamdulillah lahir darinya para penerus perjuangan ulama seperti sekarang ini”
Dian Nafi, Mengejar Mukti