Bilgelik Quotes

Quotes tagged as "bilgelik" (showing 1-30 of 77)
Ugo Foscolo
“Tanrı sizi benim 'çılgınlıklarım'dan korusun; beni de sizin 'bilgeliğiniz'den koruması için ruhumun olanca gücüyle ona yalvarıyorum.”
Ugo Foscolo, Last Letters of Jacopo Ortis

Mehmet Murat ildan
“Eğer herkes bilgeliğinizin önünde eğiliyorsa, sizin en büyük bilgeliğiniz onlara eğilmemelerini söylemek olacaktır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bilgelik konuştuğunda sessiz ol ve dinle! Aptallık konuştuğunda, ayağa kalk ve git!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yağmur yağdığında kuru kalmaya çalışıyorsun fakat yalnızca ıslandığında bileceksin ki hiç kimse gerçekliğin içinde erimeden, gerçekle sıkı fıkı olmadan bilgelik elde edemez!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Derinliği keşfetmek için yüzeyi terk et ve yüzeyi keşfetmek için de derinliği terk et! Bilgelikle ancak hem derinliği hem de yüzeyi bildiğin zaman buluşacaksın!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Başka bir yere bakarsın, sonra farklı bir şey görürsün ve böylece bilgelik yolculuğun başlar! Bilge adamın zihni, her yere bakan zihindir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yaşlıda bilgelik vardır enerji yoktur; gençte enerji vardır bilgelik yoktur; çok daha iyi bir medeniyet yaratmak için enerji ve bilgelik aynı vücutta olmalıdır! Bunu yapmak için ya yaşlılara enerji vereceğiz ya da gençlere bilgelik ve bu ikincisi şimdilik daha olası bir iş olarak görünüyor!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Farklı sokaklarda yürümeden, farklı insanlarla konuşmadan, farklı kitaplar okumadan, kısacası her yönüyle farklı şeylerle buluşmadan asla bilgelik kazanamazsın!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yolların üzerinde yollar vardır, kuşların yolları! Kuşların yollarının üzerinde yollar vardır, bulutların yolları! Ve bulutların yollarının üzerinde yollar vardır, gezegenlerin yolları! Bir yolda seyahat ederken asla unutma ki başının üzerinde daha yüksek yollar, daha yüksek bilgelikler vardır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Okumaya devam et! Seyahat etmeye devam et! Düşünmeye devam et! Ve en sonunda orada olacaksın, Bilgelik Ülkesinde, zihnin bir kartal gözünün kudretine sahip olduğu yerde!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bilgelik ülkesine girmek için ilk önce cisimlere, olaylara baktığın açıları değiştir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“En yüksek bilgeliğe ulaştığında, bedenen kaybolacaksın çünkü insanlar yalnızca senin fikirlerini görmeye ve sadece senin bilgeliğini düşünmeye başlayacaklar; bedenen öleceksin ve evrenle dolu boş bir sandalyeye döneceksin!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bilgelik, başka şeylerin, her şeyin deneyimlerini içselleştirmektir! Kuşları gözlemleyerek, kuşların bilgeliğini içselleştirirsin; Ay’ı gözlemleyerek, Ay’ın bilgeliğini içselleştirirsin! Bilgelik, evrenin deneyimlerini kendi zihnimize katma işlemidir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Işığın üzerinde parıldamasını mı istiyorsun yoksa ışığın kendisi mi olmak istiyorsun? Bir bilgeden bilgelik mi almak istiyorsun yoksa bilgenin kendisi mi olmak istiyorsun? Önceki olmadan sonraki olamazsın! Öğretmen olmak için önce öğrenci olmalısın!”
Mehmet Murat ildan

Hermann Hesse
“Bilgi bir başkasına aktarılabilir, bilgelikse hayır. Bilgelik keşfedilebilir, bilgelik yaşanabilir, bilgelik el üstünde taşıyabilir insanı, bilgelikle mucizeler yaratılabilir ama bilgelik anlatılamaz ve öğretilemez.”
Hermann Hesse, Siddhartha

Mehmet Murat ildan
“Ruh halin sürekli değişiyor, psikolojin sürekli değişiyor, arzuların, heveslerin, korkuların, tavırların sürekli değişiyor! Neden? Çünkü henüz bilgelik kazanmadın! Yalnızca bilgelikle fırtınaların durulacak, dalgaların yatışacak!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yeryüzünün iki güneşi vardır: Biri dışarıda, Güneş, ve diğeri de içeride, Bilgelik! Her ikisi de parıldar, her ikisi de yol gösterir, her ikisi de karanlıklara meydan okumakta gözü pektirler!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Zihin vücuttan üstündür çünkü yeni bir vücuda sahip olamazsın ama bilgelik yoluyla yeni bir zihne sahip olabilirsin!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bilgelik, hiçbir şeyi, hiçbir elbiseyi, hiçbir kimseyi, hiçbir olayı tuhaf bir şey olarak görmemektir! Çünkü bilgelikte şeylerin neden oldukları gibi olduklarını anlamak vardır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Su bilgedir çünkü okyanusların dipsiz derinliğini, bulutların kozmik bakışlarını, nehirlerin kıvrak zekâsını, yağmurların çok meraklı karakterlerini ve küçük göllerin sessiz meditasyonlarını kendi içinde taşır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Seyahat etmek en iyi okuldur; bu okul en iyi hocalara sahiptir çünkü görülen her şey bir hocadır ve bu renkli okulun diploması da bilgeliktir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bilge bir adamla seyahat ettiğinde fiziki yönüne ilaveten bütün yönlere de seyahat edersin!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yalnızca vadileri bilmek yarım bilgeliktir; yalnızca tepeleri bilmek yarım bilgeliktir; tam bilgelik için hem vadileri bil hem de tepeleri! Hem aşağı in hem de yukarı çık!”
Mehmet Murat ildan

Abhijit Naskar
“Özgürlük benim dinimdir ve insanlar benim tanrımdır.”
Abhijit Naskar, I Am The Thread: My Mission

« previous 1 3