Dragoste Quotes

Quotes tagged as "dragoste" Showing 1-30 of 135
Mihail Drumeş
“În definitiv, ce e dragostea decât o taină pe care o ascund îndrăgostiţii şi o poartă în umbră, de frica luminii? Îndată, ce taina se dă pe faţă, dragostea veştejeste, îşi pierde frăgezimea, vraja devine ceva obişnuit, de toate zilele.”
Mihail Drumeş, Invitaţia la vals

Liviu Rebreanu
“Şi a găsit-o printre miile de oameni indiferenţi. I-a zărit mai întâi ochii verzi cu luminile calde si moi. S-a cutremurat până în temeliile fiinţei lui, ca şi când i s-ar fi lămurit fulgerător toate misterele vieţii. Apoi li s-au încrucişat privirile şi din uimirea ei a înţeles că şi ea l-a recunoscut, deşi nu l-a mai văzut niciodată.”
Liviu Rebreanu, Adam și Eva

Mihail Drumeş
“Bărbatul, datorită eului său aşa-zis "superior", se dă dragostei cu prudenţă, păstrând rezerve pentru sine, de aceea îşi păstrează măcar parţial echilibrul. Pe când noi, femeile, când iubim, ne dăm integral, mistuindu-ne în aşa fel, încât nu ne rămâne decât umbra celor ce am fost.”
Mihail Drumeş, Invitaţia la vals

Lucian Blaga
“În mine se mai vorbeşte şi astăzi despre tine.”
Lucian Blaga

Liviu Rebreanu
“Cine vrea să explice totul prin cuvinte ajunge curând să nu poată explica nimic! Sufletul n-are nevoie de cuvinte pentru a înţelege.”
Liviu Rebreanu, Adam și Eva

Mihail Drumeş
“Stimată dragoste, în care nebunie nu ne faci tu să găsim plăceri?”
Mihail Drumeş, Invitaţia la vals

Ion Druță
“... Oricît de întuneric ar fi fost, ea îl zărea, pentru că atunci cînd nu mai văd ochii, vede sufletul...”
Ion Druță, Frunze de dor

Mihail Drumeş
“De altfel, aleşii dragostei absoulte sunt excepţii tot atât de rare ca şi geniile.”
Mihail Drumeş, Invitaţia la vals

Mircea Eliade
“Atunci am înțeles că nimic nu durează în suflet, că cea mai verificată încredere poate fi anulată de un singur gest, că cele mai sincere posesiuni nu dovedesc niciodată nimic, căci și sinceritatea poate fi repetată, cu altul, cu alții, că, în sfârșit, totul se uită sau se poate uita.”
Mircea Eliade, Maitreyi

Mihail Drumeş
“...şi nu ştiu dacă o femeie îndrăgostită raţionează vreodată cu creierul.”
Mihail Drumeş, Invitaţia la vals

Ion Druță
“Vai, visele celea ale tinereţii, visele primei iubiri, cum vin ele, ca apele de primăvară şi te fură, şi te învăluie, şi te duc la adînc, atît de adînc, încît, la un moment dat, ele devin esenţa vieţii tale, şi dacă ţi s-ar cere: visele sau viaţa, eşti gata să declari - de-mi luaţi visele, luaţi-mi şi viaţa...”
Ion Druță, Frunze de dor

Radu Tudoran
“El mi-a dat tot ce a avut, dintr-o dată, şi când inima i s-a golit, a plecat. E un risipitor.”
Radu Tudoran, Fiul risipitor

Nichita Stănescu
“Mă culcasem lângă glasul tău.
Era tare bine acolo şi sânii tăi calzi îmi păstrau
tâmplele.

Nici nu-mi mai amintesc ce cântai.
Poate ceva despre crengile şi apele care ţi-au cutreierat
nopţile.
Sau poate copilăria ta care a murit
undeva, sub cuvinte.
Nici nu-mi mai amintesc ce cântai.

Mă jucam cu palmile în zulufii tăi.
Erau tare îndărătnici
şi tu nu mă mai băgai de seamă.

Nici nu-mi mai amintesc de ce plângeai.
Poate doar aşa, de tristeţea amurgurilor.
Ori poate de drag
şi de blândeţe.
Nu-mi mai amintesc de ce plângeai.

Mă culcasem lângă glasul tău şi te iubeam.”
Nichita Stănescu

Ionel Teodoreanu
“Condiţia dragostei este să caute, nu să descopere, să vrea să ştie, fără să afle, să fie ritmul unei continue mişcări spre un orizont mereu văzut, dar mereu îndepărtat. Mai mult decât curiozitate: nostalgie.”
Ionel Teodoreanu, Lorelei

Mihail Drumeş
“După un timp, s-a furişat pe poarta inimilor noastre fiinţa unui vals făcut numai din farmec şi nostalgie.”
Mihail Drumeş, Invitaţia la vals

Ionel Teodoreanu
“Dragostea e nostalgia de ceva necunoscut în care presimţi frumuseţe...”
Ionel Teodoreanu, La Medeleni [vol. 1-3]

Ion Druță
“I-a privit în treacăt - numai o clipă, - dar a înţeles că tot ce-a avut mai scump în viaţă, a schimbat pe aceşti doi ochi căprui. Şi pămîntul, şi păpuşoii, şi mînjii, şi iarba. Biruiseră aceşti doi ochi.”
Ion Druță, Frunze de dor

