Hội Thích Đọc Sách

Hãy chia sẻ và lan toả tình yêu của mình với sách
category
tags
location
Viet Nam
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
Nhờ vả thêm giúp sách vào goodreads
By Trần · 13 posts · 484 views
last updated May 28, 2023 07:51PM
Chia sẻ blog/page sách
By Phát · 21 posts · 588 views
last updated Apr 08, 2023 06:11AM
Vài tips để ghi nhớ những gì đã đọc
By Tam · 3 posts · 455 views
last updated Feb 24, 2022 12:22PM
Địa chỉ tải bộ oxford bookworms library định dạng cho kindle
By Hải · 6 posts · 158 views
last updated May 09, 2020 10:08PM
Sách GỐI ĐẦU GIƯỜNG
By Tam · 116 posts · 3171 views
last updated Apr 23, 2020 08:25AM
Yêu cầu bổ sung đầu sách
By Quân Khuê · 137 posts · 1704 views
last updated May 29, 2023 01:58AM
Giúp em thêm bìa sách hoặc sách mới ạ
By Huy · 8 posts · 203 views
last updated May 28, 2023 07:55PM
Giúp mình thêm bìa và sửa format tên sách
By Ca · 2 posts · 114 views
last updated Apr 18, 2023 09:32PM
Gửi các Goodreads librarian Việt
By Quân Khuê · 13 posts · 1034 views
last updated Dec 22, 2020 06:13PM
XOÁ SÁCH ĐÃ THÊM
By Thanh Thuý · 2 posts · 83 views
last updated Jun 07, 2020 07:50PM
You have no friends in the Hội Thích Đọc Sách group. Invite some »
83796
Bạn thích tác giả Việt Nam hiện đại nào? (sau năm 1975)

 
  152 votes, 23.3%

 
  101 votes, 15.5%

Nguyễn Nhật Ánh (write-in)
 
  34 votes, 5.2%

Rosie Nguyễn (write-in)
 
  33 votes, 5.1%

Roise Nguyễn (write-in)
 
  26 votes, 4.0%

 
  25 votes, 3.8%

Phạm Lữ Ân (write-in)
 
  25 votes, 3.8%

 
  23 votes, 3.5%

 
  22 votes, 3.4%

 
  20 votes, 3.1%

Không ai cả (write-in)
 
  18 votes, 2.8%

 
  16 votes, 2.5%

Gào (write-in)
 
  15 votes, 2.3%

Đặng Hoàng Giang (write-in)
 
  14 votes, 2.1%

 
  12 votes, 1.8%

Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư,Phạm Lữ Ân (write-in)
 
  12 votes, 1.8%

Phan Thị Vàng Anh
 
  11 votes, 1.7%

 
  9 votes, 1.4%

Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư, Bùi Ngọc Tấn (write-in)
 
  9 votes, 1.4%

Nguyễn Xuân Khánh (write-in)
 
  9 votes, 1.4%

Nguyễn Tường Bách
 
  9 votes, 1.4%

Nguyễn Thiên Ngân (write-in)
 
  8 votes, 1.2%

Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp
 
  8 votes, 1.2%

 
  7 votes, 1.1%

Hồ Anh Thái (write-in)
 
  7 votes, 1.1%

Nguyễn Mai Chi (write-in)
 
  6 votes, 0.9%

Bùi Ngọc Tấn (write-in)
 
  4 votes, 0.6%

Phan An (write-in)
 
  4 votes, 0.6%

Ploy, Minh Mẫn (write-in)
 
  2 votes, 0.3%

hồ anh thái (write-in)
 
  2 votes, 0.3%

Phan Hồn Nhiên (write-in)
 
  2 votes, 0.3%

Nguyễn Trần Bạt
 
  2 votes, 0.3%

nam cao (write-in)
 
  2 votes, 0.3%

Lý Thăng Long (write-in)
 
  2 votes, 0.3%

Nguyễn Băng Ngọc (write-in)
 
  1 vote, 0.2%

Hoàng Yến Anh (write-in)
 
  0 votes, 0.0%

Tam Nguyen
Tam

Quân Khuê
Quân Khuê

Quan
Quan

Share This Group