,

Поредица „Съвременна европейска проза“ на издателство Colibri

Книгите, за които се говори в страните на Европа и които говорят на езиците на Европа.

Най-добрите образци, сътворени през последните години в областта на художествената проза, които оформят облика на „литературна“ Европа. Богата палитра от произведения, представителни за отделните национални литератури от последните десетилетия, както и за тенденциите в общоевропейски мащаб.

Ако искате да сте в час с европейското време.
1

by
4.17 avg rating — 22,902 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
3.62 avg rating — 61,265 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
4.05 avg rating — 85,118 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
3.57 avg rating — 661 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
3.85 avg rating — 21,809 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
3.97 avg rating — 2,411 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
3.79 avg rating — 2,268 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
3.63 avg rating — 12,351 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
3.66 avg rating — 6,333 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
3.80 avg rating — 7,128 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.23 avg rating — 145,885 ratings
Rate this book
Clear rating
12

by
3.74 avg rating — 46,482 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
4.05 avg rating — 75 ratings
Rate this book
Clear rating
14

by
3.56 avg rating — 3,141 ratings
Rate this book
Clear rating
14

by
3.84 avg rating — 576,884 ratings
Rate this book
Clear rating
16

by
3.88 avg rating — 2,241,749 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
4.10 avg rating — 1,287 ratings
Rate this book
Clear rating
18

by
4.02 avg rating — 101 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
3.64 avg rating — 2,294 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
3.49 avg rating — 2,934 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
3.05 avg rating — 38 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
4.09 avg rating — 1,971 ratings
Rate this book
Clear rating
23

by
3.66 avg rating — 15,148 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
3.63 avg rating — 68,190 ratings
Rate this book
Clear rating
25

