Lawns Quotes

Quotes tagged as "lawns" Showing 1-5 of 5
Ryan Lilly
“I've never written a quote I feel would be suitable for my gravestone. Wouldn't it be ironic if it were this one? Oh, and could you pull a few weeds while you're here?”
Ryan Lilly, Write like no one is reading

“The average lawn is an interesting beast: people plant it, then douse it with artificial fertilizers and dangerous pesticides to make it grow and to keep it uniform-all so that they can hack and mow what they encouraged to grow. And woe to the small yellow flower that rears its head!”
Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things

Michael Pollan
“The more serious about gardening I became, the more dubious lawns seemed. The problem for me was not, as it was for my father, the relation to my neighbors that a lawn implied; it was the lawn’s relationship to nature. For however democratic a lawn may be with respect to one’s neighbors, with respect to nature it is authoritarian. Under the mower’s brutal indiscriminate rotor, the landscape is subdued, homogenized, dominated utterly. I became convinced that lawn care had about as much to do with gardening as floor waxing, or road paving. Gardening was a subtle process of give and take with the landscape, a search for some middle ground between culture and nature. A lawn was nature under culture’s boot.

Mowing the lawn, I felt like I was battling the earth rather than working it; each week it sent forth a green army and each week I beat it back with my infernal machine. Unlike every other plant in my garden, the grasses were anonymous, massified, deprived of any change or development whatsoever, not to mention any semblance of self-determination. I ruled a totalitarian landscape.

Hot monotonous hours behind the mower gave rise to existential speculations. I spent part of one afternoon trying to decide who, in the absurdist drama of lawn mowing, was Sisyphus. Me? A case could certainly be made. Or was it the grass, pushing up through the soil every week, one layer of cells at a time, only to be cut down and then, perversely, encouraged (with fertilizer, lime, etc.) to start the whole doomed process over again? Another day it occurred to me that time as we know it doesn’t exist in the lawn, since grass never dies or is allowed to flower and set seed. Lawns are nature purged of sex and death. No wonder Americans like them so much.”
Michael Pollan, Second Nature: A Gardener's Education

Karel Čapek
“Nevím ani proč, ale tato střízlivá Anglie mi připadá nejpohádkovější a nejromantičtější ze všech zemí, které jsem viděl. Snad je to pro ty staré stromy. Nebo ne: to asi dělají trávníky. To dělá to, že se tady chodí po lukách místo po cestičkách. My ostatní si troufáme chodit jen po cestách a pěšinách; to má jistě ohromný vliv na náš duševní život. Když jsem viděl prvního gentlemana brouzdat se po trávníku v Hampton Parku, myslil jsem, že je to pohádkový tvor, ačkoli měl cylindr; čekal jsem, že pojede do Kingstonu na jelenu nebo že začne tančit, nebo že na něj přijde zahradník a strašně mu vynadá. Nestalo se nic, a konečně i já jsem se odvážil pustit se rovnou přes louku k onomu dubu křemeláku, který stojí na začátku tohoto listu na krásném palouku. Nestalo se nic dál; ale nikdy jsem neměl pocit tak neomezené svobody jako v tomto okamžiku. Je to velmi zvláštní: tady patrně člověk neplatí za škodné zvíře. Tady není o něm ponuré mínění, že pod jeho kopyty tráva neroste. Tady má právo jít po louce, jako by byl rusalka nebo velkostatkář. Myslím, že to má značný vliv na jeho povahu a světový názor. Otvírá to zázračnou možnost jít jinudy než cestou a přitom sebe sama nepovažovat za škodnou, rošťáka nebo anarchistu.”
Karel Čapek, Letters from England

Tony Hillerman
“What was it about white men that caused them to plant grass in places where grass couldn’t possibly grow without them fiddling with it all the time?”
Tony Hillerman, Skinwalkers