Mircea Eliade
“Maitreyi continuă totuşi cu o simplitate care începu să mă cucerească. Vorbea apei, vorbea cerului cu stele, pădurii, pămîntului. Îşi sprijini bine în iarbă pumnii purtînd inelul şi făgădui: ― Mă leg pe tine, pămîntule, că eu voi fi a lui Allan, şi a nimănui altuia. Voi creşte din el ca iarba din tine. Şi cum aştepţi tu ploaia, aşa îi voi aştepta eu venirea, şi cum îţi sunt ţie razele, aşa va fi trupul lui mie. Mă leg în faţa ta că unirea noastră va rodi, căci mi-e drag cu voia mea, şi tot răul, dacă va fi, să nu cadă asupra lui, ci asupră-mi, căci eu l-am ales. Tu mă auzi, mamă pămînt, tu nu mă minţi, maica mea. Dacă mă simţi aproape, cum te simt eu acum, şi cu mîna şi cu inelul, întăreşte-mă să-l iubesc totdeauna, bucurie necunoscută lui să-i aduc, viaţă de rod şi de joc să-i dau. Să fie viaţa noastră ca bucuria ierburilor ce cresc din tine. Să fie îmbrăţişarea noastră ca cea dinţii zi a monsoon-ului. Ploaie să fie sărutul nostru. Şi cum tu niciodată nu oboseşti, maica mea, tot astfel să nu obosească inima mea în dragostea pentru Allan, pe care cerul l-a născut departe, şi tu, maică, mi l-ai adus aproape. ”
Mircea Eliade

“Dragostea este cea mai frumoasă dintre șanse.”
Marie-Anne Desmarest

Ion Druță
“O, soare balcanic, revărsat peste văile şi dealurile moldave, o, acele iubiriscurte, scînteietoare, istovitoare, cît de mult aduceţi voi în scurta noastră trecere pe acest pămînt, şi cît de mult luaţi cu voi pentru a nu le mai întoarce niciodată...”
Ion Druță, Frunze de dor

Anna Carey
“Am început să plâng, ştiind într-un final adevărul: dragostea era singurul adversar al morţii. singurul lucru îndeajuns de puternic să se lupte cu prinsoarea disperată a acesteia.”
Anna Carey, Eve

Maria Caranica
“A iubi înseamnă să-i dau celuilalt, cu propriul
meu consimţământ, o putere infinită asupra mea.”
Maria Caranica, Notițe cu cerneală verde

Simona Prilogan
“Multe și nenumărate mărgelele amintirilor. Multe și nenumărate lacrimile întristării. Multe și nenumărate clipele în care dragostea încă veghează ca un ultim soldat în apărarea eternității. Mai respiră a flori și ciocolată, în toate culorile, în toate nuanțele, în toate aromele. Acolo în casele de îngrijire de la capătul străzilor. Străzi prăfuite de minutele realității. Unde aducerile aminte dansează îmbrățișate cu lacrimile și adorm în neuitare cu dragostea.
Acolo unde timpul încă are miros de flori și gust de ciocolată.”
Simona Prilogan, Dragoste, Flori

Andreea Catalina
“Îl priveam și nu puteam crede cum doi ochi pot fi atât de frumoși.”
Andreea Cătălina, Imposibil

“Când vei ști să vezi dragostea în tot ce te-nconjoară și lacrimi îţi vor curge... dar fără să te doară...”
Liviu C Tudose

“Inima își avea rațiunile ei, și rațiunea le cunoștea.”
Jean d'Ormesson, Din voia Domnului

“Dragostei nu-i place trecutul. Dragostea răstoarnă și dă brânci, nu privește decât înainte, este inamica tradiției.”
Jean d'Ormesson, Din voia Domnului

“Ea e hotarul dintre trupul şi sufletul meu. E apa care curge printre îngeri şi demoni. Dar cine poate fura o apă curgătoare?”
Ionel Teodoreanu - Fata din Zlataust

“Nu poti sa simti, nu poti sa fii indragostit la extrem decat arunci cand te simti ca un copil, ca simti cu toata fibra ta, cu toti nervii tai, ca inca esti copil.”
Mihai Vacariu

Dumitru Stăniloae
“Patru sînt felurile generale ale părăsirii: una din iconomie, cum este la Domnul, ca prin păruta părăsire cei părăsiți să se mîntuiască. Alta spre dovedire, cum este la Iov și Iosif, ca să se arate unul stâlp al bărbăției, altul al neprihănirii. A treia spre povățuite duhovnicească, cum este la Apostolul, ca, smerindu-se în cugetare, să păstreze covârșirea harului. În sfârșit, a patraeste lepădarea, ca la iudei, ca, pedepsiți fiind, să fie încovoiați spre pocăință. Dar toate felurile sînt mântuitoare și pline de bunătatea și de iubirea de oameni a lui Dumnezeu”.
Sfîntul Maxim Mărturisitorul
Capete despre dragoste, ed Humanitas, 2017,
p.102”
Dumitru Stăniloae, Filocalia - Volumul 2

« previous 1 3 4 5