Mutluluk Quotes

Quotes tagged as "mutluluk" (showing 1-30 of 61)
Edgar Allan Poe
“…mutluluk hayatta iki kez elde edilmez…”
Edgar Allan Poe, Morella

Edgar Allan Poe
“…nasıl etikte kötü iyinin bir sonucuysa, yine aynı şekilde sevinçten keder doğar. Ya geçmişte kalmış mutlulukların anısı bugünün acısıdır, ya da var olan ıstıraplar kökenlerini var olmuş olabilecek esrikliklerden alırlar.”
Edgar Allan Poe

Andrei Platonov
“İnek, bir mutluluğu unutup bir başkasını bulabileceğini ve eziyet çekmeyi bırakıp yeniden yaşayabileceğini anlamıyordu. Bulanık aklı kendisini kandırmasına yardımcı olacak güce sahip değildi: Yüreğine ya da duygularına bir kez sızan şey ne bastırılır, ne de unutulurdu.”
Andrei Platonov, Dönüş

Mehmet Murat ildan
“Güzel bir sabah, yeşil tarlaların arasından, şakıyan kuşların arkadaşlığında çıplak ayakla çalışmaya gitmek… Ve işte orada gerçek mutlulukla karşılaşacaksın!”
Mehmet Murat ildan

Ugo Foscolo
“Eğer felaketler yaşam yükümüzü ağırlaştırırsa, onu bir başka mutsuzla paylaşmaya koşarız. O da, gözyaşlarına tutsak olmuş tek kişi olmadığını anlayarak avunur. Ama yaşamımızı bir anlık bir mutluluk bile aydınlatsa, bu şansımızın paylaşınca azalacağından korkarak, hemen içimize kapanırız ya da gururumuz bu zaferin tadını çıkarmamızı öğütler. Ayrıca, üzücü ya da mutluluk verici olsun, tutkusunu tüm ayrıntılarıyla betimleyebilen kişi, bu tutkuyu çok daha az duyumsar.”
Ugo Foscolo, Last Letters of Jacopo Ortis

Attilâ İlhan
“- Mutluluğun, diyor, iki yolu var.
- İki yolu! diye altını çiziyoruz.
- Biri, diyor, egoizm: şanlı ve büyük! Dünyayı, emrinde bir ahır sayabiliyor musun? Utanmaz olabiliyor musun, utanmaz?
- Öteki? diyoruz, Yankoviç!
- Öteki, diyor.
Susuyor. Bir ihtiyar gibi kıs kıs, küçük küçük gülüyor. İçkisinden bir yudum alıyor. Ve birdenbire;
- Öteki, diyor, ölüm!”
Attilâ İlhan, Zenciler Birbirine Benzemez

Abbas Sayar
“Şimdi ahırın sıcaklığında mutluluk duyup geviş getiren hayvanlara gıpta duymadı. Aksine, onları küçük, zavallı görüyordu. Tayına acıyordu. Hem de iyisinden acıyordu. Bir kalbur saman, bir avuç arpanın kul kölesi olacaktı ömrü boyu...”
Abbas Sayar, Yılkı Atı

Mehmet Murat ildan
“Bir çekirgenin cenneti buğday tarlasıdır, insanın cenneti de aynı yerdir, yeryüzünün bizzat kendisi, yiyeceğimizi aldığımız ve mutluluğumuzu inşa ettiğimiz yer!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Senin ilk amacın kendine bir amaç bulmak olmalıdır! Ve ikinci amacın da hemen bu bulduğun amaca ulaşmaya çalışmak değil fakat bu amacın senin için gerçekten gerekli veya onun için hiç mücadele etmeye değip değmeyeceğini adamakıllı araştırmak olmalıdır! Çünkü milyonlar en sonunda kendilerini hiç de mutlu etmeyecek bir amaç için çabalıyorlar!”
Mehmet Murat ildan

Stefan Zweig
“Her şey olması gerektiği gibi olmuştu; çünkü bazı insanlar dünyaya aşk için gelmezler, kavuşmanın acı verici mutluluklarını taşıyamayacak kadar zayıf oldukları için onlarda sadece beklentinin kutsal ürpertisi vardır.”
Stefan Zweig, Verwirrung der Gefühle, und sieben andere Erzählungen

Mehmet Murat ildan
“Ne giydiğine ve nasıl giydiğine hiç kimse müdahale etmiyorsa uygar bir ülkede yaşıyorsun demektir, en azından elbiseler konusunda! Mutluluk ve özgürlük çoğu kez aynı şeydir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Eğer basit şeylerle mutlu olma sanatını biliyorsan o zaman en büyük mutluluğu en küçük çabayla elde etme sanatını biliyorsun demektir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Mutluluğun tek bir rengi vardır: Parlak! Kırmızının parlağı, yeşilin parlağı, her rengin parlağı! Mutluluk parlaktır! Parıldar, ışıldar, pırıldar!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bir çocuğu güldürmek için olağanüstü bir şey yapman gerekmez çünkü onların zaten neredeyse hiçlikten kendilerini mutlu yapma yetenekleri vardır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“En yüksek sanat, en basit şeylerle mutlu olma sanatıdır ve en büyük sanatçı da bu sanatı her günkü hayatında mükemmel bir şekilde icra edendir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bazen başarısız olmak harikadır çünkü bizim başarısızlığımız vasıtası ile insanlara yeni yollar denemeleri için imkân veririz! Ve bu yüzden başarısızlıkta bile mutluluğu bulabilirsin zira başkalarına yardım etmek önemli bir mutluluk kaynağıdır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Basit yaşamın huzur veren gücünün farkına varmak, mutluluğun sırrını bulmaktır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Müzik, görünür bir mutluluk yaratabilen görünmez bir varlıktır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Köpekler yaklaşık on iki yıl yaşarlar ve o yüzden şu dâhice felsefeyi keşfetmişlerdir: Zaman sınırlı olduğu için mutsuz olmaya zaman yoktur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Mutlu bir insan başkalarına iyi davranıyorsa bu çok önemli değildir; fakat mutsuz bir insan başkalarına çok iyi davranıyorsa bu çok önemlidir ve çok değerlidir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Mutlu olmak için her zaman belirli bir sebebe ihtiyaç duymazsın ve böyle mutluluk anlarında gerçek mutlulukla buluşursun!”
Mehmet Murat ildan

Aziz Nesin
“Hiçbirşeyi olmayanın bile isteyince vereceği çok şeyi vardır. Aldıkça değil, verdikçe mutluyuz. Kendinden vermek mutluluktur, ama kendini vermek en büyük mutluluktur”
Aziz Nesin, Korkudan Korkmak

Mehmet Murat ildan
“Hiçbir hayal seni tamamen mutlu etmeyecektir çünkü hayaline ulaştığın her seferde mutluluğun yanı sıra bir çeşit rahatsız edici bir boşluk da hissedeceksin!”
Mehmet Murat ildan

« previous 1 3
All Quotes | My Quotes | Add A Quote