Leven Quotes

Quotes tagged as "leven" Showing 1-30 of 56
Arthur Japin
“Het is een kwestie van durven, meer niet. Dat geldt voor alle kunst, dus ook voor die van het leven”
Arthur Japin, Vaslav

Griet Op de Beeck
“Ik wil graag zien, denk ik, omdat ik dat kan, en leven, voluit en gretig, omdat ik dat toch moet en het dan maar beter goed kan doen.”
Griet Op de Beeck, Kom hier dat ik u kus
tags: leven

Toon Tellegen
“Toen ging hij slapen, met zijn hoofd op de woorden waar hij het meest van hield: warm, alles, altijd, ik.”
Toon Tellegen, Het vertrek van de mier

Gerard Reve
“[over het leven] De generale repetitie van een stuk, dat nooit wordt opgevoerd.”
Gerard Reve, De vierde man
tags: leven

Etty Hillesum
“Vroeger blikte ik in een chaotische toekomst, omdat ik het moment, dat vlak voor me lag, niet wilde beleven. (...) Ik had soms het zekere, doch zeer vage gevoel, dat ik "iets zou kunnen worden" in de toekomst, iets "geweldigs" zou kunnen doen en dan af en toe weer die chaotische angst dat ik "toch wel naar de bliksem zou gaan". Ik begin te begrijpen hoe dat komt. Ik weigerde de vlak voor me liggende taken te doen. Ik weigerde van trede tot trede voort te klimmen voor die toekomst. (...)
Vroeger leefde ik altijd in een voorbereidend stadium, ik had het gevoel dat alles wat ik deed toch niet het "echte" was, maar voorbereiding tot iets anders, iets "groots", iets echts. Maar dat is nu volkomen van me afgevallen. Nu, vandaag, deze minuut leef ik en leef ik volop en is het leven waard geleefd te worden en wanneer ik zou weten, dat ik morgen zou sterven, dan zou ik zeggen: ik vind het heel jammer, maar het is goed geweest, zoals het geweest is.”
Etty Hillesum, Etty: de nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943
tags: leven

Etty Hillesum
“De ene mens mag de andere nooit tot middelpunt van zijn leven maken.”
Etty Hillesum, Etty: de nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943
tags: leven

Griet Op de Beeck
“Alsof ik almaar uit een raam aan het vallen ben, al mijn hele leven lang, zo voelt het.”
Griet Op de Beeck
tags: leven

Hermann Hesse
“Zo vallen rondom een herfstboom de bladeren, hij voelt het niet, regen stroomt van hem af, of zon, of vorst en binnenin hem trekt het leven zich tot het uiterste en verborgenste terug. Hij sterft niet. Hij wacht.”
Hermann Hesse

Herman Koch
“Er was gewoon geen bewegingsruimte om helemaal niets te willen, dan begonnen ze meteen weer over je negatieve houding door te zagen, terwijl ik vind dat dat een van de steunpilaren van de vrijheid is, om het zo maar eens te zeggen, dat je nou eens een keer niet wilt kiezen tussen al die mogelijkheden die de wereld al voordat je geboren werd voor je heeft uitgedokterd en waar je zelf helemaal nooit om hebt gevraagd.”
Herman Koch, Red ons, Maria Montanelli

Herman Koch
“Nee, het rampzalige was wanneer ze je begonnen te vragen 'wat je nou eigenlijk wilde in dit leven?', terwijl ze zelf toch het beste voorbeeld gaven van hoe je het in elk geval niet aan moest pakken.”
Herman Koch, Red ons, Maria Montanelli

“...het leven is zoeken en als je hebt gevonden wat je kwijt was blijkt het helemaal niets te betekenen...”
Biesheuvel
tags: leven

Thomas Verbogt
“We moeten afscheid nemen zoveel mogelijk beperken in ons leven. Anders neem je het leven en het toeval niet serieus.”
Thomas Verbogt, Als de winter voorbij is

Daniëlle Bakhuis
“Leef, zodat je met een lach op je gezicht kunt sterven”
Daniëlle Bakhuis, De eliminatie
tags: leven

Cornelis Verhoeven
“Filosofie is hetzelfde anders leren zien.”
Cornelis Verhoeven

Marie-Louise Klomp
“De liefde van mijn leven, dat was Joost. Hij kwam als een frisse bries na een broeierige zomerdag en verdween uiteindelijk weer uit mijn leven als een donderslag bij heldere hemel.”
Marie-Louise Klomp, Omdat de natuur anders besliste

Patricia De Martelaere
“Om met verandering te kunnen omgaan en om zelf te kunnen veranderen is niet zozeer een inspanning nodig, als wel een groot vermogen los te laten. Ieder verandering betekent, alles welbeschouwd, de dood van het oude ik, en wie zonder wrok, spijt of verbetenheid ‘zichzelf’ kan laten gaan, leert dus, in het klein, hoe hij zal moeten sterven. Maar tegelijk leert hij natuurlijk ook, en zelfs in de eerste plaats, hoe hij moet leven. Want wat is leven anders dan het ondergaan – met zwier of met verzet – van een continue reeks van veranderingen? Oefenen in in leven is oefenen in sterven. Leven en dood zijn complementair.”
Patricia De Martelaere, Wereldvreemdheid

