سهراب سپهری

“به سراغ من اگر می آیید
نرم و آهسته بیایید
تا مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهائی من”


سهراب سپهری
Read more quotes from سهراب سپهری


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

70 likes
All Members Who Liked This Quote


All Quotes
My Quotes
Add A QuoteBrowse By Tag