Pelican Quotes

Quotes tagged as "pelican" Showing 1-3 of 3
G.K. Chesterton
“He wondered why the pelican was the symbol of charity, except it was that it wanted a good deal of charity to admire a pelican.”
G. K. Chesterton, The Man Who Was Thursday

Munia Khan
“Sturdy swimmers afloat on water-couch
Beneath the heavy bill their treasured pouch
Fishes pray for them to fly far away
Inland lakes toast to the Pelican’s day”
Munia Khan

August Strindberg
“Bet vai tu zini par manu bērnību? Vai tu zini, cik man bija sliktas mājas un cik daudz ļauna es tur dabūju iemācīties? Šķiet, ka tas nāk līdzi mantojumā, no citiem augumiem, bet no kā? No pirmā auguma, tā bija rakstīts bērnu grāmatās, un liekas, ka piepildās... Tāpēc nevaino mani, tad es savukārt nevainošu savus vecākus, kuri varētu vainot savējos un tā joprojām!”
August Strindberg