Kader Quotes

Quotes tagged as "kader" (showing 1-30 of 39)
Milena Jesenská
“Hayatı yaşamanın iki yolu var: Bir tanesi kaderinin sorumluluğunu üstlenmek, kendi kararlarını kendin vermek ve uygulamak, avantaj ve dezavantajları, mutluluk ve mutsuzluğu kabul etmek; cesurca, dürüstçe, pazarlık etmeden, yücegönüllülük ve tevazuyla. Diğeri ise; kaderini aramak: Ama insan onu ararken sadece gücünü, zamanını, hayallerini, doğru ve iyi anlamdaki körlüğünü, içgüdülerini değil, kendi değerlerini de kaybeder. Gittikçe yoksullaşır; yeni gelen daima önceden var olandan daha kötüdür.”
Milena Jesenská, Letters to Milena: Expanded and Revised in a New Translation
tags: kader

Mehmet Murat ildan
“Kendi kaderi üzerinde tam kontrolü olmayan hiç kimse gerçek manada özgür olduğunu iddia edemez!”
Mehmet Murat ildan
tags: kader

Rollo May
“Yalnızlık bir bağlamda dürüstlüktür. Dürüstlükle kendinizi genel kitleden ayırır, konformizmden kurtulursunuz.”
Rollo May, Freedom and Destiny

Mehmet Murat ildan
“Kaderinin önceden belirlendiğini düşündüğün an sefil bir kaybedene dönersin! Kendi gücüne inan, böylece kendi kaderini şekillendirebilirsin!”
Mehmet Murat ildan

Rollo May
“Hiçbir yetenek inkarı cezasız kalmaz ve yeteneğin inkarına teşebbüsün adı nörozdur.”
Rollo May

Mehmet Murat ildan
“Sevdiğin birine Yeni Yıl’da özel bir hediye mi vermek istiyorsun? O halde onun şunu fark etmesini sağla: Kaderimizin baş çobanı biziz, yazgımızın baş tasarımcısı biziz!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Tramvayın yolu önceden saptanmıştır, fakat seninki değil! Sen bir tramvay değilsin, yolunu seçebilirsin!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Dünyanın kaderi, iyi insanların zaferine bağlıdır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Alışılmamış her şeyin kaderi çabucak alışıldık bir şey olmaktır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Eğer trende uyursan durağını kaçırırsın; eğer durakta uyursan trenini kaçırırsın! Kaderini yalnızca uyanıkken kontrol edebilirsin!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Dünya tarafından ciddiye alınan yaratıklarız çünkü Dünyanın kaderini çok ciddi olarak etkileyebiliriz fakat henüz hiçbir şekilde Evren tarafından ciddiye alınan yaratıklar değiliz!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Önündeki yolu dikkatlice gözlemle; tehlikeleri ve fırsatları gör! Bu yolla kendi kaderini kendi hükümlerinle yazarsın!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Seni aydınlatacak olan tek güç senin kendi zihnindir! Eğer zihnin karanlıkta kalmakta ısrar ederse başka hiçbir zihin seni aydınlatamaz! Kaderinin mukadderatı senin içindedir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bir fikir senin kaderini çok güzel bir şekilde değiştirebilir fakat ilk önce fikrin zihnine ve kalbine dokunmasına izin vermelisin! Hiçbir kapalı kitap senin kahramanın olamaz!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Tramvaylar özgür değildir; yolları önceden belirlenmiştir; önceden tasarlanmış yollarda seyahat etmek zorundadırlar! Sen bir tramvay değilsin; yolun önceden saptanmamış; her yolda yolculuk edebilirsin! Kader bir saçmalık; sen özgürsün, sen kendi yolunu kendi aklınla seçersin!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yalnızlık, geçmiş hatalarını irdeleyebileceğin ve gelecek için gerekli düzeltmeleri yapacağın en iyi okuldur; daha iyi bir kader yaratman için senin en büyük fırsatındır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Eğer köprüler inşa etmezsen, uçurumlar senin kaderin olur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Kader kavramı, insanlığın kurtulması gereken bir şeydir çünkü insan aklının gelecek-yaratan gücünü aşağılar!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Hayatta bazen rastlantısal kaderini bulmak için hiçbir belirli yön olmaksızın sadece yürümen gereken zamanlar vardır!”
Mehmet Murat ildan

Mustafa Kutlu
“Kişi kaderini kucaklamalı.”
Mustafa Kutlu, Tarla Kuşunun Sesi
tags: kader

Mehmet Murat ildan
“Gördüğümüz her şeyin kaderi zamanın içinde gizlidir; yalnızca zaman hareket ettiğinde gördüğümüz şeylerin kaderinin ne olduğunu göreceğiz!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Seyahat ettiğin yol, onu değiştirinceye dek kaderin olarak kalacaktır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bilinçsiz kitleler kukladırlar; kaderleri, kitlenin dışındaki üçkâğıtçı güçler tarafından belirlenir! Bilinçli kitleler şahsiyetli insanlardan oluşur; kaderleri, kendileri tarafından belirlenir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bir şeyi reddet ve böylece o şey senin kaderin olmayacaktır! Onu kabul et ve böylece o şey senin kaderin olacaktır! Hayatın sıklıkla senin reddetmelerin ve kabul etmelerinle belirlenir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Her gün kaderimizi yeniden seçeriz!”
Mehmet Murat ildan

« previous 1