Toplum Quotes

Quotes tagged as "toplum" (showing 1-28 of 28)
Ugo Foscolo
“Gezdiğim her yerde hep üç tip insan gördüm: Azınlık yönetiyor; birçok kişi birine hizmet ediyor; çoğunluk karanlık işler çeviriyor. Biz ise yönetemiyoruz; pek kurnaz da değiliz, kör de değiliz, boyun eğmek de istemiyoruz; karanlık işlere bulaşmaya da tenezzül etmiyoruz. En iyisi, ne bir parça ekmek bulabilen, ne de dayak yiyen sahipsiz köpekler gibi yaşamak.”
Ugo Foscolo, Last Letters of Jacopo Ortis

Ugo Foscolo
“Çoğunluğun sevgisi uzun sürmez ve uğursuzdur; amaca göre değil, şansa göre yargılar; işe yarayan cinayeti erdem, ona zararlı görünen dürüstlüğü alçaklık olarak tanımlar. Onun övgüsünü kazanmak için ise onu ya korkutmak, ya da pohpohlamak, yani sürekli aldatmak gerekir.”
Ugo Foscolo, Last Letters of Jacopo Ortis

Fyodor Dostoyevsky
“Keşke imkân olsaydı da (ki insan tabiatı için bu asla mümkün değildir) herkes, hepimiz, benliğimizin en gizli köşelerini olduğu gibi açığa vurabilseydik; başkalarına, hatta en yakın dostlarımıza, sırası gelince kendimize bile itiraf etmekten çekindiğimiz ne varsa, hepsini korkmadan ortaya dökebilseydik, dünyayı saracak pis kokudan hepimiz boğulurduk. Parantez içinde söyleyeyim, toplumu düzenleyen yasalar, görgü kuralları bu bakımdan iyidir zaten. Derin bir fikir gizlidir bunlarda; ahlaki olduğu iddia edilemeyecek ama, koruyucu, bize rahatlık sağlayan bir fikir. Bu da azımsanmamalı, çünkü ahlak da rahatlıktan başka bir şey değildir, yani rahatımız için icat edilmiştir. …Son olarak şunu söyleyeyim: Kusurlarımı, ahlaksızlığımı, sefihliğimi başıma kakıyorsunuz; oysa bütün suçum başkalarından daha içten olmam, o kadar. Demin de dediğim gibi, başkalarının kendilerinden bile sakladığı gerçekleri ben açıkça ortaya döküyorum.”
Fyodor Dostoyevsky, The Insulted and Humiliated

Ugo Foscolo
“Tanrı sizi benim 'çılgınlıklarım'dan korusun; beni de sizin 'bilgeliğiniz'den koruması için ruhumun olanca gücüyle ona yalvarıyorum.”
Ugo Foscolo, Last Letters of Jacopo Ortis

Ugo Foscolo
“İnsanlık bir fatihin doğuşuna ağıt yakar; tek avuntusu ise, onun tabutu üzerinde gülümseyebilme umududur.”
Ugo Foscolo, Last Letters of Jacopo Ortis
tags: toplum

Mehmet Murat ildan
“İçinde yaşadığın toplumun geriye, cehalet ve karanlık ülkesine doğru gitmesi her zaman mümkündür! Bu trajedi ve aptallık yaşanırken, sen ileri gitmelisin! İleriye, ışığa ve bilgeliğe doğru, akıl ülkesine yürümelisin!”
Mehmet Murat ildan
tags: toplum

Ivan Illich
“The university graduate has been schooled for selective
service among the rich of the world.

