Tithe Quotes

Quotes tagged as "tithe" (showing 1-30 of 37)
John Wesley
“Do you not know that God entrusted you with that money (all above what buys necessities for your families) to feed the hungry, to clothe the naked, to help the stranger, the widow, the fatherless; and, indeed, as far as it will go, to relieve the wants of all mankind? How can you, how dare you, defraud the Lord, by applying it to any other purpose?”
John Wesley

Holly Black
“A mortal had woven it, a man who, having caught sight of the Seelie queen, had spent the remainder of his short life weaving depictions of her. He had died of starvation, raw, red fingers staining the final tapestry.”
Holly Black, Tithe

Criss Jami
“As individuals die every moment, how insensitive and fabricated a love it is to set aside a day from selfish routine in prideful, patriotic commemoration of tragedy. Just as God is provoked by those who tithe simply because they feel that they must tithe, I am provoked by those who commemorate simply because they feel that they must commemorate.”
Criss Jami, Killosophy

Lailah Gifty Akita
“We can all produce good fruits with fertile soil.”
Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind

“What are you planting today to harvest tomorrow?”
Lailah Gifty Akita

Lailah Gifty Akita
“You don’t need much to give. Give what you have.”
Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!

Lailah Gifty Akita
“Blessed are you who sow. Every seed you so plant, will grow into bountiful crops for great harvest.”
Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!

John Paul Warren
“When you GIVE under “compulsion” or “Grudgingly” you are giving under the LAW of giving and NOT the GRACE given for giving.”
John Paul Warren

Lailah Gifty Akita
“You get to give.”
Lailah Gifty Akita

Lailah Gifty Akita
“Every seed planted, will yield bountiful harvest.”
Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind

Lailah Gifty Akita
“Good spirit, good deeds.”
Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind

Lailah Gifty Akita
“God’s timing determines the fruit of the harvest.”
Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!

Lailah Gifty Akita
“The more we give, the more we are blessed to keep giving.”
Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!

Lailah Gifty Akita
“The harvest is for the appointed time”
Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!

Lailah Gifty Akita
“The more you give, the more you have much to keep giving.”
Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind

Lailah Gifty Akita
“Love is an active word.”
Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!

Lailah Gifty Akita
“Generosity is the heart of humanity.”
Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind

Michael Bassey Johnson
“Not even a book on prosperity can prosper you, when what is expected of you is given, your time won't be wasted.”
Michael Bassey Johnson

Lailah Gifty Akita
“We do not have much but we give more.”
Lailah Gifty Akita

Lailah Gifty Akita
“The power of health and wealth lies in tithing.”
Lailah Gifty Akita

Lailah Gifty Akita
“Giving is a stream of abundance.”
Lailah Gifty Akita

Lailah Gifty Akita
“The power of giving is beyond measure.”
Lailah Gifty Akita

“Make sure your tithe are being used for something that is visible”
Sunday Adelaja

“Use your tithe and offering to take care of the needy and destitute”
Sunday Adelaja

Enock Maregesi
“Shetani akikupa hela chukua. Hiyo hela ameiiba kutoka kwa Baba. Ukishaichukua, toa zaka.”
Enock Maregesi

Enock Maregesi
“Katika dunia ya leo ambapo mamilioni ya watu hutegemea utandawazi kupata pesa, kuwa na imani kwamba kupokea pesa kutoka kwa mtu usiyemjua au mtu mwenye nia mbaya na wewe ni kikwazo kikubwa cha maendeleo kwa sababu, karibu kila mtu unayekutana naye ni Shetani. Shetani ni mtu yoyote mwenye nia mbaya na wewe. Hivyo, kama uliwahi kuambiwa kwamba kupokea pesa kutoka kwa mtu usiyemjua ni kitu kibaya futa imani hiyo. Utaachaje kupokea pesa kutoka kwa mtu usiyemjua wakati kila siku unamwomba Mungu akusaidie, na Mungu hutenda kazi zake pale tunapojisahau? La sivyo hutapata pesa unayotamani kupata katika maisha yako, na kamwe hutawaamini watu. Zaka huondoa laana ya mapato. Toa zaka kununua pepo uliyopewa na Mungu.”
Enock Maregesi

Enock Maregesi
“Mungu hataki tuwe maskini, kwani fedha na dhahabu ni mali yake. Anachotaka kutoka kwetu, zaka.”
Enock Maregesi

Enock Maregesi
“Pesa itolewe kwa masharti au bila masharti chukua, kwani huyo aliyeitoa si yake. Benki, kwa mfano, ikitaka kukupa mkopo itakuwa na masharti yake; chukua, iwapo utakubaliana na masharti hayo. Jambazi akikupa pesa ili ukafanyie ujambazi chukua pia. Lakini hiyo usiipeleke kanisani, ipeleke serikalini. Serikali itajua jinsi ya kupambana na huyo aliyekupa hiyo pesa, na hiyo pesa itaendelea kuimarisha ulinzi na usalama nchini. Pesa kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama nchini ni sawa na zaka, au sadaka, na wewe utabarikiwa kwa kupata nyingine.”
Enock Maregesi

Enock Maregesi
“Hata kama umetajirika kiasi gani mpe Mungu kipaumbele cha kwanza katika kila jambo unalofanya. Toa zaka na sadaka na jitolee katika mambo yote yanayompendeza Mungu.”
Enock Maregesi

Lailah Gifty Akita
“We all have something to give, in different gracious forms.”
Lailah Gifty Akita

« previous 1