Matthias Quotes

Quotes tagged as "matthias" (showing 1-13 of 13)
Leigh Bardugo
“We are all someone's monster.”
Leigh Bardugo, Six of Crows

Leigh Bardugo
“Have any of you wondered what I did with all the cash Pekka Rollins gave us?"
"Guns?" asked Jesper.
"Ships?" queried Inej.
"Bombs?" suggested Wylan.
"Political bribes?" offered Nina. They all looked at Matthias. "This is where you tell us how awful we are," she whispered.”
Leigh Bardugo, Crooked Kingdom

Leigh Bardugo
“And what did you do, Matthias? What did you do to me in you dreams?”

“Everything,” he said, as he turned to go, “Everything.”
Leigh Bardugo, Six of Crows

Leigh Bardugo
“Usually people don't start hating each other until a week into the job, but you two have a head start.”
Leigh Bardugo, Six of Crows

Leigh Bardugo
“She’d shown him in a thousand ways that she was honorable and strong and generous and very human, maybe even more vividly human than anyone he’d ever known. And if she was, then Grisha weren’t inherently evil. They were like anyone else—full of the potential to do great good, and also great harm. To ignore that would make Matthias the monster.”
Leigh Bardugo, Six of Crows

Leigh Bardugo
“Nina, you taught me to be something better. They could be taught, too.”
Leigh Bardugo, Six of Crows

A.E.  Kirk
“Stop her!" Matthias bellowed as he thundered downstairs.
Blake's mouth twisted sideways, hand tightened on the knob. What little breath I'd regained, caught. Heart sputtered to a standstill. Then he swung the door open with a sweep of his arm.
"After you, milday."
My legs didn't hesitate. I vaulted off the porch and hit the driveway running.
"What the bloody hell did you do that for?!"
"I'm her knight in shining armor. Seriously, dude, your chivalry needs some work. Ow!”
A&E Kirk, Demons at Deadnight

Leigh Bardugo
“They fear as I once feared you,” he said. “As you once feared me. We are all someone’s monster, Nina”
Leigh Bardugo, Six of Crows

Leigh Bardugo
“He was quiet for a moment, and then he said, “Do you understand a little better now? What it’s like to face a power so alien? To face an enemy with such unnatural strength?”
Leigh Bardugo, Six of Crows

A.E.  Kirk
“And you're been nothing but a pain. So don't get all high and mighty. Good chocolate milk by the way."
Muscles ticked in Matthias' jaw. "It's not chocolate milk. It's Milo."
I took another sip. "Well, it's good.”
A&E Kirk, Demons at Deadnight

Leigh Bardugo
“Matthias locked the cell door and hurried down the passage toward Nina, toward something more.”
Leigh Bardugo, Six of Crows

J.R. Ward
“Straight up, Mels, the only reason I haven't completely jumped you is because I can't. I...can't." He threw up his free hand and let it fall back down to the bedspread. "And you know what sucks? I've been with a lot of women."

Annnnnnnd that made her chest hurt. "Before you were injured..."

He nodded. "Of all the things for my memory to come back on, right?"

Cue another kick in the solar plexus. "You remember them?"

"I hate it– because I would trade every single random fuck for just one night with you." He brushed her face with his fingertips and then brought his thumb to her mouth. With the same gentle pressure he'd put against her wrist, he caressed her lower lip. "I'd give up every one of them. Matter of fact, it feels like...a curse to have finally found someone like you, only to have it be too late. And that's where it's at. It's too late for me, Mels, and that's how you're killing me. When I look at you, when I see you move, when you smile or take a deep breath, I just... I die a little. Every time.”
J.R. Ward, Rapture

Enock Maregesi
“Biblia pamoja na historia vinatwambia kuwa mitume kumi na wawili wa Yesu Kristo waliamua kufa kinyama kama mfalme wao alivyokufa, kwa sababu walikataa kukana imani yao juu ya Yesu Kristo.

Mathayo alikufa kwa ajili ya Ukristo nchini Ethiopia kwa jeraha lililotokana na kisu kikali, Marko akavutwa na farasi katika mitaa ya Alexandria nchini Misri mpaka akafa, kwa sababu alikataa kukana jina la Yesu Kristo.

Luka alinyongwa nchini Ugiriki kwa sababu ya kuhubiri Injili ya Yesu Kristo katika nchi ambapo watu hawakumtambua Yesu.