Üniversite bitirenler dünya varsıllarına seçkin hizmetlerde bulunmaları hedefiyle okutulmuşlardır.”
Ivan Illich, Deschooling Society

Ugo Foscolo
“...[D]oğanın yoksula da zenginin varlığından bir hak tanıdığını vicdanlarımızda hissettiğimiz için, elimizde fenerle, yoksulu haksız kılacak yeni nedenler arıyoruz.”
Ugo Foscolo, Last Letters of Jacopo Ortis

Mehmet Murat ildan
“Vatanının doğasını mahveden bir toplum artık o topraklarda yaşama hakkına sahip değildir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Okuyan bir toplum galip gelecektir; düşünen bir toplum galip gelecektir; özgür bir toplum galip gelecektir; dürüst bir toplum galip gelecektir ve peki geriye kalanlar? Onlardan bahsetmeye bile gerek yok!”
Mehmet Murat ildan
tags: toplum

Mehmet Murat ildan
“Kendini aptallardan korumak için ortadan kaybolma sanatını öğrenmelisin! Bu sanat senin zamanını ve enerjini kurtaracaktır ve zihninin saflığını koruyacaktır. Ve bu sanat nedir? Bu sanat belirli bir zaman süresinde kendini toplumdan izole etmektir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Eğitimsiz bir toplum eninde sonunda bir hayvan sürüsünden daha aşağı bir şeye dönüşür!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Yerüstündeki evsizlerini bile hatırlayamayan bir toplum yeraltındaki madencilerini nasıl hatırlayacak?”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“İnsanların hükümeti eleştirmekten korktukları bir ülkede pek çok şey berbat gidiyordur! Böyle ülkelerde insanlar bilmelidir ki bir ‘korkaklar toplumu’ her zaman bir ‘onursuz insanlar toplumu’ olarak hatırlanacaktır!”
Mehmet Murat ildan

Mithat Terje
“Herkes senden, durumuna, geldiğin yere, yetiştirilme tarzına, ırkına, ya da diğer değerlerine ve değersizliklerine göre davranmanı ve bunlara uygun biri olmanı bekler. Olma. İnsanları değiştiremezsin. Çünkü her zaman bir bahane bulacaklar ve inan bana, bir noktada kötü olan hep sen olacaksın. Saf salak gibi kötü olma, kendin olmak kötü olmaksa, kötü olmanın hakkını ver de ol bari.”
Mithat Terje, Oda

Mehmet Murat ildan
“Toplumun, kendi ailenin ya da hiç kimsenin hayallerini öldürmesine izin verme, çünkü hayallerin sensin!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Okumayan bir toplum zavallı bir toplumdan başka bir şey değildir; okumayan bir millet bütün öteki milletlerin bir yüz karası olmaktan başka bir şey olmayacaktır!”
Mehmet Murat ildan

Stefan Zweig
“Derinlerdeki mahzenlerde, köklerin yayıldığı mağaralarda ve yüreğin karanlık kuyularında tutkunun hakiki ve tehlikeli canavarları fosforlu pırıltılarını saçarak dolaşırken, gizlice çiftleşir ve en akıl almaz biçimlerde birbirlerini parçalarken yazarların yaşamın sadece ışığın vurduğu üst kıyısını, duyguların açıkça ve kurallara uygun olarak sergilendiği kesimlerini anlatması rahatlıktan mı, korkaklıktan mı yoksa bakış darlığından mı geliyor acaba. Şeytansı dürtülerin kızgın ve tüketici soluğundan, tutuşmuş kanın buharından mı korkuyorlar, çok nazik ellerini insanlığın iltihaplı çıbanıyla kirletmekten mi ürküyorlar, yoksa yumuşak aydınlıklara alışkın gözlerini bu kaygan, tehlikeli, çürümüşlük sızan basamaklara çeviremiyorlar mı? Ne var ki bilen insan için hiçbir haz gizli olanın verdiği kadar güçlü değildir ve açıklanamayacak kadar utanç verici bir acı kadar kutsal olanı yoktur.”
Stefan Zweig, Verwirrung der Gefühle, und sieben andere Erzählungen

Karl Marx
“Az biraz tarih bilen herkes büyük sosyal devrimlerin kadınların katılımı olmadan gerçekleşemeyeceğini bilir. Toplumsal gelişim bizzat daha güzel olan bu cinsiyetin (çirkinler dahil) toplumsal konumuna bakılarak ölçülebilir.”
Karl Marx, Zincirlerimizden Başka Kaybedecek Neyimiz Var!

