Existentialisme Quotes

Quotes tagged as "existentialisme" (showing 1-2 of 2)
Albert Camus
“Le bien-être de l'humanité est toujours l'alibi des tyrans.”
Albert Camus

“Ook het socialisme is immers een uitwas van het katholicisme en van al het wezenlijke daarin! Het is ook, net als zijn broer het atheïsme, uit de wanhoop voortgekomen, als een morele oppositie tegen het Katholicisme, om de teloorgegane zedelijke macht van de religie te vervangen door zichzelf, om de dorst naar geestelijke waarden van de smachtende mensheid te stillen en de mens niet door Christus te redden, maar wederom door het geweld! Ook hier is de leus: vrijheid door middel van geweld, ook hier gaat het om gemeenschap door middel van het zwaard en bloed! "Waag het niet in God te geloven, waag het niet om eigendommen te bezitten, waag het niet om er een persoonlijkheid op na te houden, fraternité ou la mort, twee miljoen hoofden!”
dostojewski