Messiah Quotes

Quotes tagged as "messiah" Showing 1-30 of 65
Christopher Hitchens
“I think I have a very good idea why it is that anti-Semitism is so tenacious and so protean and so enduring. Christianity and Islam, theistic though they may claim to be, are both based on the fetishizing of human primates: Jesus in one case and Mohammed in the other. Neither of these figures can be called exactly historical but both have one thing in common even in their quasi-mythical dimension. Both of them were first encountered by the Jews. And the Jews, ravenous as they were for any sign of the long-sought Messiah, were not taken in by either of these two pretenders, or not in large numbers or not for long.

If you meet a devout Christian or a believing Muslim, you are meeting someone who would give everything he owned for a personal, face-to-face meeting with the blessed founder or prophet. But in the visage of the Jew, such ardent believers encounter the very figure who did have such a precious moment, and who spurned the opportunity and turned shrugging aside. Do you imagine for a microsecond that such a vile, churlish transgression will ever be forgiven? I myself certainly hope that it will not. The Jews have seen through Jesus and Mohammed. In retrospect, many of them have also seen through the mythical, primitive, and cruel figures of Abraham and Moses. Nearer to our own time, in the bitter combats over the work of Marx and Freud and Einstein, Jewish participants and protagonists have not been the least noticeable. May this always be the case, whenever any human primate sets up, or is set up by others, as a Messiah.”
Christopher Hitchens, Hitch 22: A Memoir

Christopher Hitchens
“When Maimonides says that the Messiah will come but that 'he may tarry,' we see the origin of every Jewish shrug from Spinoza to Woody Allen.”
Christopher Hitchens, Letters to a Young Contrarian

Gore Vidal
“Life will be wonderful when men no longer fear dying. When the last superstitions are thrown out and we meet death with the same equanimity as life. No longer will children's minds be twisted by evil gods whose fantastic origin is in those barbaric tribes who feared death and lightning, who feared life. That's it: life is the villain to to those who preach reward in death, through grace and eternal bliss, or through dark revenge.”
Gore Vidal, Messiah

Christopher Hitchens
“One notorious apikoros named Hiwa al-Balkhi, writing in ninth-century Persia, offered two hundred awkward questions to the faithful. He drew upon himself the usual thunderous curses—'may his name be forgotten, may his bones be worn to nothing'—along with detailed refutations and denunciations by Abraham ibn Ezra and others. These exciting anathemas, of course, ensured that his worrying 'questions' would remain current for as long as the Orthodox commentaries would be read. In this way, rather as when Maimonides says that the Messiah will come but that 'he may tarry,' Jewishness contrives irony at its own expense. If there is one characteristic of Jews that I admire, it is that irony is seldom if ever wasted on them.”
Christopher Hitchens, Hitch 22: A Memoir

Seth Grahame-Smith
“The prophecy is clear, Your Highness. The Messiah shall topple all the kingdoms of the world. Even yours.”
Seth Grahame-Smith, Unholy Night

Abhijit Naskar
“The human must become the saint and the messiah to his or her part of the global society, and having done so, no obscurity or discrimination shall have the power to raise its poisonous fangs even during the darkest days of misfortune.”
Abhijit Naskar, Saint of The Sapiens

“One man carries salvation and damnation from the desert.”
Matthew Sawyer, Pazuzu - Manifestation

Giorgio Agamben
“If Bartleby is a new Messiah, he comes not, like Jesus, to redeem what was, but to save what was not. The Tartarus into which Bartleby, the new savior, descends is the deepest level of the Palace of Destinies, that whose sight Leibniz cannot tolerate, the world in which nothing is compossible with anything else, where "nothing exists rather than something.”
Giorgio Agamben, Potentialities: Collected Essays in Philosophy

Craig D. Lounsbrough
“The ‘night before Christmas’ was in reality the last night before a forever morning.”
Craig D. Lounsbrough

Abhijit Naskar
“I am not a teacher or a preacher or a messiah. I cannot teach you anything, for I know nothing. I have nothing to preach you either. I have only this one ultimate sense of responsibility to make you think, seeing all the disastrous incidents that are taking place in this world.”
Abhijit Naskar

Enock Maregesi
“Kuna mambo yanatokea hapa ulimwenguni ambayo yanafanya nikiri uwepo wa Mungu kwa asilimia kubwa. Wanasayansi wanasema ulimwengu ulianzishwa na mlipuko wa ‘Big Bang’, uliotokea takribani miaka bilioni 14 iliyopita, kutoka katika kitu kidogo zaidi kuliko ncha ya sindano, lakini hawatuambii nini kilisababisha mlipuko huo utokee au hicho kitu kidogo kuliko ncha ya sindano kilitoka au kilikuwa wapi.

