Gen Quotes

Quotes tagged as "gen" Showing 1-18 of 18
Megan Whalen Turner
“This is the stupidest plan I have ever in my career participated in," Xenophon said.
"I love stupid plans," said Eugenides.”
Megan Whalen Turner, The Queen of Attolia

Megan Whalen Turner
“Discretion prevented me from saying that I thought she was a fiend from the underworld and that mountain lions couldn't force me to enter her service.”
Megan Whalen Turner, The Thief
tags: gen, humor

Ann Patchett
“There was no time for kissing but she wanted him to know that in the future there would be. A kiss in so much loneliness was like a hand pulling you up out of the water, scooping you up from a place of drowning and into the reckless abundance of air. A kiss, another kiss.”
Ann Patchett, Bel Canto

Megan Whalen Turner
“I want you to steal something."
I smiled. "Do you want the king's seal? I can get it for you."
"If I were you," said the magus, "I'd stop bragging about that." His voice grated.
My smile grew. The gold ring with the engraved ruby had been in his safekeeping when I had stolen it away.”
Megan Whalen Turner, The Thief

Megan Whalen Turner
“So Sophos thinks you're going to marry me."
"While I think you'll marry Sophos."
"I might. We'll see what he's like when he grows up.”
Megan Whalen Turner, The Thief

Megan Whalen Turner
“Anyone who can steal the king's seal ring can manage the locks on his record room.”
Megan Whalen Turner, The Thief

Teresa Schulz
“I’d ask you to be careful tomorrow, if I thought you’d listen to me,’ I said to him.
He looked sympathetic but annoyed. ‘Mum, I’m not a baby anymore.’ Then sensing that I was on the verge of crying, he hugged me gently to his chest.
I couldn’t remember the last time he’d hugged me this way. With my face pressed next to his heart I whispered softly, ‘You’ll always be my baby.’ The hug grew firmer and the teardrops began to fall freely.”
Teresa Schulz, Barbed Wire and Daisies

Ann Patchett
“He could see in his face a love so obviously displayed that she must already know everything there was to know about it. He was so close to her then that they owned every molecule of air in the tiny room and the air grew heavy with their desire and worked to move them together. It was with the smallest step forward that his face was in her hair and then her arms were around his back and they were holding each other. It seemed so simple to get to this place, such a magnificent relief, that he couldn't imagine why he had not been holding her every minute since they first met.”
Ann Patchett, Bel Canto

A.E. Via
“Day had fucked up big time. This was all his fault, all because he couldn’t keep his nosy ass out of other peoples private business. Day rushed to God’s side.

“I’ll help you ba—” Day didn’t know how, but God had found enough strength after that beating to push him so hard that he flew into the dresser, knocking it and all of the items that were on top of it to the floor, including the television. Day rolled a few feet, the dresser just missing falling on top of him.


“Cash, what the fuck!” Day cursed.

He rolled to his side and winced at the sharp pain in his ribs from coming into contact with the dresser.

“I was trying to help you get into bed.”

“Get the fuck out, Leo.” God’s face was an unyielding mask. For the first time in four long years, Day couldn’t read what the hell was going through God’s mind.

Day stood slowly. “God, I only called him because I needed to go—”

“It doesn’t matter why you did it! You had no right! You have no clue what you just did!” God yelled. “Now get out!”

“Cashel, please. Just hear me out,” Day pleaded. His eyes begged for God to see the sincerity in them. He really didn’t mean for any of this to happen. “Baby, I swear. I didn’t know any of this was happening between you and your family. You should’ve told me. Why was he calling you a murderer?”

No matter what, Day couldn’t turn off his detective side.

Day watched God squeeze his eyes shut. He went down on one knee and clutched his chest when the hard coughing started again. God’s eyes were full of water and pain. Day timidly eased over to God’s side but God cut his eyes at him, daring him to come any closer.