Santa Montefiore
“Jíj bent je leven. Dus je leven is waar je bent.”
Santa Montefiore, Secrets of the Lighthouse

Santa Montefiore
“Je leven is niet iets wat je achter je kunt laten of waar je voor weg kunt lopen.
Want je leven, dat ben je zelf.
Mensen... dat is een heel ander verhaal. Voor mensen kun je weglopen.”
Santa Montefiore, Secrets of the Lighthouse

Tom Lanoye
“Het leven ís geen galerie, van boven tot onder in steriel wit geschilderd, met maar één kubistisch winterlandschapje aan de muur, of met maar één stuk excrement dat aan één draadje aan de zoldering hangt te draaien, of met maar één aquarium waarin op sterk water ocharme één beest ronddrijft dat proper in tweeën is gesneden, of wat er vandaag de dag verder nog allemaal naar voren wordt geschoven als zijnde 'de kunst van het moderne memento mori'.”
Tom Lanoye, Sprakeloos

Arnon Grunberg
“Dit was hoe het leven ging. Mensen verdwenen. En soms kwamen die mensen weer terug, op een avond, in de vroege zomer. Net op het moment dat je de ovenschotel in de oven had gedaan, maar dat konden ze niet weten.”
Arnon Grunberg, Tirza

“de trechter van het naderend einde is een uitkomst: moe, bekaf word je van al dat kunnen kiezen”
Anton Korteweg, Al fluitend

“t Leven is ver 't Geven; Liefde, Aanvaarding en Vergeving. Houd van uzelf, aanvaard uzelf, vergeeft uzelf. En als 't kan, ook den ander.”
Sven Staes

“Maar het leven is nu eenmaal te ingewikkeld om te worden geleefd. Men doet wat men kan.”
Simon Carmiggelt

Tom Lanoye
“Eigenlijk zou je twee levens moeten hebben: een om te leven en een om te schrijven. Die twee storen elkaar.”
Tom Lanoye

Erasmus
“Een leven zonder boeken is onleefbaar.”
Erasmus din Rotterdam

Erwin Mortier
“Ik ben maar een huls die de versmelting van brij met brij in de weg staat.”
Erwin Mortier, Godenslaap
tags: leven

Connie Palmen
“Stiekem hoop ik nog steeds op antwoord, op iets van buitenaf, iets dat me verandert in iemand die in staat is om zonder twijfels deze keuze te kunnen maken. Dat iets, dat is de ultieme initiatie. Van u verwacht ik het ook. Maar het is slap en onzinnig. Deze gebeurtenis zal nooit plaatsvinden”
Connie Palmen, De wetten

Katharine McGee
“Misschien waren gelukkige eindes dan tóch echt, zolang je begreep dat het geen eindes waren, maar stappen voorwaarts. Waardeveranderingen, had Cord ze genoemd. Als Rylin intussen iets had geleerd, was het wel dat je in het echte leven eigenlijk nooit wist wat er komen ging. Soms zat het mee, soms zat het tegen. Je moest risico nemen, je adem inhouden en mensen vertrouwen. Het leuke van ware levensverhalen was tenslotte dat ze nog steeds geschreven werden.”
Katharine McGee, The Towering Sky

Ilja Leonard Pfeijffer
“Geloof, hoop en liefde zijn, als je er goed over nadenkt, nagenoeg identiek. Je kunt een almachtige god scheppen naar je beeld en hem in alle onfeilbare goedertierenheid die je hem toebedenkt voor eeuwig in de hemel zetten, zodat je je onvoorwaardelijke liefde op hem kunt projecteren in de verwachting dat dat je leven verrijkt, of je kunt met diezelfde verwachting besluiten om je verlangens weerspiegeld te zien in een ander persoon wie je alle eigenschappen toedicht die je dierbaar zijn. In feite komt dat op hetzelfde neer. Blind vertrouwen in een groot verwonnen verhaal dat de futiliteit van onze sterfelijkheid overstijgt, is evenzeer als de overtuiging dat tegenslag noodzakelijkerwijs een prelude moet zijn op voorspoed en evenzeer als de aangeprate illusie dat de ander ons onvolmaakte bestaan als een perfecte wederhelft vermag te completeren, een in fictie gewortelde poging om in hemelsnaam iets te verzinnen waardoor het allemaal nog enige zin heeft. Geloof, hoop en liefde zijn drie min of meer inwisselbare manieren om de reeks willekeurige voorvallen die ons leven vormen te herschrijven en om er een verhaal van te maken dat ergens over gaat. Zo zijn wij mensen gemaakt van woorden.

Maar hoewel het allemaal fictie is en hoewel het belangrijk is om dat te beseffen, geloof ik in die verhalen. Zij zijn de kern van wat ons mensen maakt. Zonder onze seksuele mythen, dagdromen en gedichten over de dood zouden we als angstige dieren staren in de felle koplampen van de oogverblindende zinloosheid die ons, zoals wij terdege beseffen, binnen luttlele momenten verplettert.”
Ilja Leonard Pfeijffer, Brieven uit Genua

Arie Storm
“Je moet het doen, wil je oprecht leven: uit je verhaal stappen.”
Arie Storm, Schoonheidsdrift
tags: leven

« previous 1