Informatie Quotes

Quotes tagged as "informatie" Showing 1-3 of 3
“Informatie die we willen communiceren, moet vindbaar zijn binnen een logische en duidelijke structuur.”
Hedwyg van Groenendaal, Webdesign van concept tot realisatie

“Het grote voordeel van het web is tegelijkertijd ook het nadeel. Zeer veel informatie is snel beschikbaar voor velen, maar de voorwaarde voor het gebruik is dat de geboden informatie toegankelijk en overzichtelijk geschreven wordt.”
Peter Kassenaar, Handboek Website Usability

Katharine McGee
“Dat is een klassieke demonstratie van hoe gemakkelijk het menselijk brein voor de gek gehouden wordt. Onze hersens zijn de computers waarmee we de wereld interpreteren, en toch wordt hun werking maar al re gemakkelijk gecompromitteerd. We herinneren ons informatie verkeerd, we vergeten hele tijdsperiodes. We overtuigen onszelf van dingen waarvan we weten dat ze niet waar zijn.”
Katharine McGee, The Towering Sky