Tanrı Quotes

Quotes tagged as "tanrı" (showing 1-30 of 31)
Jennifer L. Armentrout
“Muhafızlarım olduğunu biliyorsun değil mi ? Burada olduğunu biliyorlardır."
"Yolda Linard'ın yanından geçtim." Yanağıma düşen saç tutamını geriye atıp kulağımın arkasına soktu.Eli orada kaldı.
"Kuralları çiğnediğimi söyledi. Ben de ona kıçımı yemesini söyledim.”
Jennifer L. Armentrout, Deity

John C. Lennox
“Evreni işleten mekanizmalarla onu var eden ya da idame ettiren sebebi birbirine karıştırmamalıyız”
John C. Lennox, God's Undertaker: Has Science Buried God?

Ahmet Hamdi Tanpınar
“İnansaydım mesele değişirdi. Bilseydim ki vardır, insanlarla hiçbir davam kalmazdı. Yalnız onunla kavga ederdim. Her an bir yerde yakalar, bana hesap vermeğe mecbur ederdim. Ve zannederdim ki bana hesap vermeğe mecbur olurdu. Gel, derdim gel, yarattığın mahluklardan birisinin derisine bir an gir. Benim her gün yaptığımı yap. Bir tanesinin hayatım yirmi dört saat yaşa! Pek bedbahtına gitmene lüzum yok. Sen ki yaratıcısın, bilmemen, anlamaman kabil olmaz. Onun için herhangi birinin derisine gir. Ve kendi yalanını bir an bizimle beraber yaşa; bizim gibi yaşa. Yirmi dört saat bu bataklıkta küçük susuzlukların kurbağası ol!”
Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur
tags: tanrı

Alper Canıgüz
“İnsanın Tanrı’yı görmeye katlanamadığı için ışığa ihtiyaç duyduğu gibi tuhaf bir fikre kapılıverdim. Karanlık Tanrı’nın ta kendisiydi. Size şahdamarınızdan daha yakın, her yerde olan ve gören, her zaman sizi sarmalayan başka kim olabilirdi ki? Siz onu göremezdiniz, çünkü ışığın ardına saklanırdı.”
Alper Canıgüz, Oğullar ve Rencide Ruhlar

John C. Lennox
“Evren, serinkanlılığımızı koruyamayacağımız kadar büyüleyici.”
John C. Lennox, God's Undertaker: Has Science Buried God?

John C. Lennox
“Darwin'in ifadesiyle:"O korkunç şüpheyi her zaman yaşarım: Daha düşük seviyedeki hayvan zihinlerinden gelişen insan zihninin hükümlerinin herhangi bir değeri var mıdır ve ya güvenilir midir diye”
John C. Lennox, God's Undertaker: Has Science Buried God?

John C. Lennox
“Tabii ki Tanrı, Laplace'nin (eşyanın nasıl işlediğine dair) matematiksel tarifinde yer almaz, tıpkı Bay Ford'un içten yanmalı motorun bilimsel tarifinde yer almadığı gibi.”
John C. Lennox, God's Undertaker: Has Science Buried God?

John Fante
“Vicdan azabı içerisinde bağışlanmayı düşündü. İyi de, kimden? Hangi Tanrı'dan? O bir zamanlar inandığı bir mitken, mit olduklarını hissettiğim inançlara dönüşmüşlerdi.

Bu "Deniz" bu da "İnsan", deniz gerçek ve İnsan Denizin gerçek olduğuna inanıyor. Sonra başını başka tarafa; Denizden öteye çeviriyor İnsan ve her yer Kara. Yürüyor, yürüyor her yer uçsuz bucaksız Kara. Bir yıl, beş yıl, on yıl geçiyor Deniz'i hiç göremiyor. Denize ne oldu, diye soruyor kendine. Geride kaldı, diye yanıtlıyor İnsan, hafızamda saklı. Deniz bir mit. Hiç yoktu! Ama Deniz vardı! Deniz kıyısında doğdun ey İnsan! Yüzdün o Denizin sularında! Doyurdu, huzur verdi sana. Büyüleyici uzaklıkları ile düşleri besledi.

Hayır belki de Deniz hiç olmadı. Düş gördü İnsan, olmasını diledi sadece, baksana Karada yürüyor yıllardır. Gördü mü bir birikinti dahi. Denizi göremeyecek artık İnsan. Bir zamanlar var olduğunu sandığı o mit.

Ama diyor İnsan gülümseyerek, hala Denizin tuzu ağzında: Binlerce Karayolu dahi olsa da kafam karışmaz çünkü yüreğimdeki kan o harikulade kaynağına; Denize, geri dönecektir."

│ John Fante - Toza Sor”
John Fante, Ask the Dust

John C. Lennox
“Evrim bir biyolojik mekanizma anlamına gelir ama Tanrı'ya inananlar Tanrı'yı, diğer şeylerin yanında, mekanizmaları tasarlayan ve yaratan bir Zat olarak kabul ederler. Daha önce, Ford arabanın çalışma mekanizmasını anlamanın Bay Ford'u yok kabul etmeye bir kanıt oluşturmadığını görmüştük. Dolayısıyla bir mekanizmanın varlığı o mekanizmayı tasarlayan bir öznenin olmadığını göstermez.”
John C. Lennox, God's Undertaker: Has Science Buried God?

