Werther Quotes

Quotes tagged as "werther" (showing 1-16 of 16)
Johann Wolfgang von Goethe
“Misunderstandings and neglect occasion more mischief in the world than even malice and wickedness.”
Johann Wolfgang von Goethe, The Sorrows of Young Werther

John Zelazny
“However confused I become, I will always hold close the notion that I could find freedom. I could leave this prison if I liked, if I wanted to … or if I didn’t see any other way. And if I did, I would not give you the satisfaction of burying me under a priest.”
John Zelazny, The Sorrows of Young Mike

Johann Wolfgang von Goethe
“Ah siz akıllı insanlar! Tutku! Sarhoşluk! Delilik! Empati kurmadan, orada öyle rahat rahat oturun, alkoliği eleştirin, aklını kaçırmıştan nefret edin, bir rahip gibi yanından geçip gidin ve sizi onlardan biri yapmadığı için Ferisi gibi Tanrı'ya şükredin. Ben birçok kez sarhoş oldum, tutkularım delilikten hiç uzak değildi, her ikisinden de pişman değilim: Zira olanaksız görünen önemli şeyler yapan ve eskiden beri alkolik ve deli diye damgalanan tüm sıra dışı insanları kendi ölçülerimle anlamayı öğrendim.
Ama az çok özgür, soylu, beklenmedik bir iş yapan hemen hemen herkesin arkasından şöyle söylendiğini duymak, sıradan yaşamda bile katlanılmazdır: 'Bu insan alkolik, bu insan deli!' Utanın siz ayıklar! Utanın siz akıllılar!”
Johann Wolfgang von Goethe, The Sorrows of Young Werther

Johann Wolfgang von Goethe
“ONE HUNDRED TIMES have I been on the point of embracing
her. Heavens! what a torment it is to see so much loveliness
passing and repassing before us, and yet not dare to lay hold
of it! And laying hold is the most natural of human instincts.
Do not children touch everything they see?”
Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe
“Yesterday, when I took leave she seized me by the hand, and
said, “Adieu, dear Werther.” Dear Werther! It was the first
time she ever called me dear: the sound sunk deep into my
heart. I have repeated it a hundred times; and last night, on
going to bed, and talking to myself of various things, I suddenly
said, “Good night, dear Werther!” and then could not
but laugh at myself.”
Johan Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe
“I turned my face away. She should not act thus. She ought
not to excite my imagination with such displays of heavenly
innocence and happiness, nor awaken my heart from its slumbers,
in which it dreams of the worthlessness of life!”
Johan Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe
“All extraordinary men, who have accomplished great and astonishing actions, have ever been decried by the world as drunken or insane.”
Johann Wolfgang von Goethe, The Sorrows of Young Werther

Johann Wolfgang von Goethe
“Mă întorc în mine însumi și găsesc o lume!”
Goethe

Johann Wolfgang von Goethe
“Que la vida del hombre es solamente un sueño ya se le había ocurrido a bastantes, y también a mi me acompaña por todas partes ese sentimiento. Cuando contemplo la limitación a que se hallan reducidas las fuerzas activas e inquisitivas del hombre; cuando veo que toda actividad tiende a la satisfacción de las necesidades, que a su vez no tienen más objeto que la de prolongar nuestra pobre existencia, y que toda tranquilidad sobre ciertos de la investigación no es más que una resignación fundada en los sueños, como cuando se pintan los muros donde estamos encarcelados con figuras multicolores y perspectivas luminosas.”
Johann Wolfgang von Goethe, The Sorrows of Young Werther

Johann Wolfgang von Goethe
“<> dissi io. <>”
Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe
“Dio solo sa che cosa voglia dire sedersi, essere dinnanzi a una creatura incantevole e non poter porgerle la mano, nonostante l'afferrare sia l'impulso più naturale fra gli uomini. I bambini non allungano la mano verso tutto quello che colpisce i loro sensi?”
Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe
“Bir şey də aydındır: Dünyada insanı sevdirən, yalnız məhəbbətin gücüdür.”
Johann Wolfgang von Goethe, Die Leiden Des Jungen Werther

Johann Wolfgang von Goethe
“Bizdə ilk təəssürata meyil olduqca güclüdür, buna görə də doğruya oxşamayan nə varsa hamısına inanmağa hazırıq, bu təəssürat bizdə dərhal kök salıb qalır, vay o adamın halına ki, bunu çıxarıb atmağa və kökündən yox eləməyə təşəbbüs edə!”
Johann Wolfgang von Goethe, The Sorrows of Young Werther

Johann Wolfgang von Goethe
“Nə üçün insanın xoşbəxtliyini təşkil edən bir şey, həm də onun iztirablarının mənbəyi olmalıdır?”
Johann Wolfgang von Goethe, The Sorrows of Young Werther

Johann Wolfgang von Goethe
“İnsana üzərində xoşbəxt yaşamaq üçün bir qədər torpaq lazımdır, həmişəlik rahat olmaq üçün isə daha az torpaq gərək olur.”
Johann Wolfgang von Goethe, The Sorrows of Young Werther

Johann Wolfgang von Goethe
“Lakin, insan öz təbiət etibarilə o qədər məhduddur ki, öz varlığının əvvəlini və axırını dərk edə bilmir.”
Johann Wolfgang von Goethe, The Sorrows of Young Werther