şeref Quotes

Quotes tagged as "şeref" (showing 1-13 of 13)
Mehmet Murat ildan
“Sadece kendi şerefini koruma, fakat başkalarınınkini de!”
Mehmet Murat ildan
tags: şeref

Mehmet Murat ildan
“Çiçeklerin kokusu, bahçelerin ve sanatın kokusu da Paris’in şanıdır, şerefidir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bazıları çalar, çok para kazanır, fakat onurlarını kaybeder ve çok fakir olurlar; bazıları çalışır, çok az para kazanır, fakat iyi bir şeref edinir ve çok zengin olurlar!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Nehirle birlikte akmak ve rüzgârla birlikte koşmak her zaman kolaydır! Fakat şan ve şeref çoğu kez kolay şeylerde bulunmaz!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Seyahatine yolun bittiği yerden başla! Şan ve şeref bitişlerin ötesinde yatar!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bazıları yoksulluk içinde yaşar fakat onurlarıyla; bazıları zenginlik içinde yaşar fakat onursuz bir şekilde! Bazı hayatlar saygıya değerdir, bazıları utanç vericidir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Gerici bir ülkede en büyük şeref ilerici bir insan olmaktır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Dünyada bazı siyasi liderler büyük hatalar yaparlar fakat asla istifa etmezler; bazıları küçük bir hata yapar fakat hemen istifa ederler! Bir politik liderin istifa edip etmemesi bir şerefe sahip olup olmamasıyla ilgilidir! Şerefi olanlar her zaman şerefli yolu seçerler: İstifa Etmek!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Ahlaki hiçbir kimse bir kral ya da bir kraliçe olmak istemez, çünkü kendini başkalarından yüksek bir yere koymakta ahlak ve şeref yoktur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Dünya liderlerinin çoğu miras olarak çocuklarına büyük miktarlarda para bırakırlar ve sadece çok azı şerefli bir soyadı bırakır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“İmkânsızı denemek başaramazsan bile bir şereftir!”
Mehmet Murat ildan

All Quotes | My Quotes | Add A Quote