Qotd Quotes

Quotes tagged as "qotd" Showing 1-30 of 109
Philip K. Dick
“It is sometimes an appropriate response to reality to go insane.”
Philip K. Dick, VALIS

Arthur C. Clarke
“Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.”
Arthur C. Clarke

Rebecca West
“I myself have never been able to find out precisely what feminism is: I only know that people call me a feminist whenever I express sentiments that differentiate me from a doormat.”
Rebecca West

Charles de Lint
“Remember the quiet wonders. The world has more need of them than it has for warriors.”
Charles de Lint, Moonheart

AVA.
“hold company with yourself so sacred
that even when you are alone,
you are whole.”
AVA., you are safe here.

“I will never find in others what I have found in you.”
Giovannie de Sadeleer

“From the very first moment I saw her, I knew that she would be the flame of my burning love.”
Giovannie de Sadeleer

“Do not let the bad make you doubt the good.”
Giovannie de Sadeleer

“Out of a million stars in the sky, there is only one that glows to my eyes.”
Giovannie de Sadeleer

“May the dark remain in your shadow and the light shine upon you.”
Giovannie de Sadeleer

“A magician only shows you magic. The one you love makes you feel it.”
Giovannie de Sadeleer

“Some will turn into dust, others will become stars.”
Giovannie de Sadeleer

“The true color of one person is not determined by skin, but by the behavior in it.”
Giovannie de Sadeleer

“Sometimes when I capture a moment I find the words to write when my lips fail to move.”
Giovannie de Sadeleer

“Find someone who brings your earth to life.”
Giovannie de Sadeleer

Muhammad Asad
“İnsanlar içinde ancak çok basit düşünceli olanlar, herhangi bir medeniyetin manevî tesiri altında kalmadan, dış görünüşü ve şekliyle taklit edilebileceğine inanabilirler. Medeniyet, içi boş bir şekil değildir. O canlı bir bünye faaliyetidir. Şeklini kabullenmeye başladığımız anda, onun temel cereyanları ve faal tesirleri içimize işlemeye başlar. Sonra yavaş yavaş ve haberimiz olmadan fikrî hayatımıza belli bir elbise giydirilir.”
Muhammad Asad, Islam at the Crossroads

“She who holds a pen is more powerful than he who swings a sword.”
Giovannie de Sadeleer

“Don’t tell me where to go or how to get there,
just tell me that I won’t…and I will.”
Broms The Poet, Feast

Hamza Yusuf
“Kalp, huzurlu olmak için tasarlanmıştır, ki bu hale ancak Allah'ı zikrederek erişilir:
"Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur." (Rad suresi,28)”
Hamza Yusuf

Hamza Yusuf
“İşte bu hal, değişmeyen bir gerçeğin etrafında şekillenir: Ne yaparsak yapalım Allah'ın bizi gördüğünün farkında olmak. Bu farkındalığı beslemek, insanı Hakk'ı gücendirecek ve edebe aykırı işler yapmaktan alıkoyar. İşte nebevi terbiyenin asaleti buradan gelir.”
Hamza Yusuf, Purification of the Heart: Signs, Symptoms and Cures of the Spiritual Diseases of the Heart

Hamza Yusuf
“İnsan, Allah'ın kullarından hiçbir şey talep etmemelidir. Eğer bir şey isteyecekse göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tan istemelidir.”
Hamza Yusuf, Purification of the Heart: Signs, Symptoms and Cures of the Spiritual Diseases of the Heart

Hamza Yusuf
“Boş arayışlar insan ruhunu yıpratır. İnsanları memnun etmek ve onların sevgi, takdir ve onaylarını almak için uğraşan kişi kendini yorar.”
Hamza Yusuf, Purification of the Heart: Signs, Symptoms and Cures of the Spiritual Diseases of the Heart

Hamza Yusuf
“Peygamber efendimiz "Lezzetleri yok eden ölümü sıkça hatırlayınız" buyurmuştur. Ölüm tefekkürü, kalbi boş işlerden temizleyen manevi bir egzersizdir.”
Hamza Yusuf, Purification of the Heart: Signs, Symptoms and Cures of the Spiritual Diseases of the Heart

Hamza Yusuf
“Kalpteki hastaıkların birçoğunun kökeni, yakîn eksikliğine ve Allah'a güvenmemeye dayanır.”
Hamza Yusuf, Purification of the Heart: Signs, Symptoms and Cures of the Spiritual Diseases of the Heart

John M. Sheehan
“The 1st Church of Selfish Desires

Offering Jesus dressed up in world ways giving comfort, happiness, and success through wealth and the practice of sin as long as you give your tithe and offerings to this newfound truth like the whisper from a serpent to Eve.”
John M. Sheehan

K.Hari Kumar
“May the 'Ghost' be with you.”
K.Hari Kumar, India's Most Haunted: Tales of Terrifying Places

“Some drink water to make up for tears of sorrow.”
Giovannie de Sadeleer

“I will let the stars dance for you.”
Giovannie de Sadeleer

“She is the kind of person that people write poetry about.”
Giovannie de Sadeleer

« previous 1 3 4