Amani Quotes

Quotes tagged as "amani" (showing 1-30 of 40)
Alwyn Hamilton
“Amani." My eyes flew open. Jin was standing in the gates to Fahali. His face cleared as he saw me, and he ran toward me, relief written all over him. "Thank God."
"You don't believe in God," I said. It came out half a croak just as he closed the last of the space between us with a kiss.”
Alwyn Hamilton, Rebel of the Sands

Alwyn Hamilton
“Once there was a boy from the sea who fell in love with a girl from the desert.
[...]
But he wondered if a boy from the sea and a girl from the desert could ever survive together. He feared that she might burn him alive or that he might drown her. Until finally he stopped fighting it and set himself on fire for her.”
Alwyn Hamilton, Hero at the Fall

Alwyn Hamilton
“What else was I meant to do? Leave you to die?"
"You might've."
"I wouldn't have.”
Alwyn Hamilton, Rebel of the Sands

Alwyn Hamilton
“She was all fire and gunpowder, and her finger was always on a trigger”
Alwyn Hamilton, Hero at the Fall

Alwyn Hamilton
“I swear to God, if he's hurt you, Amani, I will make him suffer for it."
"You don't believe in God."
"Then I swear to you.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne

Alwyn Hamilton
“Is there a reason you keep coming back injured when I leave you for five seconds, or is it---" His voice carried too loud, and I clapped a hand over his mouth, shutting him up.
"Don't flatter yourself," I said quietly. "I'm always getting injured when you're around, too.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne

Alwyn Hamilton
“I'm not good at losing people, Amani, and you know I don't give a damn about this country." The rest of him was still now, something solid to hang on to. But his fingers were sliding into my hair, making me shiver. "I give a damn about you and you are this place. I thought I had to do without you if you were so determined to leave the world. But then you were gone and I would have torn the desert apart looking for you.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne

Alwyn Hamilton
“I called the desert into a storm.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne

Alwyn Hamilton
“I put a knife in your hand and your first instinct was to stab me."
"You tried to stab me first," I objected without thinking.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne

Alwyn Hamilton
“You’re outnumbered.’ That had never mattered much to me before. ‘Drop the gun, Bandit.’ Malik sneered.
‘There’s only one man who gets to call me that,’ I said. ‘And you’re not near as good-looking as him.”
Alwyn Hamilton
tags: amani

Alwyn Hamilton
“Besides, if I let everyone I found annoying die, we'd be mighty thin on allies.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne

Alwyn Hamilton
“My knuckles skimmed over the edges of the sun tattooed over his heart. That was the last thing I noticed before I kissed him.

His jaw tensed in surprise for a moment; his hand gripped my arm hard enough to hurt. And then his body was flush against mine, pushing me back against the wall of the train.

I was a desert girl. I thought I knew heat.

I was wrong”
Alwyn Hamilton, Rebel of the Sands
tags: amani, jin

Alwyn Hamilton
“I'm not good at losing people, Amani, and you know I don't give a damn about this country." The rest of him was still now, something solid to hang on to. His fingers were sliding into my hair, making me shiver. "Not the way Ahmed does and not the way Shazad does. I came here because I give a damn about him, and I give a damn about Delila, and they both love this place. I give a damn about you and you are this place. I thought I had to do without you if you were so determined to leave the world. But then you were gone and I would have torn the desert apart looking for you.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne

Alwyn Hamilton
“I'd once asked Jin if the sand sea was like the real sea. He'd given me that knowing smile he used to use when he knew something I didn't. Before I stripped all his secrets away and that smile became mine.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne

Alwyn Hamilton
“Gentlemen,' he said dramatically as he rose, kicking his chair back out of the way, 'your infidelity leaves me no choice but to fold this hand. But I Will return hen I've had Some luck rub off on me.' He winked widely, pulling me tight against him by the waist. Thumbscrews. The way I murdered him was going to include thumbscrews.”
Alwyn Hamilton, Hero at the Fall

Alwyn Hamilton
“And just like that, everyone was looking at me. If I'd known I was doomed to get this much attention, I might've brushed my hair.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne
tags: amani

Alwyn Hamilton
“I didn't make you come here." Jin's eyes bored into mine, but I wasn't backing down. He said I had traitor eyes. Let him see the betrayal there. Let him drown in it. "I didn't trick you and I didn't ask you to.”
Alwyn Hamilton, Rebel of the Sands

Alwyn Hamilton
“You almost died," Mahdi said again, like we might be too stupid to understand. "You say that like it's the first time I've ever had a gun pointed at me," I retorted as Shazad rolled her eyes. "It's not even the first time this month.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne

Alwyn Hamilton
“I had a plan. Well, plan might be a strong word. Shazad was the plan maker between the two of us. This was more like the beginnings of an idea that I was hoping wouldn't get me killed. Which was more my style.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne
tags: amani, plan

Alwyn Hamilton
“The guns weren't of Mirajin make. Amonpourian. Stupid-looking things. Ornate and carved, made by hand instead of machine, and charged at twice what they were worth because someone had gone to the trouble of making them pretty. It didn't matter how pretty something was, it'd kill you just as dead. That, I'd learned from Shazad.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne

