هزار و یک کتابی که قبل از مرگ باید خواند

در این گروه کتابهایی معرفی میشود که قبل از مرگ باید خواند...
و نظر همه را میتونیم در مورد کتابهایی که معرفی شده بخوانیم و کلی بحثهای داغ و جالب داشته باشیم
category
tags
location
Iran
website
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
rules
امید وارم دوستانی که میخواهند کتابی …more

گروه تلگرام ویژه ی ادبیات پارسی
By Reza · 17 posts · 1166 views
last updated Sep 14, 2020 10:26PM
کیمیاگر :پائولو کوییلو
By Saeed · 11 posts · 510 views
last updated Dec 24, 2019 10:04AM
گروه تلگرام خون و ماتیک
By Sajaad · 2 posts · 206 views
last updated Aug 28, 2019 04:48AM
کدومشو خوندی؟ نظرت چیه؟چی پیشنهاد میکنی؟
By Nader · 48 posts · 1795 views
last updated Nov 06, 2018 09:36PM
You have no friends in the هزار و یک کتابی که قبل از مرگ باید خواند group. Invite some »
Nader
Nader

Share This Group