جایزه ادبی مهرگان Winners

جایزه ادبی مهرگان یا جایزه مهرگان ادب جایزه ایست ادبی که همه ساله در ماه مهرماه برگزار می‌شود. مهرگان تنها جایزه غیردولتی است که در حوزه محیط زیست و ع ...more

Winners

نوبت سگ‌ها

by
2.71 avg rating — 38 ratings
جایزه ادبی مهرگان for بهترین مجموعه داستان (2018)
Rate this book
Clear rating
این سگ می‌خواهد رکسانا را ب...

by
3.36 avg rating — 45 ratings
جایزه ادبی مهرگان for بهترین رمان (2018)
Rate this book
Clear rating
طبیعت‌گردی با گیاهان ایران

by
4.33 avg rating — 3 ratings
جایزه ادبی مهرگان for شایسته تقدیر در بخش مهرگان علم (2016)
Rate this book
Clear rating
اکولوژي و محيط زيست خودموني...

by
it was amazing 5.00 avg rating — 2 ratings
جایزه ادبی مهرگان for مهرگان علم (2016)
Rate this book
Clear rating
گنبد کبود

by
2.79 avg rating — 52 ratings
جایزه ادبی مهرگان for تقدیر (2016)
Rate this book
Clear rating
خانه‌ی کوچک ما

by
2.78 avg rating — 18 ratings
جایزه ادبی مهرگان for تقدیر (2016)
Rate this book
Clear rating
لب خوانی

by
3.29 avg rating — 14 ratings
جایزه ادبی مهرگان for مجموعه داستان تحسین شده هیئت داوران (2016)
Rate this book
Clear rating
بیدار نشدن در ساعت نمی‌دانم...

by
2.40 avg rating — 5 ratings
جایزه ادبی مهرگان for مجموعه داستان تحسین شده هیئت داوران (2016)
Rate this book
Clear rating
افغانی کشی

by
3.09 avg rating — 22 ratings
جایزه ادبی مهرگان for تقدیر (2016)
Rate this book
Clear rating
گلوگاه

by
3.52 avg rating — 23 ratings
جایزه ادبی مهرگان for تقدیر (2016)
Rate this book
Clear rating
فراموشی

by
liked it 3.00 avg rating — 6 ratings
جایزه ادبی مهرگان for رمان تحسین شده هیئت داوران (2016)
Rate this book
Clear rating
کوچه ابرهای گمشده

by
3.60 avg rating — 194 ratings
جایزه ادبی مهرگان for رمان تحسین شده هیئت داوران (2016)
Rate this book
Clear rating
سرطان جن

by
3.02 avg rating — 50 ratings
جایزه ادبی مهرگان for بهترین مجموعه داستان (2016)
Rate this book
Clear rating
عکس های دسته جمعی

by
3.71 avg rating — 7 ratings
جایزه ادبی مهرگان for تقدیر (2014)
Rate this book
Clear rating
دوربرگردان

by
2.31 avg rating — 42 ratings
جایزه ادبی مهرگان for تقدیر (2014)
Rate this book
Clear rating
پل‌ها

by
3.19 avg rating — 47 ratings
جایزه ادبی مهرگان for مجموعه داستان تحسین شده هیئت داوران (2014)
Rate this book
Clear rating
غریبه‌ای زیر درخت نارنج

by
0.00 avg rating — 0 ratings
جایزه ادبی مهرگان for مجموعه داستان تحسین شده هیئت داوران (2014)
Rate this book
Clear rating
پایان خوش ناتمام

by
liked it 3.00 avg rating — 10 ratings
جایزه ادبی مهرگان for تقدیر (2014)
Rate this book
Clear rating
کافورپوش

by
2.59 avg rating — 127 ratings
جایزه ادبی مهرگان for رمان تحسین شده هیئت داوران (2014)
Rate this book
Clear rating
خوف

by
2.70 avg rating — 57 ratings
جایزه ادبی مهرگان for رمان تحسین شده هیئت داوران (2014)
Rate this book
Clear rating
چیدن باد

by
2.75 avg rating — 4 ratings
جایزه ادبی مهرگان for بهترین رمان (2014)
Rate this book
Clear rating
بوی قیر داغ

by
3.24 avg rating — 21 ratings
جایزه ادبی مهرگان for تقدیر (2012)
Rate this book
Clear rating
امروز شنبه

by
1.96 avg rating — 25 ratings
جایزه ادبی مهرگان for تقدیر (2012)
Rate this book
Clear rating
آن‌ها کم از ماهی‌ها نداشتند

by
2.04 avg rating — 23 ratings
جایزه ادبی مهرگان for مجموعه داستان تحسین شده هیئت داوران (2012)
Rate this book
Clear rating
نوروز آقای اسدی

by
3.21 avg rating — 14 ratings
جایزه ادبی مهرگان for مجموعه داستان تحسین شده هیئت داوران (2012)
Rate this book
Clear rating
گراف گربه

by
2.44 avg rating — 102 ratings
جایزه ادبی مهرگان for رمان تحسین شده هیئت داوران (2012)
Rate this book
Clear rating
مردگان جزیره‌ی موریس

by
2.68 avg rating — 25 ratings
جایزه ادبی مهرگان for بهترین رمان (2012)
Rate this book
Clear rating
سمفونی قورباغه‌ها

by
3.40 avg rating — 15 ratings
جایزه ادبی مهرگان for بهترین مجموعه داستان (2012)
Rate this book
Clear rating
خواب با چشمان باز

by
2.87 avg rating — 30 ratings
جایزه ادبی مهرگان for مجموعه داستان تحسین شده هیئت داوران (2010)
Rate this book
Clear rating
و حالا عصر است

by
3.20 avg rating — 15 ratings
جایزه ادبی مهرگان for مجموعه داستان تحسین شده هیئت داوران (2010)
Rate this book
Clear rating
« previous 1 3 4