Hội Thích Đọc Sách

Hãy chia sẻ và lan toả tình yêu của mình với sách
category
tags
location
Viet Nam
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
flag this group (?)
Flagging a group will send it to our team for review. We take abuse seriously, so please only flag groups that clearly need our attention.
Nhờ vả thêm giúp sách vào goodreads
By Trần · 1 post · 42 views
last updated Nov 19, 2018 07:23AM
Sách GỐI ĐẦU GIƯỜNG
By Tam · 117 posts · 2701 views
last updated Nov 13, 2018 05:14PM
Giúp em lựa sách với mn
By Nhi · 10 posts · 198 views
last updated Nov 05, 2018 06:19AM
Tổng hợp Websites Download Ebook Tiếng Việt và Tiếng Anh
By Tam · 164 posts · 9335 views
last updated Nov 04, 2018 02:44AM
Hội sách online 2018
By Phúc · 1 post · 84 views
last updated Oct 09, 2018 09:06AM
Yêu cầu bổ sung đầu sách
By Quân Khuê · 21 posts · 599 views
last updated Nov 22, 2018 11:24PM
Sách mượn miễn phí tại http://sach100.vn
By Cấn · 13 posts · 494 views
last updated Oct 04, 2016 05:08AM
Member chia sẽ writing
By Anh · 8 posts · 212 views
last updated Mar 12, 2016 09:53PM
Về tài khoản google play sách.
By T V · 1 post · 99 views
last updated Mar 09, 2016 09:34AM
Thư viện Sách và Bạn - mượn sách miễn phí
By Nhật · 2 posts · 228 views
last updated Feb 02, 2015 11:15AM
Showing 5 of 51 topics — 833 comments total
+ Chung
Có nên mua Kindle?
By Hoang Minh · 128 posts · 5500 views
last updated Nov 23, 2018 10:28AM
Mua Bản Quyền Để Làm Ebook???
By Kim · 1 post · 39 views
last updated Nov 12, 2018 02:55AM
Tìm sách trinh thám
By Bao · 6 posts · 76 views
last updated Aug 08, 2018 02:28AM
Có nên mua Thiệu Bảo Bình Nguyên
By Shu · 2 posts · 58 views
last updated May 19, 2018 08:44AM
Người mang bầu nên tặng sách gì
By Thắng · 4 posts · 72 views
last updated Apr 07, 2018 09:17PM
You have no friends in the Hội Thích Đọc Sách group. Invite some »
83796
Bạn thích tác giả Việt Nam hiện đại nào? (sau năm 1975)

 
  129 votes, 28.7%

 
  70 votes, 15.6%

Phạm Lữ Ân (write-in)
 
  21 votes, 4.7%

 
  20 votes, 4.4%

Rosie Nguyễn (write-in)
 
  20 votes, 4.4%

 
  19 votes, 4.2%

 
  18 votes, 4.0%

 
  18 votes, 4.0%

Gào (write-in)
 
  14 votes, 3.1%

 
  13 votes, 2.9%

Không ai cả (write-in)
 
  13 votes, 2.9%

 
  12 votes, 2.7%

Phan Thị Vàng Anh (write-in)
 
  11 votes, 2.4%

 
  9 votes, 2.0%

Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư,Phạm Lữ Ân (write-in)
 
  7 votes, 1.6%

Nguyễn Thiên Ngân (write-in)
 
  7 votes, 1.6%

 
  6 votes, 1.3%

Roise Nguyễn (write-in)
 
  6 votes, 1.3%

Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư, Bùi Ngọc Tấn (write-in)
 
  5 votes, 1.1%

Hồ Anh Thái (write-in)
 
  5 votes, 1.1%

Nguyễn Xuân Khánh (write-in)
 
  5 votes, 1.1%

Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp
 
  4 votes, 0.9%

Nguyễn Mai Chi (write-in)
 
  4 votes, 0.9%

Bùi Ngọc Tấn (write-in)
 
  3 votes, 0.7%

Nguyễn Nhật Ánh (write-in)
 
  3 votes, 0.7%

Nguyễn Tường Bách (write-in)
 
  3 votes, 0.7%

Ploy, Minh Mẫn (write-in)
 
  2 votes, 0.4%

Phan An (write-in)
 
  1 vote, 0.2%

Đặng Hoàng Giang (write-in)
 
  1 vote, 0.2%

Hoàng Yến Anh (write-in)
 
  1 vote, 0.2%

Tam Nguyen
Tam

Quân Khuê
Quân Khuê

Quan
Quan

Share This Group