Ensomhet Quotes

Quotes tagged as "ensomhet" Showing 1-4 of 4
Jens Bjørneboe
“Blomst av bare klare ensomheter
skal ditt beger fylle noens tørst
må du alltid danne torner først
Før du samler deg om dette ene:
Å bli rose! - Du er mer alene
med verket i deg selv enn noen vet
Å blomst! Å rene ensomhet!”
Jens Bjørneboe, Samlede dikt

Liv Ullmann
“Det er bedre å våkne alene og vite at en er alene, end å våkne sammen med noen og allikevel være ensom.”
Liv Ullmann

Kamand Kojouri
“For selv om du tilbringer livet med å jage opplevelser, lytte til den mest utsøkte klassisk musikk og bli full av fantastisk utsikt over fjell og fossefall,er alt dette ikke verdt en krone hvis du ikke deler det med noen. Alt beløper seg til det. Sant nok, vi må oppleve de fleste ting i ensomhet for å vokse,skape, ødelegge og vokse igjen, men vår glede når en terskel i isolasjon. Deter det verste som kan skje å bli en øy. Man må bli hele verden.”
Kamand Kojouri

Sandra Lillebø
“Noen mennesker går rundt sånn, med et oppløst, ødelagt selv, med en personlighet som er så knust at det eneste som kan gi dem en form for sammenheng og identitet, er den kontinuerlige ensomheten de lever med fra de fødes til de dør.”
Sandra Lillebø, Tingenes tilstand