Onur Quotes

Quotes tagged as "onur" (showing 1-10 of 10)
Turgut Özakman
“Kendimizi kurtarmak için geleceklerini satarsak, bu insanlar, ilerde hepimizi lanetle anmazlar mı?”
Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler

Gabriel García Márquez
“Şapka giymiyorum, böylece onu kimse için çıkarmam gerekmiyor.”
Gabriel García Márquez, No One Writes to the Colonel and Other Stories

Mehmet Murat ildan
“Bazıları çalar, çok para kazanır, fakat onurlarını kaybeder ve çok fakir olurlar; bazıları çalışır, çok az para kazanır, fakat iyi bir şeref edinir ve çok zengin olurlar!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Nehirle birlikte akmak ve rüzgârla birlikte koşmak her zaman kolaydır! Fakat şan ve şeref çoğu kez kolay şeylerde bulunmaz!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Emin olduğumuz bir şey var: İnsanlığın onuru için, bütün krallar ve bütün kraliçeler, bütün krallıklar ve bütün monarşiler kaldırılmalıdır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Onursuz bir adamdan ödül alarak onur kazanamazsın! Sadece onursuzluk kazanırsın!”
Mehmet Murat ildan
tags: onur

Mehmet Murat ildan
“Bazıları yoksulluk içinde yaşar fakat onurlarıyla; bazıları zenginlik içinde yaşar fakat onursuz bir şekilde! Bazı hayatlar saygıya değerdir, bazıları utanç vericidir!”
Mehmet Murat ildan

Çetin Öner
“Senin için dövüşeceğim," dedi. "Senin için, baban için, tüm yoksul çocuklar, tüm yoksul babalar için..."
...
"Bir amaç uğruna ölüm, bir salgın hastalıkta ölmekten ya da bir kağnı tekeri altında kalıp can vermekten, ya da yakalanıp diri diri kesilmekten çok daha onur verici bir ölümdür.”
Çetin Öner, Gülibik

All Quotes | My Quotes | Add A Quote