Dinler Quotes

Quotes tagged as "dinler" (showing 1-2 of 2)
Mehmet Murat ildan
“Güzel olan her yer senin tapınağındır, onları her zaman ziyaret edebilirsin; faydalı olan her kitap senin kutsal kitabındır, onları her zaman okuyabilirsin; sevgiyi bulduğun her yer senin cennetindir, oralara her zaman gidebilirsin! Dinlerin tapınaklarına, sözde kutsal kitaplarına ve cennetlerine saplanıp kalma çünkü hayat bütün dinlerden daha zengin, daha üstün ve daha akıllıdır çünkü hayat canlıdır, dinamiktir ve durmadan kendisini geliştirir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“İnsanlık pek çok din yarattı, pek çoğu şimdi tarih oldu ve en sonunda hepsi tarih olacak! Bu hakikat ters çevrilemez bir hakikattir!”
Mehmet Murat ildan