Yetenek Quotes

Quotes tagged as "yetenek" (showing 1-17 of 17)
Trevanian
“«Hayır, senin en büyük kusurun tecrübesizliğin değil. Kayıtsızlığın.
Yenilgilerini senden daha zeki ve yetenekli olanların elinden tatmayacaksın.
Seni yenenler, sabırlı, sinsi, orta düzeyde insanlar olacak.»
……
«Senin orta düzeydeki kimselere karşı duyduğun aşağılıyıcı nefret, onlardaki geniş, kapsamlı kuvveti görmene engel oluyor. Sen kendi parlaklığının orta yerinde dururken, gözlerin öylesine kamaşıyor ki, odanın kuytu, karanlık köşelerini göremiyorsun. Oralarda kalabalıkların, beyinsiz insan kalabalığının ne tehlikeler hazırladığını görecek şekilde gözlerini ayarlayamıyorsun. Ben sana bunları söylerken bile, sevgili öğrencim, sen kendinden yeteneksiz kişilerin, sayıları ne kadar çok olursa olsun, seni yenebileceklerine inanmakta güçlük çekiyorsun. Oysa biz artık orta düzeydeki insanların çağında yaşıyoruz. Orta düzeydeki insan sıkıcı, renksiz, aptal gibi görünür... fakat ölümsüz tekdüzeliğine devam eder... hiç bıkmaz. Amipler her zaman kaplanlardan çok yaşar. Çünkü durmadan bölünür, yenilenirler. O ölümsüz tekdüzelikleriyle. Kalabalıklar zorbaların en sonuncusu olacaktır. Gözlerini bir an için sanata çevir. Bak, Kabuki can çekişirken, No beri yanda sürünürken, şiddet romanları kalabalıkları nasıl peşinden sürüklüyor. Dikkat edersen hiçbir yazar romanına kahraman olarak gerçekten üstün bir insan tipi seçmeye cesaret edemiyor. Çünkü seçerse, kalabalığın içindeki orta düzeydeki insan öfkelenecek, utanacak, ve kendisini savunması için kendi yojimbo'-sunu, yani eleştirmenleri ortaya sürecektir. Kalabalığın çıkardığı gürültü mantıksızdır ama, kulakları sağır edecek kadar güçlüdür. Beyinleri yoksa da, binlerce kollan vardır. Bunları seni yakalamak, çekmek, aşağıya indirmek ve batırmak için kullanırlar.»
«Hâlâ Go'dan mı söz ediyoruz, hocam?»
«Evet, Go'dan. Ve onun gölgesi olan hayattan.»”
Trevanian

Mehmet Murat ildan
“Eğer bir yol sona ererse, devam etme konusunda yeni yetenekler geliştirmek için büyük bir fırsat olacaktır bu! Hayatındaki her meydan okumayı hoş karşıla!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yetenek, hayranlık kazanma sanatıdır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Çocuklar hiçlikten eğlence yaratabilirler ve bu büyük yetenek kaybolduğunda sıkıcı bir yaratık olursun ki o yaratığın adı yetişkindir!”
Mehmet Murat ildan

Rollo May
“Hiçbir yetenek inkarı cezasız kalmaz ve yeteneğin inkarına teşebbüsün adı nörozdur.”
Rollo May

Mehmet Murat ildan
“Umutlarını kaybetme yeteneğine sahip olmayanlar için çıkmaz sokak yoktur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Esnek bir insan için hedefine varamamak imkânsızdır çünkü esnek olma yeteneğini kullanarak daha yakın yeni bir hedef kolayca tanımlayabilir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Unutma ki iyi şairler de kötü şiirler yazabilirler! Yeteneğin de yeteneksiz olma yeteneği vardır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yağmur camın içinden geçemez, fakat ışık geçebilir; ışık mağaraların derinlerine seyahat edemez, fakat yağmur edebilir! Hepimizin farklı yetenekleri var! Ne yağmur ışıktan üstün ne de ışık yağmurdan!”
Mehmet Murat ildan

Yakup Kadri Karaosmanoğlu
“Muvaffakiyet denilen şey, tayini güç bir sürü amillere, sebeplere ve hatta tesadüflere bağlıdır. Hususiyle, içinde yaşadığımız şu muasır cemiyetin çapraşık mekanizmasında, her ehliyetin kendine bir yol bulup aydınlığa çıkması için yüz türlü müspet ve muvafık şeraitin bir araya toplanması lazım gelir, bir şans işi...”
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bir Sürgün

Mehmet Murat ildan
“Eğer perde arkasındaki şeyleri görme yeteneğin varsa, o zaman bir insanın sahip olabileceği en büyük yetenek sende var demektir çünkü şeylerin arkasında hemen her zaman başka bir şey vardır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Eğer durumun yolsuz ve umutsuz görünüyorsa, bu sadece zihninin bir umut bulmakta ve bir yol yaratmada yeteri kadar yetenekli olmamasından kaynaklanır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bir çocuğu güldürmek için olağanüstü bir şey yapman gerekmez çünkü onların zaten neredeyse hiçlikten kendilerini mutlu yapma yetenekleri vardır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Hayal ettiğimiz şeyleri çabucak ve kolayca gerçeğe dönüştüremeyişimiz belki de iyidir çünkü böyle bir yeteneğimiz olsaydı onu çok abartırdık!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yeteneklerin vasıtasıyla sınırların ötesine geçebilirsin!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Karanlıkta iyi görebilenler için karanlık yoktur ve ışıkta bile iyi göremeyenler için ışık yoktur! Ne karanlık ne de ışık, en önemlisi senin yeteneklerindir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yeteneklerinle insanlara ilham ver; yaptığın şeyi onların da yapabileceğini onlara hissettir! Sınırlarını aşmaları için insanları itele! Bırak yeteneklerinin güzelliği, sözde imkânsız şeyleri deneme konusundaki korkularını yenmelerini sağlasın!”
Mehmet Murat ildan