Boeken Quotes

Quotes tagged as "boeken" Showing 1-30 of 30
Bob den Uyl
“Ik ben, wellicht op een verkeerde manier, bezeten van boeken. Altijd, dag en nacht, moet er een boek bij me in de buurt zijn. Zonder boek naar bed of naar de w.c. gaan is voor mij onmogelijk. Blijk ik in een trein een boek of blad vergeten te zijn, dan stap ik uit en schaf me drukwerk aan. Verblijf ik bij iemand die geen boeken in huis heeft, dan word ik rusteloos en agressief.”
Bob den Uyl

Kees van Kooten
“Op visite in zo'n ongestoffeerd huis kun je moeilijk aan de gastheer vragen of u even op zijn iPad mag kijken wat hij de laatste tijd zoal gelezen heeft.”
Kees van Kooten, De verrekijker

Walter Moers
“Nog één ding, jongen, wat je in je oren moet knopen: het gaat niet om hoe een verhaal begint. Ook niet om hoe het eindigt. Maar om wat daartussenin gebeurt.”
Walter Moers

Astrid Lindgren
“Nieuwe boeken ruiken zo lekker; je kunt gewoon aan de reuk merken hoe fijn het moet zijn om ze te lezen.”
Astrid Lindgren

Louis Paul Boon
“Het was een vergissing vanwege de juf, te denken dat alleen de dingen die in de boeken staan interessant zijn. Ook deze, die er nog niet in staan, zijn merkwaardig.”
Louis Paul Boon

Boudewijn Büch
“Als ik moest kiezen, was ik liever een zeehondje dan een boek. Wie het boek, het bibliotheekwezen, de bibliofilie en de boekwereld diepgaand beschouwt, zal moeten toegeven dat mensen meestal voorzichtiger met een gestrand beestje omgaan dan met een boek. De twintigste eeuw is de meest vijandige geweest uit het halve millennium dat het gedrukte boek in Europa bestaat.”
Boudewijn Büch, Boekenpest

Roos Boum
“Roos Boum, Spraakmakende boeken waar je stil van wordt.”
Roos Boum

Ida Gerhardt
“Onvervreemdbaar

Dit wordt ons niet ontnomen: lezen
en ademloos het blad omslaan,
ver van de dagelijksheid vandaan.
Die lezen mogen eenzaam wezen.

Zij waren het van kind af aan.

Hen wenkt een wereld waar de groten,
de tijdelozen, voortbestaan.
Tot wie wij kleinen mogen gaan;
de enigen die ons nooit verstoten.

------------------------------------------------------------
uit: "Niet nog een boek" van Ida Gerhardt (1905-1997)”
Ida Gerhardt

Harry Mulisch
“Boeken die niet gebaseerd zijn op een schema zijn weekdieren.”
Harry Mulisch

Tommy Wieringa
“Over deze dingen zal ik een roman schrijven, zeshonderd pagina's dik, waar ik vijf jaar over zal doen. Voor de laatste lezer die dan nog over is.”
Tommy Wieringa, Dit is mijn moeder

Robert Menasse
“De haard was niet meer in gebruik sinds de woning van centrale verwarming was voorzien. De verhuurder had twee planken in de haard gemonteerd en daar boeken op gezet. Vond hij waarschijnlijk leuk en knus. Martin had dat later ook bij vrienden en bekenden in oudere Brusselse woningen gezien: boeken in de niet meer gebruikte open haard.
In Martins haard stonden verschillende Brusselse stadsgidsen, oude verfomfaaide uitgaven, waarschijnlijk door vorige huurders achtergelaten, een paar delen van een conversatielexicon uit het jaar 1914, drie atlanten, een uit 1910, een uit 1943, de derde uit 1955, en een tiental delen uit de reeks 'Klassieken der wereldliteratuur' van de Vlaamse boekenclub. 'In elk deel vier klassieke werken, hedendaags ingekort', verschenen in de jaren zestig. Toen Martin de woning betrokken had en op een avond de boeken had doorgekeken, was hij geshockeerd geweest, nee, dat is een te groot woord, onaangenaam getroffen: zou dat de vooruitgang zijn - boeken niet meer verbranden, maar enkele 'hedendaags ingekort' in een koude haard zetten?”
Robert Menasse

Willem Frederik Hermans
“Hij zei: ‘Ik ben helemaal niet dichterlijk, ik lees niet graag.’
‘Dat komt nog wel,’ antwoordde zij, ‘iedereen bereikt een leeftijd waarop hij ziet dat in zijn leven zich alles eindeloos herhaalt, het is niet interessant. Daarentegen kun je, met enige zorg, je boeken zo kiezen, dat je nooit hetzelfde leest. Er zijn zoveel boeken geschreven, dat iemand die zijn best doet, er nooit toe hoeft te komen hetzelfde te lezen, want daar is een mensenleeftijd te kort voor. Geloof mij maar.”
Willem Frederik Hermans, De tranen der acacia's

Peter Verhelst
“Lezen is eigenlijk net patience spelen. Verhalen zijn zinloos omdat ze niet tot een inzicht leiden. Wel nodigen ze uit tot spelen, tot het maken van nieuwe reeksen, met misschien wel als enig nut het verdrijven van de verveling. Persoonlijk ingrijpende boeken? Ik denk niet dat die bestaan. En een nuttig boek? Ik ken er geen een.”
Peter Verhelst

