Schrijven Quotes

Quotes tagged as "schrijven" Showing 1-30 of 33
Marcel Proust
“Hoeveel bedroevender nog dan vroeger vond ik het sedert die dag (...) dat ik geen aanleg voor schrijven had en ervan moest afzien ooit een beroemde schrijver te worden.”
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Tome I

“Wie schrijft, die blijft
vaak hangen in de kroeg.”
Hugo Matthysen

Britta Böhler
“Meestal luistert hij voor hij naar bed gaat nog even naar muziek, maar vandaag heeft hij daar geen zin in. Hij bladert in het in wasdoek ingebonden schrift, leest willekeurige notities uit het verleden. De dagen rijgen zich aaneen, de tijd vliedt, week na week, op zondagen is de datum in rood gemarkeerd. Hij is ijverig geweest, bijna dagelijks staat genoteerd dat hij een paar regels heeft geschreven. Helaas ook vaak, veel te vaak, dat het werk hem zwaar valt, dat hij geen zin heeft, dat hij maar moeilijk opschiet. Na het korte bericht over het werk elke morgen volgen de gebeurtenissen van de dag. Bezoekers, uitstapjes, maaltijden met Katja en de kinderen, wandelingen, theaterbezoek, lectuur en correspondentie. Zijn stemmingen, zijn lijden. Zijn lichaam reageert gespannen op de verplichtingen van het leven, met pijnen en verteringsproblemen. Het leven is nu eenmaal vaak moeilijk te verteren.
Waarom schrijft hij dat allemaal op? Voor het nageslacht? Onwaarschijnlijk, de notities hebben geen enkele literaire waarde. Niemand heeft de schriften ooit gelezen, ook Katja en de kinderen niet. De dagboeken uit zijn jeugd heeft hij jaren geleden al verbrand, en ook wat zich sindsdien heeft opgehoopt zal hij op een dag in het vuur gooien.
Niettemin zit hij avond aan avond aan zijn bureau om de vervliegende dag vast te houden. Rekenschap afleggen tegenover zichzelf, dat is het waarschijnljk, verplichte zelfobservatie. En een steun in moeilijke tijden, ook dat.”
Britta Böhler

Walter Moers
“Nog één ding, jongen, wat je in je oren moet knopen: het gaat niet om hoe een verhaal begint. Ook niet om hoe het eindigt. Maar om wat daartussenin gebeurt.”
Walter Moers

Toon Tellegen
“Hij las niet over wat hij schreef, want als hij het zou overlezen zou hij het weggooien en dan had hij het net zo goed niet kunnen schrijven.”
Toon Tellegen, Het vertrek van de mier

Harry Mulisch
“Wanneer de schrijver niets anders doet dan zijn ervaringen en hersenschimmen neerschrijven, is hij geen schrijver maar een verteller: iemand, die iets verliest. Van belang is alleen wat er op het papier gebeurt, in de vormgeving, datgene, wat hij niet had voorzien, datgene, wat hij niet wist, datgene, wat hij niet was, datgene, wat hij vindt: dat alleen is creatie.”
Harry Mulisch

P.F. Thomése
“Niet alleen de lezer, ook de schrijver moet kunnen vergeten wie hij is. Vergeten dat hij iemand is. Schrijven is immers niet: jezelf uitdrukken. Het is geen 'zelfexpressie'. Het is: afwezig zijn en de woorden tevoorschijn dromen, ze vervolgens hun gang laten gaan. Het is verdwalen in het huis dat je blijkt te bouwen.”
P.F. Thomése, Verzameld nachtwerk

James Salter
“Babel werd nooit moe zijn verhalen te herschrijven. Hij zei dat er in een volzin ergens een soort hefboompje zat waarop je de hand kon leggen om er een heel kleine, maar precies goede draai mee te geven, niet te veel, niet te weinig, waarna alles op zijn plaats viel.”
James Salter, The Art of Fiction

Harry Mulisch
“Boeken die niet gebaseerd zijn op een schema zijn weekdieren.”
Harry Mulisch

Harry Mulisch
“Schrijven is stratenmaken: op je knieën liggen en achteruit kruipen.”
Harry Mulisch

Koos van Zomeren
“Wanneer je accepteert dat de samenleving je het liefst een etiket opplakt, kun je een vorm van succes bereiken. Maar dan heb je als schrijver afgedaan, want daardoor kom je in de verleiding om te denken dat het toch belangrijk is wat je schrijft. Je wordt een gevangene van je werk door de onbelangrijkheid op te geven.”
Koos van Zomeren

