Potensial Quotes

Quotes tagged as "potensial" Showing 1-2 of 2
Jens Bjørneboe
“Blomst av bare klare ensomheter
skal ditt beger fylle noens tørst
må du alltid danne torner først
Før du samler deg om dette ene:
Å bli rose! - Du er mer alene
med verket i deg selv enn noen vet
Å blomst! Å rene ensomhet!”
Jens Bjørneboe, Samlede Dikt

Toba Beta
“Education reveals the potential of people and market.”
Toba Beta, Master of Stupidity