*** الهی نامه ***

الهی نامه حکایتی ار القاءات سبّوحی است که از تحوّلات روحی و تفکّرات عقلی و هیجان قلبی وهیمان شهودی به صورت طایفه ای از کلمات قصار به منصّه تحبیر و ترصیف ظهور یافته است
آیت الله حسن زاده آملی

از همه بازدید کنندگان و اعضاء گروه تقاضا*****
میشود با نظرات ، پیشنهادات و نوشته هایشان
ما را یاری نمایند
اگر در نوشته ها مشکل تایپی وجود داشت به بزگواری خود بنده را عفو فرموده و حقیر را مطلع فرمائید
***** التماس دعا *****
category
tags
location
Iran
website
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
flag this group (?)
Flagging a group will send it to our team for review. We take abuse seriously, so please only flag groups that clearly need our attention.
are you a real muslim?
By mona · 2 posts · 9 views
last updated May 10, 2008 03:15AM
*** الهی نامه آیت الله حسن زاده آملی ***
By yasekabood · 106 posts · 20 views
last updated Nov 16, 2007 07:25PM
prayer
By mona · 5 posts · 7 views
last updated Oct 28, 2007 08:09AM
You have no friends in the *** الهی نامه *** group. Invite some »
yasekabood
yasekabood

Share This Group