Mehmet Murat ildan
“İnsanoğlunun bir büyük alışkanlığı var, kötü bir alışkanlığı: Tanrı adına kurallar koymak! Gökyüzünde bir Tanrı belirip de ‘işte kurallar bunlar’ demedikçe hiçbir kuralı ciddiye alma! Unutma ki bu evrende akıl ve bilimden başka sığınacağın bir liman yok!”
Mehmet Murat ildan
tags: tanrı

“Farkındaydık; tanrı, insan olduğuna inanabilmemizi sağlamak için ona da kusurlar vermişti.”
Neldan Osmancık

Mehmet Murat ildan
“Tanrı meçhuldür, bir bilinmeyendir; Tanrı hakkında söylediğimiz hiçbir şeyin geçerliliği yok çünkü onun hakkındaki bilgimiz sıfırdır, mutlak bir şekilde bir hiçtir!”
Mehmet Murat ildan
tags: tanrı

Ece Temelkuran
“Tanrıya inanıyorsanız onun, insanın kalbine dokunmak için başka şeyleri değil sözü seçtiğini bilirsiniz. İnanmıyorsanız sözün tanrı gibi sınırsız bir büyüyü yaratacak kadar büyük olduğunu bilirsiniz”
Ece Temelkuran, İkinci Yarısı

John C. Lennox
“Modern bilim, ortaçağda Tanrı'nın rasyonelliği konusundaki ısrarın neticesinde ortaya çıkmıştır.”
John C. Lennox, God's Undertaker: Has Science Buried God?

John C. Lennox
“Francis Bacon kendinden emin bir şekilde şunu öğretiyordu: "Tanrı bize kendini tanıtmak için iki kitap sunmuştur; kainat kitabı ve Kutsal Kitap. Kim tam anlamıyla yetişmiş olmak istiyorsa bu iki kitaba birlikte çalışmalıdır.”
John C. Lennox

Mehmet Murat ildan
“Yolunu aydınlatan sokak lambasından başka karanlık bir sokakta ne tanrısı arıyorsun? Yaşamana yardımcı olan her şey zaten senin tanrındır!”
Mehmet Murat ildan
tags: tanrı

Ece Temelkuran
“Tanrı'yı, hepimizi seven, sevimli bir dede olarak tasavvur etmek varken niye asabı bozuk, ürkütücü, sürekli bizi izleyen bir ahlak bekçisi olarak hayal ederler? Bu onları sadece mutsuz ederken...”
Ece Temelkuran, Ağrı'nın Derinliği

İhsan Oktay Anar
“Acı ve ölüm korkuları onları yönetiyor. İşin kötüsü, bu korkuya Tanrı diyorlar.”
İhsan Oktay Anar, Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri

Mehmet Murat ildan
“Sen varsın çünkü evren var. Varlığını evrene borçlusun. Evreni tanrı olarak veya başka bir şey olarak adlandırabilirsin, bunun bir önemi yok! Önemli olan şudur: Ona teşekkür et!”
Mehmet Murat ildan

Jean-Jacques Rousseau
“Objektif bakımdan, ezilenlerin teselli olarak bir Tanrı'ya inanmaları, halk yığınlarını mücadeleden uzaklaştırmaktan başka bir sonuç vermez.”
Jean-Jacques Rousseau, Discourse on the Origin of Inequality

John Fowles
“Ama Tanrı duaları duymaz. O'nda duymak veya görmek veya acımak veya yardım etmek gibi insanlıktan eser yoktur.”
John Fowles, The Collector
tags: tanrı

Mehmet Murat ildan
“Bütün bu insanlık tarihinin en belirgin özelliklerinden biri tanrı-yalakalığıdır! İnsanlar her çeşit tanrıları dünyevi çıkar veya cennetsel avanta elde etme umuduyla yağlamaktan asla yorulmuyorlar! İnsan hiç kuşkusuz yorulma nedir bilmeyen bir dalkavuktur!”
Mehmet Murat ildan

Oscar Wilde
“Ceza görmekte kişiyi aklayan bir şey vardı. İnsanın adaletli bir Tanrı'ya ettiği dua, 'Günahlarımızı affet,' değil de, 'Hatalarımız için bizi cezalandır,' olmalıydı.”
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray

Aslı Erdoğan
“Yarısı Tanrı'ya, yarısı insana ait bir semt burası, her adım başında bir cami, yaşamsız insanlara sonsuzluk vaat ediyor.”
Aslı Erdoğan, Mucizevi Mandarin

Mehmet Murat ildan
“Bir aslanı bir zebrayı parçalarına ayırırken gördüğünde orada ne gibi bir ilahi düzen görüyorsun? Orada gördüğümüz vahşet, haksızlık ve kaostan başka bir şey değildir, kısacası ilkel bir düzensizlik, evrimsel bir zalimlik ve herhangi bir ahlaktan yoksun ilkel bir kargaşa görüyoruz!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yarattığımız tanrılar asırlarca bize hükmettiler! Ne büyük bir komedi! Ve ne büyük bir trajedi!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Evren, bilinçsiz bir tanrıdır! Kozmosta gördüğümüz her şeyi yaratma gücüne sahiptir, fakat onları bilinçsizce yaratır, hiçbir amaç olmaksızın! Evren, zihinsiz bir tanrıdır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bu evrende hepimizin korunmaya ihtiyacı var ve eğer korunmaya hiç ihtiyacımız yoksa bu demektir ki ya ölüyüz ya da bir çeşit tanrı olmuşuz!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bazen aniden yolundaki bütün engeller kaybolur! Bu durumu Tanrı’nın bir eylemi ya da şansın bir işi olarak adlandırabilirsin fakat ben onu kendine olan mutlak inancının bir mucizesi olarak adlandırıyorum!”
Mehmet Murat ildan

Abhijit Naskar
“Özgürlük benim dinimdir ve insanlar benim tanrımdır.”
Abhijit Naskar, I Am The Thread: My Mission

« previous 1