Arie Storm
“Hoe krijg je intimiteit in taal? Hoe wordt de roman die ook een film is toch weer een roman met alle typisch romanachtige kanten ervan? En hoe krijg je léven in die roman? Er moet een relatie zijn tussen taal en het andere; de wereld van vlees en bloed daarbuiten. Die laatste kant had ik misschien te weinig ontwikkeld. Ik word tegenwoordig soms zo overvallen door de gekste emoties, of liever gezegd: door verlangen naar die emoties.”
Arie Storm, Het laatste testament van Frans Kellendonk

Amos Oz
“Denk eraan dat je alles kant en klaar hebt aangetroffen, van sterrenlicht tot olijven, of zeep, van klein tot groot, van laken tot herfst. Het kan geen kwaad om in ruil een paar fatsoenlijke regels na te laten.”
Amos Oz, The Same Sea

P.F. Thomése
“Het enige wat de schrijver kan, is schrijven. Hierin onderscheidt hij zich, en verder nergens in. Hierin toont hij zijn onaangepastheid, zijn verzet tegen de eeuwige herhaling van dezelfde frasen. Het enige wat hij te bieden heeft, is zijn vermogen om de dingen anders op te schrijven dan de meeste mensen het zouden doen.”
P.F. Thomése, Verzameld nachtwerk

Tommy Wieringa
“Over deze dingen zal ik een roman schrijven, zeshonderd pagina's dik, waar ik vijf jaar over zal doen. Voor de laatste lezer die dan nog over is.”
Tommy Wieringa, Dit is mijn moeder

Hugo Claus
“Literatuur wordt door zieken gemaakt. Wie gezond is, schrijft geen boeken.”
Hugo Claus

Eduard Douwes Dekker
“Ameleia betekent zorgeloosheid, slordigheid. Maar ik geef in 't vervolg geen vertaling van zoiets. Dat 's mijn werk niet. Wie 't geluk heeft geen Grieks of Latijn te kennen, moet maar vragen aan z'n neef de dominee, of aan 'n "knap kind" in de familie.
Een schrijver die tijd heeft om alles uit te leggen, heeft niet veel te schrijven.
Een lezer die geen tijd heeft te vragen "wat is dat?" hoeft niet te lezen.”
Eduard Douwes Dekker

Patrick Conrad
“Daar bracht hij zijn dagen door: in de koelte van zijn werkkamer. Als een monnik, ver van het rumoer van feestende vrienden in de tuin, van het luidruchtige gestoei in het zwembad, van het aanslepende gezeur van de krekels. Daar overwon hij de eenzaamheid waar alle schrijvers van vergaan, met maagpijn pennend tot de letters voor zijn ogen begonnen te tollen.”
Patrick Conrad, getande raadsels: herinneringen aan Hugo Claus

Tom Lanoye
“Eigenlijk zou je twee levens moeten hebben: een om te leven en een om te schrijven. Die twee storen elkaar.”
Tom Lanoye

Arthur Schopenhauer
“Weinigen schrijven zoals een architect bouwt. Verreweg de meesten schrijven zoals men domino speelt.”
Arthur Schopenhauer

Hugo Brandt Corstius
“Alles wat ik schrijf is mooi. Als u wilt weten wat mooi is, moet u mij lezen.”
Hugo Brandt Corstius

Godfried Bomans
“Wantrouw elke drijfveer tot schrijven, behalve de vreugde van het formuleren.”
Godfried Bomans

Willem Elsschot
“Of iemand kan leren schrijven? Ik geloof het niet. En wie het in zich heeft hoeft het niet te leren.”
Willem Elsschot

Godfried Bomans
“Schrijven is schrappen.”
Godfried Bomans

“Het leuke van het vak schrijven is dat je het nooit leert.”
Simon Carmiggelt

Simon Vestdijk
“Ik schrijf zo snel omdat ik benieuwd ben naar de afloop.”
Simon Vestdijk

C. Buddingh'
“Schrijven is iets fluisteren wat door niemand gezegd wordt.”
Cees Buddingh

Tom Lanoye
“Er woekert een hardnekkig misverstand, bij kenners en bij leken, dat schrijven ‘bewaren’ betekent. Het is natuurlijk andersom. Schrijven is vernielen, bij gebrek aan beter. Waar je over schrijft gaat pas dan en juist daardoor voorbij. Literatuur is loslaten. Schrijven is verdrijven.”
Tom Lanoye, Sprakeloos

Tom Lanoye
“Puzzelstukken uit diverse periodes, die onverwacht en onverhoopt opeens in elkaar schuiven. Zo moet het zijn om jazz te spelen. Uit de brij valt plots dat ene verscheurende akkoord, zonder repetitie en toch volmaakt getimed. Getoonzet door een genadig toeval. In dank aanvaard door de geduldige muzikant.”
Tom Lanoye, Sprakeloos

Arie Storm
“Schrijven zou je kunnen definiëren als alert zijn op de schoonheid van elke dag, zelfs op de schoonheid in het banale.”
Arie Storm, Schoonheidsdrift

« previous 1