Georgian Quotes

Quotes tagged as "georgian" (showing 1-24 of 24)
Georgette Heyer
“You will like her," he persisted. "Egad, she's after your own heart, maman! She shot me in the arm."

"Voyons, do you think that is what I like?”
Georgette Heyer Devil's Club, Devil's Cub

James Boswell
“My definition of man is a cooking animal. The beasts have memory, judgement, and the faculties and passions of our minds in a certain degree; but no beast is a cook.”
James Boswell, The Journals, 1762-95

Winston Graham
“I believe yours is the only wisdom, Demelza.”
Winston Graham, Jeremy Poldark

Natalie Davitashvili
“ქვესკნელში სიმშვიდის დიდებულებას ვერ შეიცნობ, ჭაობად გესახება და სულს გიხუთავს. იქაური სიმშვიდე ნგრევისკენ გივიძგებს. თითქოს ამ ნგრევას, ბოლოს მაინც სიმშვიდე არ მოსდევდეს, ოღონდ მკვდარი და უკაცრიელი სიმშვიდე”
ნატო დავითაშვილი

Andrzej Sapkowski
“- ბოროტება ბოროტებაა, სტრებოგორ - მხედვარი წამოდგა, - ნაკლები, მეტი, საშუალო - სულერთია. ზომები პირობითია, საზღვრები - არეული.”
Andrzej Sapkowski

Sara Sheridan
“I'm accustomed to reading Georgian and Victorian letters and sometimes you simply know in your gut that a blithe sentence is covering up a deeper emotion.”
Sara Sheridan

Lado Asatiani
“საქართველოში იბადებოდნენ და შემდეგ მუდამ წუხდნენ ამაზე: ეჰ... წუთით მაინც დაბრუნდებოდეს ჩვენი ბავშვობა და სილამაზე.”
Lado Asatiani, საქართველოში

Lado Asatiani
“ჰეი, თქვენ, არაგველებო, გაუმაძღარნო ომითა, თქვენს საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა.”
Lado Asatiani, საქართველოში

Georgette Heyer
“She was up again at that.
"In love? You? Nonsense! Nonsense! Nonsense! You do not know what the word means. You are like a--like a fish, with no more love in you than a fish, and no more heart than a fish, and--"
"Spare me the rest, I beg. I am very clammy, I make no doubt, but you will at least accord me more brain than a fish?”
Georgette Heyer, The Black Moth

Emery Lee
“True vice, my lady, would frighten us all, if it did not wear the mask of virtue. (p.56)”
Emery Lee, Fortune's Son

Georgette Heyer
“Humble myself? 'Fore Gad, you must be mad!"
"Belike I am; but I tell you Tracy, that if your passion is love, 'tis a strange one that puts yourself first. I would not give a snap of a finger for it! You want this girl, not for her happiness, but for your own pleasure. That is not the love I once told you would save you from yourself. When it comes, you will count yourself as naught; you will realise your own insignificance, and above all, be ready to make any sacrifice for her sake. Yes, even to the point of losing her!”
Georgette Heyer, The Black Moth

Tamara Hughes
“He’d do what was best for her. He’d take her to safety and send her back home to a bright future…with a more honorable man than him. The stick broke in his hand, and he muttered an oath. All he wanted was for Amelia to be safe and happy, dammit. That and to beat every honorable man in England into the dust.”
Tamara Hughes

Tamara Hughes
“You’re as lovely as a flower in the stark of winter… Your hair is the color of wheat under the midday sun, and your eyes—”
“Yes, yes. My eyes are like the sea or the sky or some such nonsense,” she quipped with a laugh, the lilting sound like the finest music, better than anything he could ever play.”
Tamara Hughes, Beauty's Curse

Georgette Heyer
“Yes, but if you cannot clear your name, what then are we to do?" she demanded.
"Forget we ever met!" said Ludovic with a groan.
This Spartan resolve did not commend itself to Eustacie at all. Two large tears sparkled on the ends of her eyelashes, and she said in a very forlorn voice; "But me, I have a memory of the very longest!”
Georgette Heyer, The Talisman Ring

Tamara Hughes
“The only woman who would wear a gown like this one, love, is one who knows the power she wields and isn’t afraid to use it.”
Tamara Hughes, Tempting the Pirate