Day had to fight the moisture in his own eyes. “I just want to help you into bed.”

“Day, if you don’t get the fuck out of my house, I’m going to show you why he called me a murderer,” God said through clenched teeth.

Day couldn’t stop the gasp that escaped his lips, or the pain that radiated through his chest, as if his rib cage had been torn open and his heart ripped out and thrown underneath the bed. Day kept his eyes on God as he knelt to pick up the dresser, then the television. God watched him as well. Day didn’t say anything as the rogue tear fell down his face without his permission. Day went around to the opposite side of the bed and pulled a pen and piece of scrap paper from the drawer, still watching God carefully. He really didn’t like the look on his best friend’s face. He’d seen the look before, but he’d never had it leveled on him. Day scribbled a couple of phone numbers on the paper.”
A. E. Via

Bryan Sykes
“Durante los siguientes días y semanas, la historia del Hombre de Cheddar circuló por todo el mundo. Coincidí con Adrián Targett en un coloquio de televisión. Me dijo que un periódico sensacionalista, famoso por sus fotos de mujeres con los pechos al aire, le había ofrecido una cantidad de cinco cifras (es decir, por lo menos 10.000 libras) por posar en taparrabos de piel junto a su antiguo pariente.”
bryan sykes

Siddhartha Mukherjee
“Bilim bir dayanıklılık sporudur. O ışık saçan tek deneyi yapabilmek için bin tane ışık saçmayan deney yapıp çöpe atmanız gerekir. Doğa ile sinir sisteminiz arasındaki mücadeledir bu.”
Siddhartha Mukherjee, The Gene: An Intimate History
tags: gen, genom

Siddhartha Mukherjee
“Griffith, verilerini 'Journal of Hygiene' diye adını kimsenin duymamışlığı konusunda Mendel'i bile kıskandıracak bir dergide yayımladı. Süklüm püklüm bir tonla yazan Griffith, sanki genetik bilimi köklerinden sarstığı için özür diler gibiydi. Çalışmasında transformasyondan mikrobiyolojideki hoş bir ilginçlik gibi bahsediyor, ama kalıtımın kimyasal temelini keşfetmiş olabileceğine hiç değinmiyordu. Son on yılın en önemli biyokimya makalesinin en önemli sonucu, ağır metin yığının altında nazik bir öksürük gibi boğulup gitti.”
Siddhartha Mukherjee, The Gene: An Intimate History

Siddhartha Mukherjee
“Cohen bilim haberciliğinin façası kirli tarafıyla da tanışmış oldu. Bütün bir öğlenini bir gazete muhabirine rekombinant DNA ve bakteri genleri naklini sabırla anlatarak geçirdikten sonra, ertesi sabah şu başlığı okuyarak uyandı: ''İnsan Yapımı Böcekler Dünyayı Kırıp Geçirecek''.”
Siddhartha Mukherjee, The Gene: An Intimate History
tags: dna, gen

Siddhartha Mukherjee
“Genetik hastalık ve genetik sağlık, aralarında sıradağlar olan iki ayrık ülke değildir. Hastalık ve sağlık, aralarında belli belirsiz, bazen görünmez sınırlar olan birbirinin devamı iki krallıktır.”
Siddhartha Mukherjee, The Gene: An Intimate History

Siddhartha Mukherjee
“Genetik kod basittir: DNA'dan RNA inşa edilir, RNA'dan da protein inşa edilir. DNA'daki her baz üçlüsü, proteinde bir aminoasidi belirler. Oysa genomik kod karmaşıktır: Genin üzerinde, genin ne zaman ve nerede ifade edileceği ile ilgili bilgileri barındıran DNA parçaları vardır: Genlerin genom üzerindeki yerlerinin neye göre belirlenmiş olduğunu da bilmiyoruz. Genler arasındaki DNA bölgelerinin gen fizyolojisini nasıl düzenlediğini ve koordine ettiğini de bilmiyoruz. Dağların ötesinde dağların olması gibi, kodların ötesinde de kodlar vardır.”
Siddhartha Mukherjee, The Gene: An Intimate History
tags: gen, genom