Hugo Claus
“Literatuur wordt door zieken gemaakt. Wie gezond is, schrijft geen boeken.”
Hugo Claus

Jan Wolkers
“Voordat ze in mijn boekenkasten verdwijnen leef ik tussen stapels boeken als tussen bloeiende struiken.”
Jan Wolkers
tags: boeken

“Een goed boek moet ons niet iets geven, maar iets afnemen: een van onze zekerheden.”
Jan Greshoff

C. Buddingh'
“Ik heb er nooit spijt van gehad een bepaald boek te hebben gekocht, maar wel kan ik met veel weemoed terugdenken aan die boeken - gelukkig niet zo erg veel - die ik heb moeten laten staan omdat ik er op dat moment geen geld voor had, of zelfs dacht: nu ja, een andere keer maar. Maar die "andere keer" komt vaak nooit weerom.”
Cees Buddingh'

Erasmus
“Een leven zonder boeken is onleefbaar.”
Erasmus din Rotterdam

“Ik praat alleen met mezelf en met mijn boeken.”
Plinius der Jüngere

Godfried Bomans
“Alleen mensen die het goed hebben, lezen thrillers. Zij die in nood verkeren lezen rustige boeken.”
Godfried Bomans

“Een brug naar vroegere tijden en tussen de mensen, zo heb ik boeken altijd gezien. Gesprekken met Julius Caesar, Plato, Dante Alighieri: wie of wat hij ook is, geen mens is alleen met een boek in zijn handen. Meer nog: hij heeft het beste gezelschap voor het uitkiezen.’ De meester van Antwerpen* zweeg, om na te denken of om op adem te komen. ‘In boeken ben ik mezelf kwijtgeraakt en kwam ik mezelf weer tegen. Ik heb ze verafschuwd en meer liefgehad dan de mensen; Ik heb ze gezien als het werk van God en dat van de duivel.’
* Plantin”
Amineh Pakravan, De boekhandelaar van Amsterdam

“Ze keek naar de boeken, de voorwerpen, niet naar de titels op de ruggen.”
Johan Terrin
tags: boeken

Carl Sagan
“Toen onze genen niet meer alle informatie konden opslaan die nodig was om te overleven, vonden we langzamerhand de hersenen uit. Maar toen kwam de tijd, misschien 10.000 jaar geleden, dat we meer moesten weten dan de hersenen gevoeglijk konden bevatten. Dus leerden we enorme hoeveelheden informatie buiten ons lichaam op te slaan. Wij zijn voor zover we weten de enige soort op onze planeet die een gemeenschappelijk geheugen heeft uitgevonden dat noch in onze genen noch in onze hersenen zetelt. De opslagplaats van dat geheugen wordt bibliotheek genoemd.
Een boek wordt gemaakt van een boom. Het is een verzameling vlakke, buigzame delen (nog steeds 'bladen' genoemd), bedrukt met donker gekleurde kriebels. Eén oogopslag en je hoort de stem van iemand anders - misschien een persoon die al duizenden jaren dood is. Millennia na dato spreekt de schrijver, duidelijk en zwijgend, binnen in ons hoofd. De schrijfkunst is misschien wel de grootste van alle menselijke vindingen; ze bindt mensen te zamen, bewoners van ver verwijderde tijdperken die elkaar nooit hebben gekend. Boeken verbreken de kluisters van de tijd, een bewijs dat de mens een tovenaar kan zijn.”
Carl Sagan, Cosmos

Jeanette Winterson
“Boeken zijn werelden. Iemand die leest, heeft geen enkele moeite meerdere universums te accepteren.”
Jeanette Winterson

Tom Lanoye
“Omhoog schieten ze, langs de pui van ons relatief jonge stadhuis, omhoog langs de façade van onze eeuwenoude cipierage – een gewezen gevangenis die in je jeugd nog heeft gediend als, oh symbool, bibliotheek, en waarvan ze binnenkort, oh teken des tijds, lofts willen maken, zoals ze tegenwoordig van alles lofts willen maken, zelfs van gewezen bibliotheken waarin jij ooit nog je ogen kapot hebt mogen lezen, zonder daar ooit een moment spijt van te krijgen, en waar op een bepaald ogenblik niet één boek meer overbleef dat je, volgens jouw leeftijdscategorie, mocht lezen, en waar vervolgens de bibliothecaris – zijn nagedachtenis weze in ere gehouden, zijn naam geprezen, zijn bloedlijn gezegend – jou de toestemming verleende om te beginnen aan de boeken van de volgende categorie, op voorwaarde dat je er met niemand over sprak, en zo geschiedde.”
Tom Lanoye, Sprakeloos

Tom Lanoye
“Wat is de duurtijd van een boek in tijden die zich van boeken lijken af te wenden?”
Tom Lanoye, Sprakeloos

C. Buddingh'
“Sommige boeken beginnen zo fascinerend dat je nauwelijks verder durft te lezen.”
Cees Buddingh

Graham Greene
“In onze jeugd zijn alle boeken toekomstvoorspellingen.”
Graham Greene

Thomas à Kempis
“Nergens heb ik meer rust gevonden dan in bossen en boeken.”
Thomas a Kempis

“Uit een boek leert men altijd wat, al was ’t alleen maar dat men beter een ander boek had kunnen kopen.”
Chr. G. van Buuren