Kral Quotes

Quotes tagged as "kral" (showing 1-13 of 13)
Mehmet Murat ildan
“Hiç kimsenin kral olmasına izin verme ve hiç kimsenin köle olmasına da”
Mehmet Murat ildan
tags: kral

Mehmet Murat ildan
“Kralların dünyaya ihtiyacı var ama dünyanın krallara ihtiyacı yok! Bırakalım kâbusların korkunç hayaletleri gibi yok olsunlar!”
Mehmet Murat ildan
tags: kral

Mehmet Murat ildan
“Karlı bir gündeki uzun yürüyüşten sonra sıcak çorba bir kral olur! Her şey saygı duyulan bir kral olma potansiyeli taşır, en basit şeyler bile!”
Mehmet Murat ildan
tags: kral

Mehmet Murat ildan
“Emin olduğumuz bir şey var: İnsanlığın onuru için, bütün krallar ve bütün kraliçeler, bütün krallıklar ve bütün monarşiler kaldırılmalıdır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Onurlu insanların özgür ülkesinde asla bir kral olamaz! Hükümdar, kayser, imparator, Sezar veya şah, bunların hepsi teslimiyetçi ve zayıf karakterli toplumlara aittir!”
Mehmet Murat ildan
tags: kral

Mehmet Murat ildan
“Şu sözleri çok iyi anlayalım: Bu dünyada hiç kimse kral değildir! Bu dünyada hiç kimse kral olma hakkına sahip değildir! Hiç kimsenin kral olmasına izin verme! Hiç kimsenin kral olmasını kabul etme! Cahiller ve onursuz insanlar kral sever ama sen akıllı ol ve onları insanlık onuru adına her zaman ve her yerde reddet!”
Mehmet Murat ildan
tags: kral

Mehmet Murat ildan
“Aptal kral kendini bir dev gibi görür, bilge adam kendini bir cüce gibi görür çünkü aptal kralın evreni kendi küçük altın tahtıdır ve bilge adamın altından tahtı bütün bu kâinattır!”
Mehmet Murat ildan
tags: kral

Mehmet Murat ildan
“Öteki kurbağalara terör estirerek gölün kralı olmak isteyen bir kurbağa kurbağa değildir, bir akreptir, bir yılandır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Ona boyun eğmedikçe hiçbir kral kral olmaz! Onurlu davran ve bütün kralları reddet!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Ahlaki hiçbir kimse bir kral ya da bir kraliçe olmak istemez, çünkü kendini başkalarından yüksek bir yere koymakta ahlak ve şeref yoktur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca insan krallar ve kraliçeler, başkanlar ve başbakanlar, Sezarlar ve duçeler yüzünden, bütün bu büyük egolu küçük şarlatanlar yüzünden yaşamlarını yitirmişlerdir!”
Mehmet Murat ildan