Tamara Hughes
“When he bowed his head to hide his grin, she stiffened. “This is most certainly not amusing.”
He looked up, the humor still glittering in his eyes, and spoke one word. “James.”
“Pardon me?”
“James Lamont. It’s my name. You’ll need it if you’re to curse me properly.”
Tamara Hughes, Tempting the Pirate

Georgette Heyer
“You have had Ravenscar murdered, and hidden his body in my cellar!" uttered her ladyship, sinking into a chair. "We shall all be ruined! I knew it!"
"My dear ma'am it is no such thing!" Deborah said amused. "He is not dead I assure you!”
Georgette Heyer, Faro's Daughter

David        Cook
“Ready yourselves!' Mullone heard himself say, which was strange, he thought, for he knew his men were prepared.
A great cry came from beyond the walls that were punctuated by musket blasts and Mullone readied himself for the guns to leap into action. Mullone felt a tremor. The ground shook and then the first rebels poured through the gates like an oncoming tide. Mullone saw the leading man; both hands gripping a green banner, face contorted with zeal. The flag had a white cross in the centre of the green field and the initials JF below it. John Fitzstephen. Then, there were more men behind him, tens, then scores. And then time seemed to slow.
The guns erupted barely twenty feet from them.
Later on, Mullone would remember the great streaks of flame leap from the muzzles to lick the air and all of the charging rebels were shredded and torn apart in one terrible instant. Balls ricocheted on stone and great chunks were gouged out by the bullets. Blood sprayed on the walls as far back as the arched gateway, limbs were shorn off, and Mullone watched in horror as a bloodied head tumbled down the sloped street towards the barricade.
'Jesus sweet suffering Christ!' Cahill gawped at the carnage as the echo of the big guns resonated like a giant's beating heart.
Trooper O'Shea bent to one side and vomited at the sight of the twitching, bleeding and unrecognisable lumps that had once been men. A man staggered with both arms missing. Another crawled back to the gate with a shattered leg spurting blood. The stench of burnt flesh and the iron tang of blood hung ripe and nauseating in the oppressive air.
One of the low wooden cabins by the wall was on fire. A blast of musketry outside the walls rattled against the stonework and a redcoat toppled backwards onto the cabin's roof as the flames fanned over the wood.
'Here they come again! Ready your firelocks! Do not waste a shot!' Johnson shouted in a steady voice as the gateway became thick with more rebels. He took a deep breath.
'God forgive us,' Corporal Brennan said.
'Liberty or death!' A rebel, armed with a blood-stained pitchfork, shouted over-and-over.”
David Cook, Liberty or Death

“What did she think she understood about him? His gorgeous appearance was only the first layer, yet it was one that she savored now as if she had been hungry for it all of her life. Α wealth of lace and silk on a man was something she had always taken for granted. It spoke of power and social status, vital to the structure of society.

Yet Alden had turned it into something else

His appearance was both beautiful and witty, almost as if he celebrated the irony of hiding masculine muscle beneath such essentially feminine frippery. For a woman to put her hand on a man's sleeve and feel the hard tension of his arm beneath the silk was intensely erotic. Perhaps no age had ever been as blatantly sensual as this one. No wonder men like Alden reveled in it, reaping woman after woman like a scythe harvesting flowers.”
Julia Ross, The Seduction

Tamara Hughes
“Charity followed the pirate. To salvation or to hell, she would soon find out.”
Tamara Hughes, Tempting the Pirate

Georgette Heyer
“This is my cousin, by the way. I dare say you know of him. He is very wicked and kills people in duels. Vidal, this is Frederick.”
Georgette Heyer, Devil's Cub

Georgette Heyer
“Your presence in England is extremely – shall we say enlivening? – Vidal. But I believe I shall survive the loss of it.”
Georgette Heyer, Devil's Cub

Lado Asatiani
“ხომ ლამაზია ეს ჩემი ცოლი, მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა, ატმის ხესავით აფეთქებული და მოქნეული გავაზივითა.”
Lado Asatiani, საქართველოში

Tamara Hughes
“He’d do what was best for her. He’d take her to safety and send her back home to a bright future…with a
more honorable man than him. The stick broke in his hand, and he muttered an oath. All he wanted was for Amelia to be safe and happy, dammit. That and to beat every honorable man in England into the dust.”
Tamara Hughes, Beauty's Curse