Rasional Quotes

Quotes tagged as "rasional" (showing 1-4 of 4)
Mohd Yusof Hj. Othman
“Negara akan hancur sekiranya kita mempunyai orang yang berliterasi tetapi tidak terdidik (literate uneducated) yang mempunyai keahlian dan kemahiran yang tinggi dalam ilmu sains Barat tetapi tidak mempunyai nilai adab, akhlak dan etika yang murni. Kita memerlukan manusia yang mempunyai gabungan dan kesepaduan antara dua akal seperti yang diajukan oleh Islam untuk membangunkan diri, masyarakat, negara dan dunia ini keseluruhannya.”
Mohd Yusof Hj. Othman, Pembangunan Sains dan Teknologi Dari Perspektif Islam

Lauren Oliver
“Cinta memengaruhi akal sehatmu sampai kau tak bisa lagi berpikir dengan jernih atau membuat keputusan rasional dalam hidupmu.”
Lauren Oliver, Delirium

Mohd Yusof Hj. Othman
“Faktor utama dalam penjanaan pemikirannya (umat Islam) bukan semata-mata hal-hal yang berhubung dengan mantik saja. Sebaliknya ia juga merupakan usaha untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan dengan penuh adab dan akhlak yang mulia kerana memenuhi tuntutan Islam itu sendiri. Pemikiran mantik dan rasional bukanlah matlamat terakhir, tetapi hanyalah wahana untuk mencapai matlamat terakhir, yakni mencari kebenaran dan menegakkan keadilan tanpa mengabaikan aspek keinsanan manusia.”
Mohd Yusof Hj. Othman, Pembangunan Sains dan Teknologi Dari Perspektif Islam

S.M. Zakir
“agama tidak lagi menjadi syariat dan jalan kehidupan
sebaliknya menjadi bahan untuk dirobek dicaing-caing
oleh akal fikiran dan pisau purba zaman pencerahan
yang diasah oleh kata-kata demi kata-kata - kebebasan

(Perjalanan 2)”
S.M. Zakir, Perjalanan Sang Zaman