Wanaendelea kusema kuwa baada ya ‘Big Bang’ kutakuwepo na ‘Big Crunch’, ambapo ulimwengu utarudia hali yake ya awali ya udogo kuliko ncha ya sindano, na kila kitu kinachoonekana leo ulimwenguni hakitaonekana tena.

Hapo sasa ndipo utata unapokuja. Mlipuko wa ‘Big Bang’ ulipotokea ulimwengu ulilipuka na kusambaa pande zote nne za ulimwengu kwa mwendokasi wa zaidi ya kilometa milioni 2 kwa saa, mpaka hivi leo unavyoonekana na bado unaendelea kusambaa. Kutokana na dhana ya ‘Big Crunch’, wanasayansi wanaamini ulimwengu utapanuka ila baadaye utapungua mwendo na utarudi mwanzo kabisa mahali ulipolipukia.

Lakini mwaka 1995 wanasayansi hao hao waligundua kitu. Ulimwengu – badala ya kupungua mwendo wa kupanuka kama wanasayansi walivyokuwa wakitabiri – sasa unaongeza mwendo, tena kwa mwendokasi ambao haujawahi kutokea.

Hiki ni nini kinachosababisha ulimwengu uongeze mwendokasi kiasi hicho badala ya kuupunguza? Hicho ni nini ambacho ulimwengu unapanukia? Wanasayansi hawana jibu. Wanasingizia kitu kinaitwa ‘dark matter’, maada ambayo haijawahi kuonekana, kwamba ndicho kinachosababisha ulimwengu uongeze mwendokasi kwa kiwango hicho ambacho hakijawahi kutokea; na hicho ambacho ulimwengu unapanukia wanahisi ulimwengu wetu unapanukia katika ulimwengu mwingine, kwa mujibu wa dhana nyingine kabisa iitwayo ‘multiverse’ au ‘meta-universe’.

Kuna kitu kinaitwa ‘Higgs boson’ – chembe ndogo inayosemekana kuhusika na uzito (‘mass’) wa chembe ndogo 16 zilizomo ndani ya atomu, kasoro chembe ya mwanga, iliyopotea mara tu baada ya mlipuko wa ulimwengu wa ‘Big Bang’ miaka bilioni 13.7 iliyopita katika kipindi kilichoitwa ‘epoch’ – ambayo ilianza kutafutwa katika maabara za CERN, Uswisi, toka mwaka 1964, maabara ambazo kazi yake kubwa ni kutengeneza mazingira ya mwanzo kabisa ya mlipuko wa ‘Big Bang’, kusudi wanasayansi waone kama wanaweza kubahatisha kuiona na kuidhibiti hiyo bosoni.

Bosoni itakapopatikana wanasayansi watajua siri ya ‘dark matter’, watajua jinsi ulimwengu unavyofanya kazi na jinsi ulivyoumbwa na jibu la kitendawili cha ‘Standard Model’ litapatikana.

Hiyo ni kazi ngumu. Ndiyo maana ‘Higgs boson’ mwaka 1993 iliitwa ‘The God Particle’. Yaani, wanasayansi wanahisi kuna muujiza wa Kimungu na huenda wasiipate kabisa hiyo bosoni. Wanasema waliipata mwaka 2013. Lakini hiyo waliyoipata bado ina utata.

Kutokana na kushindwa huko kwa sayansi na historia, kutokana na kushindwa kwa sayansi kutengeneza binadamu au mnyama, kutokana na miujiza iliyorekodiwa katika vitabu vitakatifu; naamini, Mungu yupo.”
Enock Maregesi

Enock Maregesi
“Wanasayansi wana uwezo wa kupeleleza hadi kipindi cha karne ya kwanza ambapo Yesu aliishi, alikufa, alifufuka na alipaa kwenda mbinguni, na wana uwezo wa kujua mambo mengi kwa hakika yaliyofanyika katika kipindi hicho na hata katika kipindi cha kabla ya hapo.

Kuna miujiza ambayo Yesu aliifanya ambayo haiko ndani ya Biblia. Kwa mfano, Biblia inasema Yesu alizaliwa ndani ya zizi la ng’ombe wakati sayansi inasema alizaliwa nje ya zizi la ng’ombe; na muujiza wa kwanza kuufanya ambao hauko ndani ya Biblia ni kutembea mara tu baada ya kuzaliwa, na watu na ndege wa angani kuganda kabla ya kuzaliwa Masihi na kabla ya wakunga kufika kumsaidia Maria Magdalena kujifungua.

