Ribs Quotes

Quotes tagged as "ribs" (showing 1-5 of 5)
Sara Quin
“Love pull your sore ribs in. I will pull your tangles out.”
Sara Quin

Akshay Vasu
“The child inside me wouldn't stop crying. Every time it loses something so important to it. A person or a thing it loves the most, I pretend like nothing happened. But I hear it sobbing helplessly inside me. And the pathetic part of all this is, It neither grows up nor dies. Every time I stand in front of a mirror, it stares at me through my eyes. With its tear-stained face and that intense eyes that rip my ribs apart and the cry of it echoes through every room of my soul.”
Akshay Vasu

Enock Maregesi
“Yesu alipokuwa msalabani watu wengi walimzunguka. Askari wa Kirumi aliyekuwa na chongo, na mkuki, alikuwa na jukumu la kumtesa Yesu hadi kufa kwa amri ya Pilato. Yesu alipolia kwa sauti kuu, “Eloi, Eloi, lama sabakthani?”, yule askari alikurupuka na kumwendea Yesu. Lakini Yesu alishakata roho. Kuthibitisha kama Yesu alishakata roho, askari alimchoma Yesu mkuki kwenye mbavu kwa nguvu zake zote. Mkuki huo ukamtoboa Yesu hadi upande wa pili, ukatoboa hata moyo wake. Askari alipochomoa mkuki, damu na maji viliruka na kupiga jicho lake bovu. Papo hapo askari akapona na kuona vizuri. Alipoona kweli amepona na kuona vizuri, askari alipiga kelele, alipiga magoti na kuomba Mungu amsamehe dhambi zake. Msamaha una nguvu kuliko dhambi. Askari huyo atakwenda mbinguni. Haijalishi umechukia watu kiasi gani. Haijalishi umetesa watu kiasi gani. Haijalishi umeua watu kiasi gani. Haijalishi umetenda dhambi kiasi gani. Mungu anachotaka kutoka kwako, tubu.”
Enock Maregesi

Munia Khan
“Ashes have no fear to burn in hell
In your heart's paradise angels dwell
Rib cage fastens all sins of the wrong
Your bones will sing you mortality’s song”
Munia Khan

Melinda Heald
“Yep, it sticks to your ribs, doesn’t it?” “It’s stuck to the cup, Tyler.”
Melinda Heald, The Promise of Sunrise
tags: cup, ribs