Site Quotes

Quotes tagged as "site" Showing 1-9 of 9
“Het is zaak om uw website op een integere manier te optimaliseren. Bouw een site voor bezoekers en niet voor zoekmachines.”
Hedwyg van Groenendaal, Webdesign van concept tot realisatie

“Elke webpagina van de site heeft een uithangbord waaraan de bezoeker herkent waar hij terecht is gekomen. Een goed uithangbord bestaat uit de combinatie van een logo, een slagzin en een paginatitel.”
Peter Kassenaar, Handboek Website Usability

“Multimediacomponenten moeten de krenten in de pap zijn. Gebruik multimedia daarom als ondersteuning op de website. Niet om de primaire boodschap van de site over te brengen.”
Peter Kassenaar, Handboek Website Usability

“Als een site is voorzien van een elegant design maar verder niet bruikbaar is, zal de site falen. Het omgekeerde is echter ook van toepassing! Als een site perfect bruikbaar is maar is voorzien van een volkomen ongeïnspireerd en oersaai non-design, zal hij eveneens falen.”
Peter Kassenaar, Handboek Website Usability

Israelmore Ayivor
“As a child, I used to wonder why markets in my locality were all situated near the main roads. I grew up a little to get the answer; “that business minded people can meet there easily!" Your dream must be situated where they can meet people!”
Israelmore Ayivor, The Great Hand Book of Quotes

Steven Magee
“The USA government states that the New Mexico Trinity nuclear bomb site is still highly radioactive and 'harmless'. It is interesting to note in the era of Electromagnetic Hypersensitivity (EHS) that it is USA government policy that radio frequency (RF) and electricity are also 'harmless'.”
Steven Magee

Deyth Banger
“Database means a tables collected different information, so one site is a result of a collected tables????”
Deyth Banger

Steven Magee
“When the National Optical Astronomy Observatory (NOAO) found out that Occupational Safety and Health Administration (OSHA) were going to visit the site to assist in bringing it into legal compliance, they freaked out! They insisted that the visit had to be canceled and the result was that I eventually became so sick from the toxic workplace environment that I had no option but to leave.”
Steven Magee

Steven Magee
“I am researching why you would not allow Occupational Safety and Health Administration (OSHA) on site.”
Steven Magee