Akiwa na umri wa miaka sita, sayansi inasema, Yesu alikuwa akicheza na mtoto mwenzake juu ya paa la nyumba ya jirani na mara Yesu akamsukuma mwenzake kutoka juu hadi chini na mwenzake huyo akafariki papo hapo. Watu walipomsonga sana Yesu kwa kumtuhumu kuwa yeye ndiye aliyesababisha kifo cha mwenzake, na kwamba wangemfungulia mashtaka, Yesu alikataa katakata kuhusika na kifo hicho.

Lakini walipozidi kumsonga, aliusogelea mwili wa rafiki yake kisha akamwita na kumwambia asimame. Yule mtoto alisimama! Huo ukawa muujiza mkubwa wa kwanza wa Yesu Kristo, kufufua mtu nje ya maandiko matakatifu.

Kuna mifano mingi inayodhihirisha uwepo wa Mungu ambayo wanasayansi hawawezi hata kuipatia majibu. Tukio la Yoshua kusimamisha jua limewashangaza wanasayansi hadi nyakati za leo. Mwanzoni mwa miaka ya 70 wanasayansi walijaribu kurudisha muda nyuma kwa kompyuta kuona kama kweli wangekuta takribani siku moja imepotea kama ilivyorekodiwa katika Biblia.

Cha kushangaza, cha kushangaza mno, walikuta saa 23 na dakika 20 zimepotea katika mazingira ambayo hawakuweza na hawataweza kuyaelewa. Walipochunguza vizuri walikuta ni kipindi cha miaka ya 1500 KK (Jumanne tarehe 22 Julai) ambacho ndicho tukio la Yoshua la kusimamisha jua na kusogeza mwezi nyuma digrii 10, ambazo ni sawa na mzunguko wa dakika 40, lilipotokea.

Kwa kutumia elimu ya wendo, elimu ya kupanga miaka na matukio ya Kibiblia, dunia iliumbwa Jumapili tarehe 22 Septemba mwaka 4000 KK. Hata hivyo, mahesabu ya kalenda yanaonyesha kuwa Septemba 22 ilikuwa Jumatatu (si Jumapili) na kwamba kosa hilo labda lilisababishwa na siku ya Yoshua iliyopotea.

Hayo yote ni kwa mujibu wa Profesa C. A. Totten, wa Chuo Kikuu cha Yale, katika kitabu chake cha ‘Joshua’s Long Day and the Dial of Ahaz: A Scientific Vindication and a Midnight Cry’ kilichochapishwa mwaka 1890.

Kama hakuna Mungu iliwezekanaje Yoshua aombe jua lisimame na jua likasimama kweli? Iliwezekanaje Yesu aseme atakufa, atafufuka na atapaa kwenda mbinguni na kweli ikatokea kama alivyosema? Ndani ya Biblia kuna tabiri 333 zilizotabiri maisha yote ya Yesu Kristo hapa duniani na zote zilitimia – bila kupungua hata moja. Utasemaje hapo hakuna Mungu? Mungu yupo, naamini, sijui.

Tukio la Yesu kufa, kufufuka na kupaa kwenda mbinguni si la vitabu vitakatifu pekee, hata sayansi inakubaliana na hilo.”
Enock Maregesi

Abhijit Naskar
“God, deities and prophets thrive on obscurity, and it does not necessarily have to be material obscurity, often it is intellectual, as well as spiritual obscurity. When humanity is bold, intellectual, spiritual and conscientious enough, it will become its own strength - it will become its own solace - it will become its own savior.”
Abhijit Naskar, Lord is My Sheep: Gospel of Human

Abhijit Naskar
“No God, no messiah, no prophet can grant your wishes – it is only through your own efforts that you can make your wishes come true – it is only you who can grant your own wishes.”
Abhijit Naskar, Rowdy Buddha: The First Sapiens

Abhijit Naskar
“No Moses, Buddha, Christ, Mohammed, Nanak, Plato, Socrates or Naskar can give you liberty. No Bible, Vedas, Quran, Republic, Meditations, Analects or Principia Humanitas can give you liberty. You need to get it yourself, or else it's not true liberty.”
Abhijit Naskar, A Push in Perception

