Gelecek Quotes

Quotes tagged as "gelecek" (showing 1-30 of 49)
Turgut Özakman
“Kendimizi kurtarmak için geleceklerini satarsak, bu insanlar, ilerde hepimizi lanetle anmazlar mı?”
Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler

Mehmet Murat ildan
“Gelecekten korkuyor musun? Bu komik çünkü gelecek henüz var olmuş değil! Gelecek bir gölge bile değildir, çünkü gölge vardır! Korkunu bırak ve şimdiki zamana odaklan!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“İnsanların tam olarak nereye baktıklarını asla bilemezsin! Gözlerini diktikleri yere mi bakıyorlar? Yoksa geçmişlerine mi? Yoksa geleceklerine mi?”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Gelecek hayali bir şeydir fakat şimdiki zaman gerçek bir şeydir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Faşizm güce en küçük bir geçit bile bulamasın yoksa o zehirli yılan ülkenin bütün hayati köşelerine sızar ve ulusun geleceğini öldürür!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Neredesin? Geçmişte mi gelecekte mi? Hiç fark etmez, çünkü eğer bugünde değilsen yanlış yerdesin!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Şimdiki zamanda olmak için kendine her zaman bir meşgale bul, yoksa kendini ya geçmişte ya da gelecekte bulursun!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Gelecek karanlık değil, gelecek parlak değil! Gelecek sadece henüz var olmuş değil, ne karanlık, ne parlak!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Geleceğe dair her şeyi bilen biri kesinlikle lanetlenmiş biri olmalıdır! Çünkü hayat, hayatın sana ne getireceğini bilmiyorsan güzeldir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Gelecekte, kiliseler, camiler, sinagoglar ve tapınaklar, bunların hepsi müze olacaklardır! İnsanlığın entelektüel ilerleyişi insanlık tarihinde böylesine etkili ve dramatik bir değişimi zorunlu kılacaktır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Gelecekten anılarımız olabilir mi? Evet, olabilir! Geleceğe dair hayaller kur ve bu hayaller hafızanda yer alacaklardır ve onlar gelecekten anıların olacaktır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bugünün yaşayan insanları, yarının henüz doğmamış insanlarından çok daha önemlidir! Yarının insanlarına yardım etmekten önce bugünün insanlarına yardım etmeliyiz! Bugünün insanlarını göz ardı ederek uzak geleceğin insanlarını kurtarmak amacıyla planlar yapamayız!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Eğer geçmişe saplanmışsan geleceğe adım atamazsın!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Güzel bir geleceğe sahip olmak isteyenler önce güzel bir gelecek hayal etmelidirler! Hayal, ilk adımdır; ilk aksiyondur; herhangi bir hareketten önceki ilk harekettir, her şeyin ilkidir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Geleceğin belirsizliği biz insanlar için büyük bir kutsamadır! Önümüzdeki yol bizim için tamamen bilinmez olsun böylece onu keşfetmenin harika zevkine sahip olabilelim!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Adi hırsızlıkta para, altın vs. çalarsın; seçim hırsızlığında bir ülkenin geleceğini çalarsın! İkinci suç yalnızca en aşağılık insanlar tarafından işlenebilir! Böylesine ağır bir suç ağır bir bedelle sonuçlanır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“İlkel bir eğitim yalnızca ilkel kuşaklar yaratabilir! Çağdışı bir zihniyet sadece çağdışı zihinler üretecektir! Geleceğin kapısı, sosyal evrimin modernlik öncesi zamanından kalma böyle arkaik kalıntılara kapalıdır!”
Mehmet Murat ildan

Hermann Hesse
“Bizler uyanmış ya da uyanmakta olan kişilerdik; çabamız, hep mükemmel bir uyanıklık durumunu ele geçirmeye yönelikti. Oysa başkalarının çaba ve arayışları, kendi görüş ve ideallerini, kendi ödevlerini, kendi yaşamlarını ve mutluluklarını peşine takıldıkları sürününkilere giderek daha sıkı bir şekilde bağlamaya yönelikti. Bu insanlarda da çaba, bu insanlarda da güç ve büyüklük eksik değildi. Kanımızca biz nişanı taşıyanlar doğanın yeniliğe, sürüden ayrılmışlığa ve geleceğe ilişkin istemini oluştururken, başkaları bulundukları yerden ayrılmamakta direten bir istemi canlandırıyordu. Onların da bizim gibi sevdiği insanlık, kendilerine göre gelişimini tamamlamıştı ve bu durumuyla ayakta tutulup korunması gerekiyordu. Oysa bizim için uzak bir gelecekti insanlık, hepimiz bu geleceğe ulaşmak için yola koyulmuştuk; öyle bir gelecek ki, nasıl bir görünüm taşıdığını kimse bilmiyordu, yasaları hiçbir yerde yazılı değildi.”
Hermann Hesse, Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend

Mehmet Murat ildan
“Ne kadar güçlü bir görme gücün olursa olsun gelecek her zaman bulanık görünecektir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Her cahil, insanlığın geleceği için bir engeldir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Sisli yol bir kutsamadır çünkü sürprizlerle doludur ve hayat böyle bir yoldur! İnanılmaz bir şekilde şanslıyız ki hepimiz bilinemez bir geleceğe sahibiz!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Geçmiş, bir rüyanın hafızamızda kalan kırıntılarından başka bir şey değildir! Ve gelecek de yaşanması muhtemel başka kısa bir rüyadır sadece!”
Mehmet Murat ildan

“Türk dilini seviniz. Çünkü Türklerin en az geçmişleri kadar büyük geleceği olacak ve bu gelecek, o geçmişe dayanacaktır.”
Nihad Sami Banarlı, Türkçenin Sırları

Mehmet Murat ildan
“Bazı insanlar geçmişlerinden güç alır ve başka bazıları da geleceklerinden! Gücünü ne besliyorsa, gücünü toplamak için o özel zaman dilimine git!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Geleceğini tahmin etmeye çalışmaktansa geleceğini yaratmaya çalış çünkü gelecek tahmin etmekle değil tasarımlamakla alakalıdır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bugün, çok geçmeden ‘bir zamanlar’ olacaktır! Gelecekte güzel bir geçmişe sahip olmak istiyorsan, güzel ‘bugünlere’ sahip olman gerek!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Mümkündür ki senin en iyi geleceğin geçmişte yatabilir; o zaman o harika geleceğe varman için geçmişine geri dönmelisin!”
Mehmet Murat ildan

« previous 1
All Quotes | My Quotes | Add A Quote