Friday Quotes

Quotes tagged as "friday" (showing 1-30 of 35)
Douglas Adams
“For Children: You will need to know the difference between Friday and a fried egg. It's quite a simple difference, but an important one. Friday comes at the end of the week, whereas a fried egg comes out of a chicken. Like most things, of course, it isn't quite that simple. The fried egg isn't properly a fried egg until it's been put in a frying pan and fried. This is something you wouldn't do to a Friday, of course, though you might do it on a Friday. You can also fry eggs on a Thursday, if you like, or on a cooker. It's all rather complicated, but it makes a kind of sense if you think about it for a while.”
Douglas Adams, The Salmon of Doubt

Stephen Chbosky
“On Friday night, I was reading my new book, but my brain got tired, so I decided to watch some television instead.”
Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Chloe Neill
“I wanted what most people wanted—love, companionship.
I wanted someone to touch. I wanted someone to touch me back.
I wanted someone to laugh with, someone who would laugh with me, laugh at me.
I wanted someone who looked and sawme . Not my power, not my position.
I wanted someone to say my name. To call out, “Merit,” when it was time to go, or when we arrived.
Someone who wanted to say to someone else, with pride, “I’m here with her. With Merit.”
I wanted all those things. Indivisibly.
But I didn’t want them from Morgan.”
Chloe Neill, Friday Night Bites

Amy Neftzger
“It's 4:58 on Friday afternoon. Do you know where your margarita is?”
Amy Neftzger

Israelmore Ayivor
“Compassion is a lifetime business. You can't say something like, "I will have compassion on Monday, Thursdays and Fridays only. But for the rest, I will be cruel". That is hypocrisy.”
Israelmore Ayivor

“Honestly, I never really understood the glorification of Fridays & weekends.

I don't want to build a life and career, where I spent five days a week waiting for the weekend. No!

I want to enjoy my life, and don't wish any weekday away. I want each day to matter to me, in some way, even if it's a small tiny way.

I love my life. Everyday. That's the spirit we should convey all around us.”
Akilnathan Logeswaran

Neil Gaiman
“Friday's a free day. A woman's day.”
Neil Gaiman, American Gods

“When you start to do the things that you truly love, it wouldn't matter whether it is Monday or Friday; you would be so excited to wake up each morning to work on your passions.”
Edmond Mbiaka

Aaron Peckham
“Friday: The day after Thursday and before Saturday according to Rebecca Black. Also the most annoying day of the week now.”
Aaron Peckham, Urban Dictionary: Fularious Street Slang Defined

“Oh! It’s Friday again. Share the love that was missing during the week, In a worthy moment of peace and bliss.”
S. O' Sade

Parag Tipnis
“Its always difficult to keep Fridays confined within themselves..they tend to spill over..”
Parag Tipnis

“It's Friday morning mankind!Good vibe,Don't Frown and let the monster see you smile!”
Napz Cherub Pellazo

“Friday afternoon feels like heaven...”
El Fuego

“Although I understand that all days are equal with 24 hours each, most of us agree that Friday is the longest day of the week and Sunday the shortest!”
D.S. Mixell