Alwyn Hamilton
“Seemed like the only way into the city these days was by being dragged through the gates as a prisoner with a hand around your neck. Lucky me.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne

Enock Maregesi
“Ukitaka amani jirekebishe wewe mwenyewe kwanza ndani yako, badilika kitabia, ili uwe na uwezo wa kuwapenda wengine kama unavyojipenda.”
Enock Maregesi

Alwyn Hamilton
“So we sent a few folk to find out more. And do something about it if we didn't like it. They didn't come back. That was a problem. Another problem was getting in after them.”
Alwyn Hamilton, Traitor to the Throne

Enock Maregesi
“Nabii wa kweli lazima awe na upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, na kiasi. Kuonyesha usungura wa manabii wa injili ya woga ni jukumu la kila Mkristo wa kweli, kuokoa roho za watu wengi kwa kadiri tutakavyoweza.”
Enock Maregesi

Enock Maregesi
“Kama George Bush angekuwa na amani ndani ya moyo wake na Saddam Hussein angekuwa na amani ndani ya moyo wake Vita ya Ghuba isingetokea. Vilevile, katika kitabu cha ‘Kolonia Santita’, kama Rais wa Tume ya Dunia angekuwa na amani ndani ya moyo wake na kiongozi wa Kolonia Santita angekuwa na amani ndani ya moyo wake Kolonia Santita isingepigana na Umoja wa Mataifa. Taifa lisingepigana na taifa, na mataifa yasingepigana na magaidi.”
Enock Maregesi

Enock Maregesi
“Shahidi mwaminifu na wa kweli anayajua mambo yetu yote tangu kuumbwa hadi mwisho wa dunia yetu. Kwa hiyo, ni kweli unabii lazima utimie. Mungu anataka tuwe na amani ndani ya mioyo yetu lakini anajua si jambo rahisi kwa sababu ya hila za Shetani. Shetani asingekuwepo amani ingekuwepo; watakatifu wasingekuwepo, dunia isingekuwepo. Lakini mlango wa rehema bado haujafungwa. Bado tuna uhuru wa kuchagua mema dhidi ya mabaya.”
Enock Maregesi

“Baadhi ya watu wanatafuta mahali pazuri,Wengine wanatengeneza mahali kuwa pazuri.Wewe una geuza pazuri kuwa pabaya”
Chrisper Malamsha
tags: amani

Enock Maregesi
“Vita ya Shetani na Mungu inatuathiri zaidi sisi wanadamu – na hapo baadaye itamuathiri Shetani pia. Vita hii haiwezi kuisha hadi siku ya mwisho, Yesu Kristo atakaporudi kuwachukua wateule wake. Pambana kwa njia ya maombi hadi siku ya mwisho kwa sababu adui tunayepambana naye hana muda wa kupumzika. Pambana kujiombea na kuwaombea wengine waliohai, na hata wale ambao bado hawajazaliwa, kabla mafuta ya dunia hii hayajalipuka. Usiishi kama adui wa msalaba wa Yesu Kristo, badala yake, ishi kama rafiki wa msalaba wa Yesu Kristo. Kuishi kama rafiki wa msalaba wa Yesu Kristo ni kupinga majivuno yote ya Shetani kwa upendo uliotukuka wa kujishusha au kujidharirisha, kutokutetereka hata kidogo na tamaa za ulimwengu huu kwa upendo mkubwa wa umaskini, na kutokuyumba wakati wa matatizo kwa sababu wakati wa amani ulijilimbikizia imani.”
Enock Maregesi

Enock Maregesi
“Lakini ukweli ni upi? Ukweli ni kwamba utajiri una changamoto nyingi kuupata na kuudumisha pia kuliko usomi na kwamba ukweli ni amani ya Mungu katika moyo wa mwanadamu. Heri msomi kuliko tajiri – Heri yule aliyesoma kuliko tajiri asiyesoma au yule aliyesoma kuliko vile alivyosoma tajiri au tajiri asiyesoma au aliyesoma lakini asiyekuwa na tamaa kabisa na dunia hii ambaye kukosa kwake tamaa na dunia hii kunamfanya msomi. Ndivyo Kristo anavyomaanisha. Si kwamba tajiri hawezi kuuona ufalme wa mbinguni. Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Yusufu, Daudi, Sulemani, Yehoshafati, Hezekia, Zakayo, Yoana, Susana, na Lidia watauona ufalme wa mbinguni na walikuwa matajiri. Mali zao zilivyozidi hawakuangalia moyoni, hawakuwa na tamaa kabisa na dunia hii, bali walimtumaini Mungu kwa kila kitu walichokuwa nacho. Anaweza. Lakini asiipende dunia bali ayapende mambo ya ufalme wa Mungu kwa moyo wake wote.”
Enock Maregesi

Enock Maregesi
“Amani ya moyo ndicho kipimo cha mafanikio yetu.”
Enock Maregesi

« previous 1