Euro Quotes

Quotes tagged as "euro" (showing 1-8 of 8)
Radovan Kavický
“Theory of public goods. Theory that if I take you euro (as an elected state government) and give fifty cents back... you will be happier and I will be satisfied.”
Radovan Kavický

Radovan Kavický
“Je tak jasne, ze v dlhodobom horizonte je nutna restrukturalizacia celkoveho verejneho dlhu a jeho ciastocne odpisanie zhruba na urovni 65% z tejto sumy. Ako druhy krok je nutny predaj majetku statu, co by mohlo znizit dlh o dodatocnych 20% HDP. Z vynosov z privatizacie je nutne oddlzit a rekapitalizovat grecke banky, respektive vytvorit tak domace zdroje kapitalu na financovanie statneho dlhu, kedze po znizeni ratingu a poslednej emisii je uz jasne, ze na trhu si Grecko vie pozicat len kratkodobo, teda do jedneho roka. Pokial sa tieto kroky co najskor neurobia, hrozi kolaps celeho greckeho financneho systemu a nie len vyhlasenie defaultu krajiny. Vsetky tieto kroky by navyse mali prebehnut este predtym, nez budu v juni publikovane vysledky stresovych testov europskych bank.”
Radovan Kavický

“When it becomes serious, you have to lie.”
Jean-Claude Juncker

“Som zástancom eura, avšak fiškálnu úniu odmietam. A tvrdím, že zástancovia fiškálnej únie v skutočnosti euro ohrozujú.”
Ivan Mikloš

Martin Cohen
“the euro, it seems, is stuck in a political no man's land – trapped between two opposing world views. And the battleground is not economics, but ethics.”
Martin Cohen

“Keď hovoríme o fiškálnej únii, budeme s tým súhlasiť vtedy, keď to bude znamenať prísne, vynútiteľné, automatické pravidlá, sankcie, ktoré môžu znamenať aj zníženie rozpočtovej suverenity v krajinách, ktoré nedodržiavajú pravidlá, ktoré robia nezodpovednú politiku vytvárania deficitov a dlhov. Zdá sa, že takéto videnie sa presadzuje.”
Ivan Mikloš

Teddy Crispin
“« Il est évident que les architectes de l’Europe de L’Euro ont oublié les valeurs chrétiennes, historiques, culturelles, démocratiques et sociales de l’Europe, c’est la raison pour laquelle, l’Europe de l’Euro n’est pas une Europe de la démocratie, mais une Europe de la finance et des marchés, qui conduira tôt ou tard à des sursauts démocratiques des peuples d’Europe, comme sous le Front populaire en France, ou au pire, comme sous les sursauts populaires français de 1789. »”
Teddy Crispin

Radovan Kavický
“Diskusia o problémoch eurozóny sa na Slovensku zneužívala nielen pred voľbami, ale aj po nich. Prezentované postoje sa dosiaľ niesli skôr v rovine emócií a politických hesiel. Slovenskí politici si však zrejme neuvedomujú, že z hľadiska momentálne platnej legislatívy, ale ani z politického či praktického hľadiska nemožno z eurozóny len tak jednoducho vystúpiť a legálne nemožno ani žiadnu z krajín eurozóny vylúčiť. Rozpad eurozóny by znamenal koniec Európskej únie samotnej, čo by neprospelo žiadnej z krajín a poznačilo vývoj v Európe na niekoľko desaťročí dopredu. Ekonomická a monetárna únia (EMÚ) totiž ako taká nemá právnu subjektivitu. Samotná EMÚ je integrálnou súčasťou EÚ, o čom hovorí aj protokol Maastrichtskej zmluvy. Európska únia je teda už od svojho založenia úniou menovou. Všetky krajiny, ktoré vstupujú do EÚ, preberajú na seba záväzok skôr či neskôr prijať na ich území euro ako platidlo. Krajiny, ktoré euro dosiaľ neprijali, majú zatiaľ udelenú derogáciu, teda dočasné odloženie tejto povinnosti. No záväzok prijať euro naďalej trvá. Prakticky môžeme hovoriť o tom, že krajiny, ktoré majú euro, ale aj tie ostatné v eurozóne "uviazli".”
Radovan Kavický, Slovakia 2010. A report on the State of Society and Democracy and Trends for 2011
tags: emu, eu, euro