Non Design Quotes

Quotes tagged as "non-design" Showing 1-1 of 1
“Als een site is voorzien van een elegant design maar verder niet bruikbaar is, zal de site falen. Het omgekeerde is echter ook van toepassing! Als een site perfect bruikbaar is maar is voorzien van een volkomen ongeïnspireerd en oersaai non-design, zal hij eveneens falen.”
Peter Kassenaar, Handboek Website Usability