Yohana alichemshwa katika pipa la mafuta ya moto katika kipindi cha mateso makubwa ya Wakristo nchini Roma, lakini kimiujiza akaponea chupuchupu, kabla ya kufungwa katika gereza la kisiwa cha Patmo (Ugiriki) ambapo ndipo alipoandika kitabu cha Ufunuo. Mtume Yohana baadaye aliachiwa huru na kurudi Uturuki, ambapo alimtumikia Bwana kama Askofu wa Edessa. Alikufa kwa uzee, akiwa mtume pekee aliyekufa kwa amani.

Petro alisulubiwa kichwa chini miguu juu katika msalaba wa umbo la X kulingana na desturi za kikanisa za kipindi hicho, kwa sababu aliwaambia maadui zake ya kuwa alijisikia vibaya kufa kama alivyokufa mfalme wake Yesu Kristo.

Yakobo ndugu yake na Yesu (Yakobo Mkubwa), kiongozi wa kanisa mjini Yerusalemu, alirushwa kutoka juu ya mnara wa kusini-mashariki wa hekalu aliloliongoza la Hekalu Takatifu (zaidi ya futi mia moja kwenda chini) na baadaye kupigwa kwa virungu mpaka akafa, alipokataa kukana imani yake juu ya Yesu Kristo.

Yakobo mwana wa Zebedayo (Yakobo Mdogo) alikuwa mvuvi kabla Yesu Kristo hajamwita kuwa mchungaji wa Injili yake. Kama kiongozi wa kanisa hatimaye, Yakobo aliuwawa kwa kukatwa kichwa mjini Yerusalemu. Afisa wa Kirumi aliyemlinda Yakobo alishangaa sana jinsi Yakobo alivyolinda imani yake siku kesi yake iliposomwa. Baadaye afisa huyo alimsogelea Yakobo katika eneo la mauti. Nafsi yake ilipomsuta, alijitoa hatiani mbele ya hakimu kwa kumkubali Yesu Kristo kama kiongozi wa maisha yake; halafu akapiga magoti pembeni kwa Yakobo, ili na yeye akatwe kichwa kama mfuasi wa Yesu Kristo.

Bartholomayo, ambaye pia alijulikana kama Nathanali, alikuwa mmisionari huko Asia. Alimshuhudia Yesu mfalme wa wafalme katika Uturuki ya leo.
Bartholomayo aliteswa kwa sababu ya mahubiri yake huko Armenia, ambako inasemekana aliuwawa kwa kuchapwa bakora mbele ya halaiki ya watu iliyomdhihaki.

Andrea alisulubiwa katika msalaba wa X huko Patras nchini Ugiriki. Baada ya kuchapwa bakora kinyama na walinzi saba, alifungwa mwili mzima kwenye msalaba ili ateseke zaidi. Wafuasi wake waliokuwepo katika eneo la tukio waliripoti ya kuwa, alipokuwa akipelekwa msalabani, Andrea aliusalimia msalaba huo kwa maneno yafuatayo: "Nimekuwa nikitamani sana na nimekuwa nikiitegemea sana saa hii ya furaha. Msalaba uliwekwa wakfu na Mwenyezi Mungu baada ya mwili wa Yesu Kristo kuning’inizwa juu yake." Aliendelea kuwahubiria maadui zake kwa siku mbili zaidi, akiwa msalabani, mpaka akaishiwa na nguvu na kuaga dunia.

Tomaso alichomwa mkuki nchini India katika mojawapo ya safari zake za kimisionari akiwa na lengo la kuanzisha kanisa la Yesu Kristo katika bara la India.

Mathiya alichaguliwa na mitume kuchukua nafasi ya Yuda Iskarioti, baada ya kifo cha Yuda katika dimbwi la damu nchini India. Taarifa kuhusiana na maisha na kifo cha Mathiya zinachanganya na hazijulikani sawasawa. Lakini ipo imani kwamba Mathiya alipigwa mawe na Wayahudi huko Yerusalemu, kisha akauwawa kwa kukatwa kichwa.

Yuda Tadei, ndugu yake na Yesu, aliuwawa kwa mishale alipokataa kukana imani yake juu ya Yesu Kristo.

Mitume walikuwa na imani kubwa kwa sababu walishuhudia ufufuo wa Yesu Kristo, na miujiza mingine. Biblia ni kiwanda cha imani. Tunapaswa kuiamini Biblia kama mitume walivyomwamini Yesu Kristo, kwa sababu Biblia iliandikwa na mitume.”
Enock Maregesi