Enock Maregesi
“Kilio kikuu cha Yesu, “Eloi, Eloi, lama sabakthani?”, yaani, “Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?”, na “Imekwisha”, vilitabiriwa katika Zaburi 22 ili watu waliompinga Kristo waamini kama Yesu alikuwa Masihi. Zaburi 22 ulikuwa wimbo maarufu katika kipindi cha karne ya kwanza, kipindi ambacho Yesu alizaliwa na kufa, uliotungwa na mfalme Daudi, ulioitwa ‘zaburi ya mateso na matumaini ya mwadilifu’. Kwa hiyo Yesu aliposema maneno hayo yaliwaingia watu akilini, na kuanzia hapo imani hasa ya Ukristo ikachukua kasi hadi leo hii. Zaburi 22 inaanza na “Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?” na inaisha na “Imekwisha”, miongoni mwa maneno saba aliyoyasema Yesu pale msalabani Golgotha. Kwa hiyo, Zaburi 22 ni utabiri wa kifo cha Yesu.”
Enock Maregesi

Abhijit Naskar
“You my friend, are the only being who can become, nay, who are, the only real, living messiah on earth, to make real impact upon the lives that are infested with the ever-darkening darkness of hopelessness.”
Abhijit Naskar, Let The Poor Be Your God

Abhijit Naskar
“Live as a messiah or not at all - a messiah of compassion - a messiah of courage - a messiah of conscience.”
Abhijit Naskar, Let The Poor Be Your God

Abhijit Naskar
“Rise as a human being - live as a legend - work as a Messiah - and you shall see the bright glorious change all around you.”
Abhijit Naskar, Let The Poor Be Your God

“In this messianic vision, machine intelligence will come to redeem the universe of its incalculable stupidity. He takes a goal-oriented approach to cosmology, imposing upon the universe itself a kind of corporate project-management structure, composed of a series of key deliverables across deep time.”
Mark O'Connell, To Be a Machine : Adventures Among Cyborgs, Utopians, Hackers, and the Futurists Solving the Modest Problem of Death

Abhijit Naskar
“I walked through centuries after centuries in the bodily vessels of countless monks and philosophers, and still my work is not done - it is far from done. I still have a long way to go with my heart bleeding in agony and my feet burning and trembling in tiredness, but still I shall not stop till every single human on earth realizes in the very core of their being that they are humans above everything else, and to achieve this, if I have to go through the heartache of loneliness and the mortal misery of social indifference and mockery over and over again in countless more lives to come, I shall most willingly do so.”
Abhijit Naskar, Saint of The Sapiens

Abhijit Naskar
“Whenever there is an uprising of misery, discrimination and sectarianism - whenever there is an upheaval in human dignity, goodness, unity and uniformity - whenever the primitive urge for judgement overwhelms the humane quality of understanding - whenever the light of truth begins to scare the people more than the darkness of ignorance, and whenever humankind begins to forget its innate humanity, I shall rise from the deepest fathoms of the neuronal galaxy in one brain or another, over and over again, to take humanity with me in the path of sweet, innocent, self-aware, non-conflicting and progressive harmony.”
Abhijit Naskar, Saint of The Sapiens

Richard Bauckham
“Young scholars, learning their historical method from Gospel scholars, often treat it as self-evident that the more skeptical they are toward their sources, the more rigorous will be their historical method. It has to be said, over and over, that historical rigor does not consist in fundamental skepticism toward historical testimony but in fundamental trust along with testing by critical questioning…”
Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony

Abhijit Naskar
“Let me live for eternity as a friendly ever-evolving elder brother of humanity, not as the rugged, barbarian, uncivilized and unchanging ideology.”
Abhijit Naskar, Saint of The Sapiens

Abhijit Naskar
“I still have a long way to go with my heart bleeding in agony and my feet burning and trembling in tiredness, but still I shall not stop till every single human on earth realizes in the very core of their being that they are humans above everything else.”
Abhijit Naskar, Saint of The Sapiens

Abhijit Naskar
“The human must become the saint and the messiah to his or her part of the global society.”
Abhijit Naskar, Saint of The Sapiens

Abhijit Naskar
“I am no religious preacher, or a spiritual teacher, nor am I an intellectual philosopher or a divine incarnation - I am you in the service of you.”
Abhijit Naskar, Fabric of Humanity

“God forbid that we become so brainwashed as to embrace a politician as a messiah and believe what the media portrays him or her to be. Until their tenure is up and they have done their bit, every politician is just another politician.”
Paul Bamikole

Abhijit Naskar
“Whenever there is an uprising of misery, discrimination and sectarianism, I shall rise over and over again, to take humanity with me in the path of sweet, progressive harmony.”
Abhijit Naskar

Abhijit Naskar
“All women are my sisters and their problems are my problems.”
Abhijit Naskar

« previous 1 3