هزار و یک کتابی که قبل از مرگ باید خواند

در این گروه کتابهایی معرفی میشود که قبل از مرگ باید خواند...
و نظر همه را میتونیم در مورد کتابهایی که معرفی شده بخوانیم و کلی بحثهای داغ و جالب داشته باشیم
category
tags
location
Iran
website
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
rules
امید وارم دوستانی که میخواهند کتابی…more

flag this group (?)
Flagging a group will send it to our team for review. We take abuse seriously, so please only flag groups that clearly need our attention.
کیمیاگر :پائولو کوییلو
By Saeed · 10 posts · 420 views
last updated Sep 14, 2019 06:43AM
گروه تلگرام ویژه ی ادبیات پارسی
By Reza · 16 posts · 931 views
last updated Aug 30, 2019 09:31AM
گروه تلگرام ادبیات و هنر به زبان انگلیسی
By Sajaad · 2 posts · 150 views
last updated Aug 28, 2019 04:48AM
کدومشو خوندی؟ نظرت چیه؟چی پیشنهاد میکنی؟
By Nader · 48 posts · 1590 views
last updated Nov 06, 2018 09:36PM
You have no friends in the هزار و یک کتابی که قبل از مرگ باید خواند group. Invite some »
Nader
Nader

Share This Group