Mehmet Murat ildan
“Yüksek bir dağın zirvesine ulaşmak sadece kişisel bir zaferdir! Fakat bir zaferin toplum için önemli olabilmesi için insanlığa faydalı olması gerekir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Çok sayıda hapishaneleri ve mahkûmları olan bir toplum tamamen başarısız bir toplumdur çünkü suçun yaygın bir şey değil fakat bir istisna olduğu harika bir toplum yaratmakta korkunç bir şekilde başarısız olmuştur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Kendi toplumuna değil kendi ruhuna uygun elbiseler giymelisin! Yapmayı arzuladığın şey, toplumun senden yapmanı istediği şeyden çok daha önemlidir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Gerçeği bulma konusunda, herkesin kendi benzersiz yolunu takip ettiği bir toplum, herkesin bazı klişeleşmiş yolları takip ettikleri bir toplumdan çok daha iyi bir şansa sahiptir.”
Mehmet Murat ildan

Bernard Lewis
“Geleceği görebilmek için tarih bilmek çok önemli. Birey için hafıza neyse bir ulus için de tarih odur. Tarihini çarpıtan bir toplum nörotik bir kişi, tarihini bilmeyen bir toplum ise hafızasını kaybetmiş insan gibidir.”
Bernard Lewis

Aziz Nesin
“Korku, günümüzde, bireylerin ve toplumların davranışlarını biçimlendiren, hatta bazen belirleyen temel etmenlerden başlıcası olarak ortaya çıkmaktadır. Çağımız, insanoğlu üzerindeki üstünlüğü sadece geçici olarak şiddet yoluyla yaratılan korkunun değil, daha önemlisi, insanın ruhuna işlenmiş, düşüncelerde, beyinlerde ve yüreklerde egemenlik kuran korku duygusunun yaygın olduğu bir tarihsel dönemdir.
Korkuyu başat yapan, yerine göre, şiddet olabilmekte, ama açlık, işsizlik, haksızlık, sömürü gibi sistemsel gerçekler korku tacirlerine daha da geniş olanaklar verebilmektedir. Korku'nun yarattığı ve geliştirdiği toplumsal örgü ise, direnenlere karşı tüm ideolojik araçlarını harekete geçirmekte, birey üzerindeki dışlanma, horlanma, yalnızlık mengeneleri sıkılmaktadır. Çok geniş bir hareket alanı içinde, acımasız terör uygulamasından, meslekte yükseltmemek gibi banal yaptırımlara kadar uzanabilen, egemenlerce, insanına göre korku yaratma yöntemleri kullanılabilmektedir. Ta ki, "gölgesinden korkan'ların dünyası, "korkunun dağları beklediği" ortam, "korkulu rüya görmektense uyanık durma"yı yeğleyenler yaratılabilsin.
Unutmamak gerekir ki, haksızlık, adaletsizlik, sömürü ve baskı ancak korku üzerine inşa edilebilmekte, eşitsizlik ancak korkuya dayanarak egemenliğini sürdürebilmektedir. Dünyanın birçok yerinde egemenlerin en büyük güvencesi, eşitsiz toplumsal yapıların belki de tek harcı korku olmaktadır. Bilinçli olarak yaratılan ürküntü, yılgınlık, dehşet ve panik duyguları, yani korkunun çeşitli biçimleri, çağımız insanını tutsak almakta, duygular körleştikçe "yüreksizlik" tek boyutlu insanın ana niteliğine dönüştürülmektedir.
Sistemden, sistemin değerler bütününden kaynaklandığı için de korku, aynı zamanda en fazla meşruluk kazanmış, en çok hoşgörüyle karşılanan bir duygu haline getirilmiştir. Tüm insani duygular içinde en tehlikelisi olmasına karşın, en fazla "yüreklendirilen" yüreksizlik olmaktadır.”
Aziz Nesin

Mehmet Murat ildan
“Toplumda hiç kimsenin senin farkına varmadığına inanıyorsan, kedileri unutmuşsun demektir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bir toplum, unutulmuş fakir işçilerini hatırlamaya ve onlara önem vermeye başlayıncaya dek zalim ve beş para etmez bir toplum olarak kalacaktır!”
Mehmet Murat ildan

All Quotes | My Quotes | Add A Quote