Blaga Dimitrova

“Имаше един машинен боцман, бай Симо. Дебел като бъчва. Хранеше си едно птиче от устата. Сдъвкваше му залъче и със слюнката си му го даваше. То едничко оживя и закрепна. Направи си гнездо на кораба. Между две вахти, като излезе от машинното, дето се пържи на 48 градуса, бай Симо се разхождаше "по булеварда" - тоест по палубата. Птичето го познаваше. Почваше да се върти край него. Кацаше на рамото му. Той все вардеше водата в купичката да му е прясна и чиста. Да го видиш: едър, грамаден мъжага, става като дете. Умря на кораба внезапно. От разрив на сърцето. Хвърлихме го в морето. И вече не се върна. Така е на кораба. Нежност наред с грубост. Така е и в света. Едни хранят птичета и треперят над тях, а други ги колят и пекат...”


Blaga Dimitrova, Лице
Read more quotes from Blaga Dimitrova


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

1 like
All Members Who Liked This QuoteThis Quote Is From

Лице Лице by Blaga Dimitrova
127 ratings, average rating, 9 reviews

Browse By Tag