Siddhartha Mukherjee
“Artık biliyoruz ki hücrelerin içinde viral genleri tanıyıp etkileşmelerini engelleyen kadim algılayıcıları var. Bu algılayıcılar viral geni saptadıktan sonra üstüne kimyasal işaretlerle ''kullanılmaz'' damgasını vuruyorlar. Demek ki genom kendini değiştirme işlemlerine uslu uslu boyun eğmiyordu. Sihirbazlar arasında eski bir söz vardır: Bir şeyi yok etmeyi öğrenmeden önce geri getirmeyi öğrensen iyi olur. Gen terapistleri bu dersi yeni baştan öğreniyorlardı. Bir geni hücrenin içine çaktırmadan yerleştirmek kolaydır. Asıl zorluk onu tekrar görünür kılmaktı.”
Siddhartha Mukherjee, The Gene: An Intimate History
tags: gen, genom

Siddhartha Mukherjee
“1980'lerden bu yana neredeyse otuz yıl boyunca, psikologlar ve genetikçiler aynı koşullarda büyütülmüş özdeş ikizlerin nasıl ıraksak gelişim yazgıları izlediklerini açıklayabilecek ince farkları belgelemeye ve ölçmeye çalıştılar. Fakat somut, ölçülebilir, sistematik farkları bulmak için yapılan tüm girişimler başarısız oldu: İkizler aynı ailede büyümelerine, aynı evde yaşamalarına, genelde aynı okula gitmelerine, neredeyse aynı yemekleri yemelerine, çoğu zaman aynı kitapları okumalarına, aynı arkadaş çevrelerine sahip olmalarına ve aynı kültürden beslenmelerine rağmen nasıl oluyorsa bariz biçimde birbirinden farklı oluyorlardı.
Bu fark nereden kaynaklanıyordu? 20 yıl içinde yapılan 43 çalışma sonunda güçlü ve tutarlı bir yanıta ulaşıldı: ''sistematik olmayan, kendine özgü, tesadüfi olaylar''. Hastalıklar. Kazalar. Travmalar. Tetikleyiciler. Kaçırılmış bir tren; kayıp bir anahtar; kafayı kurcalayan bir düşünce. Moleküllerdeki oynamalar sonucu genlerde meydana gelen oynamalar; genlerdeki oynamalar sonucu biçimde meydana gelen oynamalar. Venedik'te bir kavisi dönerken kanala düşüp suya kapılmak. Aşka kapılmak. Hayatın tesadüfleri. Şans.
Bu yanıt çileden çıkarıcı değil mi biraz? Onlarca yıllık araştırmaların ardından yazgıyı ortaya çıkaran şeyin sonuçta ... yazgı olduğunu mu söyleyeceğiz? Canlıları oldukları gibi yapan şey ... öyle olmalarıdır mı diyeceğiz? Bu formülasyonda çok aydınlatıcı bir güzellik var bence.”
Siddhartha Mukherjee, The Gene: An Intimate History

Siddhartha Mukherjee
“Genler içinde bulundukları çevrelere programlanmış tepkiler gösterirler - yoksa korunan bir biçim olmazdı. Fakat aynı zamanda şansın kendine özgü kaprislerinin yapışması için de pay bırakırlar. Bu etkileşime ''yazgı'' diyoruz; kendimizin buna verdiği tepkimelere de ''seçim''. Konuşma yetisine sahip iki ayaklı ve dik yürüyen bir organizma, işte bu şekilde bir plan dahilinde, ama aynı zamanda planın dışına çıkmak üzere inşa edilir. Böyle bir organizmanın tek bir eşsiz varyantına ''birey'' deriz.”
Siddhartha Mukherjee, The Gene: An Intimate History