by
3.84 avg rating — 1,623 ratings
Rate this book
Clear rating
26

by
3.86 avg rating — 30,619 ratings
Rate this book
Clear rating
27

by
3.81 avg rating — 903 ratings
Rate this book
Clear rating
28

by
3.30 avg rating — 8,640 ratings
Rate this book
Clear rating
29

by
3.74 avg rating — 16,078 ratings
Rate this book
Clear rating
30

by
3.90 avg rating — 321 ratings
Rate this book
Clear rating
30

by
3.44 avg rating — 23,661 ratings
Rate this book
Clear rating
32

by
3.96 avg rating — 36,694 ratings
Rate this book
Clear rating
33

by
3.99 avg rating — 17,690 ratings
Rate this book
Clear rating
33

by
3.79 avg rating — 2,708 ratings
Rate this book
Clear rating
35

by
3.46 avg rating — 194 ratings
Rate this book
Clear rating
36

by
3.25 avg rating — 158 ratings
Rate this book
Clear rating
37

by
3.57 avg rating — 242 ratings
Rate this book
Clear rating
38

by
3.40 avg rating — 103 ratings
Rate this book
Clear rating
39

by
4.31 avg rating — 28,418 ratings
Rate this book
Clear rating
40

by
3.95 avg rating — 10,677 ratings
Rate this book
Clear rating
41

by
3.17 avg rating — 18 ratings
Rate this book
Clear rating
42

by
3.70 avg rating — 1,925 ratings
Rate this book
Clear rating
43

by
3.44 avg rating — 133 ratings
Rate this book
Clear rating
44

by
4.30 avg rating — 1,610 ratings
Rate this book
Clear rating
45

by
3.37 avg rating — 713 ratings
Rate this book
Clear rating
46

by
3.73 avg rating — 12,043 ratings
Rate this book
Clear rating
47

by
3.98 avg rating — 5,573 ratings
Rate this book
Clear rating
48

by
3.90 avg rating — 304 ratings
Rate this book
Clear rating
49

by
3.78 avg rating — 987 ratings
Rate this book
Clear rating
50

by
3.74 avg rating — 12,741 ratings
Rate this book
Clear rating
51

by
3.52 avg rating — 1,301 ratings
Rate this book
Clear rating
52

by
3.78 avg rating — 1,573 ratings
Rate this book
Clear rating
52

by
3.85 avg rating — 11,489 ratings
Rate this book
Clear rating
54

by
3.61 avg rating — 124 ratings
Rate this book
Clear rating
54

by
3.64 avg rating — 41,042 ratings
Rate this book
Clear rating
56

by
3.37 avg rating — 46 ratings
Rate this book
Clear rating
57

by
3.10 avg rating — 21,657 ratings
Rate this book
Clear rating
58

by
3.41 avg rating — 1,170 ratings
Rate this book
Clear rating
59

by
4.01 avg rating — 10,871 ratings
Rate this book
Clear rating
60

by
3.66 avg rating — 1,492 ratings
Rate this book
Clear rating
60

by
3.84 avg rating — 3,442 ratings
Rate this book
Clear rating
62

by
2.36 avg rating — 124 ratings
Rate this book
Clear rating
63

by
3.79 avg rating — 708 ratings
Rate this book
Clear rating
64

by
3.63 avg rating — 282 ratings
Rate this book
Clear rating
65

by
3.66 avg rating — 2,007 ratings
Rate this book
Clear rating
66

by
3.89 avg rating — 159 ratings
Rate this book
Clear rating
67

by
3.82 avg rating — 248,581 ratings
Rate this book
Clear rating
68

by
3.58 avg rating — 349 ratings
Rate this book
Clear rating
69

by
3.86 avg rating — 2,889 ratings
Rate this book
Clear rating
70

by
3.75 avg rating — 1,769 ratings
Rate this book
Clear rating
71

by
4.17 avg rating — 10,914 ratings
Rate this book
Clear rating
72

by
3.77 avg rating — 52,474 ratings
Rate this book
Clear rating
72

by
4.27 avg rating — 10,759 ratings
Rate this book
Clear rating
74

by
3.82 avg rating — 417 ratings
Rate this book
Clear rating
74

by
3.79 avg rating — 2,600 ratings
Rate this book
Clear rating
76

by
3.24 avg rating — 34 ratings
Rate this book
Clear rating
76

by
4.49 avg rating — 29,363 ratings
Rate this book
Clear rating
76

by
3.72 avg rating — 1,733 ratings
Rate this book
Clear rating
79

by
3.62 avg rating — 670 ratings
Rate this book
Clear rating
79

by
3.67 avg rating — 639 ratings
Rate this book
Clear rating
79

by
3.89 avg rating — 2,022 ratings
Rate this book
Clear rating
82

by
3.57 avg rating — 5,328 ratings
Rate this book
Clear rating
83

by
3.96 avg rating — 18,291 ratings
Rate this book
Clear rating
84

by
3.15 avg rating — 199 ratings
Rate this book
Clear rating
85

by
3.92 avg rating — 36 ratings
Rate this book
Clear rating
85

by
4.01 avg rating — 707 ratings
Rate this book
Clear rating
87

by
3.32 avg rating — 325 ratings
Rate this book
Clear rating
88

by
3.07 avg rating — 81 ratings
Rate this book
Clear rating
89

by
3.91 avg rating — 23 ratings
Rate this book
Clear rating
90

by
3.09 avg rating — 58 ratings
Rate this book
Clear rating
91

by
2.85 avg rating — 20 ratings
Rate this book
Clear rating
92

by
3.76 avg rating — 2,627 ratings
Rate this book
Clear rating
93

by
3.44 avg rating — 595 ratings
Rate this book
Clear rating
94

by
3.51 avg rating — 3,048 ratings
Rate this book
Clear rating
95

by
3.66 avg rating — 6,208 ratings
Rate this book
Clear rating
96

by
3.34 avg rating — 263 ratings
Rate this book
Clear rating
97

by
3.72 avg rating — 2,662 ratings
Rate this book
Clear rating
98

by
3.78 avg rating — 3,060 ratings
Rate this book
Clear rating
99

by
3.04 avg rating — 198 ratings
Rate this book
Clear rating
100

by
3.16 avg rating — 90 ratings
Rate this book
Clear rating
122 books · 39 voters · list created January 30th, 2014 by Irena Milanova (votes) .
25 likes · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


Irena 2182 books
152 friends
Кремена Михайлова 1824 books
268 friends
NeDa 2816 books
42 friends
Neva 1838 books
231 friends
Svetlana 634 books
126 friends
Bogdana 911 books
21 friends
Adelina 1440 books
50 friends
Bistra 1334 books
104 friends

More voters…


Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)

dateDown arrow    newest »

Кремена Михайлова 31. "Чудесни години - кучета ги яли", М. Вивег
32. "Чуй ме", М. Мацантини
33. "Твърди Перейра", А. Табуки


message 2: by Irena (last edited Jan 31, 2014 04:00AM) (new)

Irena Milanova Кремена Михайлова wrote: "31. "Чудесни години - кучета ги яли", М. Вивег
32. "Чуй ме", М. Мацантини
33. "Твърди Перейра", А. Табуки"


Работя по въпроса! ;) Готово! Сега ще кача колкото мога и от останалите.


message 3: by Kalina (new)

Kalina "Мелничарят, който виеше срещу Луната", Арто Паасилина


message 4: by Irena (new)

Irena Milanova Kalina wrote: ""Мелничарят, който виеше срещу Луната", Арто Паасилина"
Добавена е. ;)


message 5: by Kalina (new)

Kalina 82. "Чудото в Поскокова Драга", Анте Томич


message 6: by Irena (new)

Irena Milanova Kalina wrote: "82. "Чудото в Поскокова Драга", Анте Томич"
Добавена + още няколко. ;)


back to topRelated News

  Mateo Askaripour is a Brooklyn-based writer whose first novel, Black Buck—which Colson Whitehead calls a “mesmerizing novel, executing a...

Anyone can add books to this list.