Enock Maregesi
“Kamishna … karibu," alisema Nafi huku akisimama na kutupa gazeti mezani na kuchukua karatasi ya faksi, iliyotumwa.
"Ahsante. Kuna nini …"
"Kamishna, imekuja faksi kutoka Oslo kama nilivyokueleza – katika simu. Inakutaka haraka, kesho, lazima kesho, kuwahi kikao Alhamisi mjini Copenhagen," alisema Nafi huku akimpa kamishna karatasi ya faksi.
"Mjini Copenhagen!" alisema kamishna kwa kutoamini.
"Ndiyo, kamishna … Sidhani kama kuna jambo la hatari lakini."
"Nafi, nini kimetokea!"
"Kamishna … sijui. Kwa kweli sijui. Ilipofika, hii faksi, kitu cha kwanza niliongea na watu wa WIS kupata uthibitisho wao. Nao hawajui. Huenda ni mauaji ya jana ya Meksiko. Hii ni siri kubwa ya tume kamishna, na ndiyo maana Oslo wakaingilia kati."
"Ndiyo. Kila mtu ameyasikia mauaji ya Meksiko. Ni mabaya. Kinachonishangaza ni kwamba, jana niliongea na makamu … kuhusu mabadiliko ya katiba ya WODEA. Hakunambia chochote kuhusu mkutano wa kesho!"
"Kamishna, nakusihi kuwa makini. Dalili zinaonyesha hali si nzuri hata kidogo. Hawa ni wadhalimu tu … wa madawa ya kulevya."
"Vyema!" alijibu kamishna kwa jeuri na hasira. Halafu akaendelea, "Kuna cha ziada?"
"Ijumaa, kama tulivyoongea wiki iliyopita, nasafiri kwenda Afrika Kusini."
"Kikao kinafanyika Alhamisi, Nafi, huwezi kusafiri Ijumaa …"
"Binti yangu atafukuzwa shule, kam …"
"Nafi, ongea na chuo … wambie umepata dharura utaondoka Jumatatu; utawaona Jumanne … Fuata maadili ya kazi tafadhali. Safari yako si muhimu hivyo kulinganisha na tume!"
"Sawa! Profesa. Niwie radhi, nimekuelewa, samahani sana. Samahani sana.”
Enock Maregesi, Kolonia Santita

“You know it's Friday when the weekend comes knocking at your front door.”
Anthony T. Hincks

Enock Maregesi
“Yesu Kristo hakufa siku ya Ijumaa jioni na kufufuka siku ya Jumapili asubuhi. Alikufa siku ya Jumatano jioni na kukufuka siku ya Jumamosi jioni. Wakati kifo kinamkumba, hakuwa na umri wa miaka 33, alikuwa na umri wa miaka 31. Kama Yesu Kristo alikufa siku ya Ijumaa jioni, na kufufuka siku ya Jumapili asubuhi, hatuna Mwokozi!”
Enock Maregesi

Enock Maregesi
“Hii ni muhimu sana kwa Pasaka. Si tu kwamba Pasaka ni tamasha linalojitegemea, lakini kadhalika linatumika kama siku ya maandalizi kwa ajili ya siku takatifu, siku ya kwanza ya Sikukuu ya Mkate Usiotiwa Chachu. Kwa mujibu wa hesabu za kalenda ya Kihebrania, Pasaka inaweza kuangukia siku ya Jumatatu, Jumatano, Ijumaa au Sabato.”
Enock Maregesi

“Friday is what kicks me off the couch, and into weekend mode.”
Anthony T. Hincks

“A Friday forgotten, is a weekend past.”
Anthony T. Hincks

David Chiles
“Weekends welcome warriors for social fun that starts on Friday. Share, Like, comment, and friend. Netiquette”
David Chiles

“Good morning.
May Thursday bring you closer to Friday.”
Anthony T. Hincks

“Some people say that Friday is the end of the week, but for me, it's only the beginning.
Happy Friday, and say "Hello" to the weekend.”
Anthony T. Hincks

“Without Friday, the weekend would be half over already.”
Anthony T. Hincks

“Friday may be the end of the weekdays, but it's the start of the weekend for me.”
Anthony T. Hincks

“Friday's day is full of dreams, and expectations of what the weekend will bring.
It is a day of transition.
A day that is at the end of the week, and at the start of the weekend.
It lives in both worlds, yet, it doesn't belong in either.”
Anthony T. Hincks

“Friday is but a short hop, skip & jump away from your favorite two days of the week.”
Anthony T. Hincks

“Friday may be a single day, but without it, the week wouldn't be a week.”
Anthony T. Hincks

Neil Leckman
“Tuesday just called and wants to know what happened to Friday!!”
Neil Leckman

« previous 1