Pray Without Ceasing Quotes

Quotes tagged as "pray-without-ceasing" (showing 1-10 of 10)
Wendell Berry
“The two families, sundered in the ruin of a friendship, were united again first in new friendship and then in mariage. My grandfather made a peace here that has joined many who would otherwise have been divided. I am the child of his forgiveness.”
Wendell Berry, Fidelity

Israelmore Ayivor
“The more you concentration on God, the longer your conversation with him lasts and the holier his consacration will be on you. Let your communication with him be controlled by your committment.”
Israelmore Ayivor

Tarran Carter
“Diligence in prayer will envoke the supernatural. The angels are then activated through prayer. They go before you. They release the chains of depression, spiritual bondage. The effacey of Gods word is sure. The anointing breaks every yoke. The blood of Jesus delivers us from evil.

Pray without ceasing. There is a dispensation of miracles happening in this season. God is able.”
Tarran Carter, Emotionally Wounded Spiritually Strong: Victim No More-Seven Healing Prescriptions

Israelmore Ayivor
“Fame is not the reason why brands are created and erected. Be diligent, focused and chain unceasing prayers to God who will continue giving you cheers.”
Israelmore Ayivor, Shaping the dream

Israelmore Ayivor
“If you are not in good terms with the one who sent you, you can’t have the right direction to the errands he wants to send you for. Be in good talking terms with God; pray without ceasing!”
Israelmore Ayivor, Leaders' Watchwords

Enock Maregesi
“Biblia inatuambia kuwa tuombe bila kukoma. Lakini tutaombaje bila kukoma? Njia mojawapo ya kufanya hivyo ni kutumia ‘maombi ya pumzi’ kila siku kama ambavyo Wakristo wengi wamekuwa wakifanya kwa karne nyingi. Unachagua sentensi fupi au maneno rahisi kuhusu Yesu unayoweza kuyasema na kuyarudia kimoyomoyo kila siku katika kila pumzi inayoingia na kutoka ndani ya mapafu yako! Kwa mfano: “Asante Yesu.” “U pamoja nami.” “Nataka kukujua.” “Napokea neema yako.” “Nakutegemea wewe.” “Mimi ni wako.” “Nisaidie nikuamini.” “U Mungu wangu.” “Naishi kwa ajili yako.” “Nisamehe dhambi zangu zote.” Fundisha akili yako kumkumbuka Mungu kila wakati.”
Enock Maregesi

Israelmore Ayivor
“Pray without ceasing, say all you can to God and lay all your difficulties before him. He’ll take away your tears and make a way where there seems to be none. Wake up and do it!”
Israelmore Ayivor, Dream Big!: See Your Bigger Picture!

Enock Maregesi
“Shetani anaweza kukudanganya kwa kukuambia ombeni bila kukoma, wewe ukakesha kuomba na kesho ukaendesha gari lako kuelekea kazini ambako una kikao cha muhimu hali kadhalika. Ukifika kazini unasinzia kwenye kikao unaonekana teja, kumbe ni kazi ya Ibilisi. Tujifunze namna ya kuzipima roho, si kila roho inatoka kwa Mungu.”
Enock Maregesi