Thi Dinh

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about Thi.

https://dinhanhthi.com
https://www.goodreads.com/dinhanhthi

Sophie's World
Thi Dinh is currently reading
bookshelves: currently-reading
Reading for the 2nd time
read in December, 2019
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (40%)
Dec 05, 2019 02:29PM

 
Loading...
Edward Frenkel
“Mathematics directs the flow of the universe, lurks behind its shapes and curves, holds the reins of everything from tiny atoms to the biggest stars.”
Edward Frenkel, Love and Math: The Heart of Hidden Reality

Albert Einstein
“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
Albert Einstein

Ngô Bảo Châu
“Đến một lúc nào đó bạn làm toán vì bạn thích chứ không phải để chứng tỏ một cái gì nữa.”
Ngô Bảo Châu

105065 Nghiện sách — 137 members — last activity Nov 22, 2017 12:51AM
Nơi trò chuyện và cảm nhận về những quyển sách mà mình yêu thích. "Văn học nằm ngoài quy luật của sự băng hoại, chỉ mình nó không thừa nhận cái chết ...more
103098 Hội Thích Đọc Sách — 5871 members — last activity May 09, 2020 10:08PM
Hãy chia sẻ và lan toả tình yêu của mình với sách
222846 Math2IT book worms — 6 members — last activity Jun 15, 2017 06:50AM
Cộng đồng thích đọc sách Math2IT
50891 Goodreads Viet Nam — 2936 members — last activity Sep 11, 2019 06:58PM
Member from Viet Nam
year in books
Sách Ch...
5,283 books | 696 friends

Huyen Pham
456 books | 172 friends

Minh Ph...
56 books | 28 friends

Nguyễn ...
191 books | 24 friends

Xeki Thu
2 books | 29 friends

Tarek G...
1 book | 10 friends

Thai Ho
17 books | 36 friends

Tuan Tran
1 book | 24 friends

More friends…Polls voted on by Thi

Lists liked by Thi