Virginia Woolf


Born
in Kensington, Middlesex, England, The United Kingdom
January 25, 1882

Died
March 28, 1941

Website

Genre

Influences


(Adeline) Virginia Woolf was an English novelist and essayist regarded as one of the foremost modernist literary figures of the twentieth century.

During the interwar period, Woolf was a significant figure in London literary society and a member of the Bloomsbury Group. Her most famous works include the novels Mrs Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927), and Orlando (1928), and the book-length essay A Room of One's Own (1929) with its famous dictum, "a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction."

Average rating: 4.14 · 2,974,473 ratings · 69,808 reviews · 580 distinct worksSimilar authors
Mrs. Dalloway

by
3.78 avg rating — 186,266 ratings — published 1921 — 349 editions
Rate this book
Clear rating
To the Lighthouse

3.77 avg rating — 106,500 ratings — published 1927 — 619 editions
Rate this book
Clear rating
A Room of One's Own

4.12 avg rating — 85,458 ratings — published 1929 — 466 editions
Rate this book
Clear rating
Orlando

3.86 avg rating — 44,853 ratings — published 1928 — 470 editions
Rate this book
Clear rating
The Waves

4.14 avg rating — 22,013 ratings — published 1931 — 367 editions
Rate this book
Clear rating
The Voyage Out

3.76 avg rating — 7,868 ratings — published 1915 — 331 editions
Rate this book
Clear rating
Night and Day

by
3.75 avg rating — 7,041 ratings — published 1919 — 300 editions
Rate this book
Clear rating
Jacob's Room

3.53 avg rating — 6,946 ratings — published 1922 — 349 editions
Rate this book
Clear rating
Between the Acts

3.65 avg rating — 4,825 ratings — published 1941 — 165 editions
Rate this book
Clear rating
A Writer's Diary: Being Ext...

by
4.25 avg rating — 3,608 ratings — published 1953 — 39 editions
Rate this book
Clear rating
More books by Virginia Woolf…
The Diary of Virginia Woolf... The Diary of Virginia Woolf... The Diary of Virginia Woolf... The Diary of Virginia Woolf... The Diary of Virginia Woolf...
(5 books)
by
4.36 avg rating — 2,591 ratings

The Letters of Virginia Woo... The Letters of Virginia Woo... The Letters of Virginia Woo... The Letters of Virginia Woo... The Letters of Virginia Woo... The Letters of Virginia Woo...
(6 books)
by
4.36 avg rating — 1,105 ratings

The Essays, Vol. 1: 1904-1912 The Essays, Vol. 2: 1912-1918 The Essays, Vol. 3: 1919-1924 The Essays, Vol. 4: 1925-1928 The Essays, Vol. 5: 1929-1932 The Essays of Virginia Wool...
(6 books)
by
4.31 avg rating — 238 ratings

A Passionate Apprentice: Th...
(1 book)
by
4.13 avg rating — 97 ratings

On Reading, Writing and Liv...
(1 book)
by
3.43 avg rating — 115 ratings

More series by Virginia Woolf…
“I would venture to guess that Anon, who wrote so many poems without signing them, was often a woman.”
Virginia Woolf

“Lock up your libraries if you like; but there is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind.”
Virginia Woolf, A Room of One's Own

“Books are the mirrors of the soul.”
Virginia Woolf, Between the Acts

Polls

Ո՞ր կին գրողին կարդանք նոյեմբերին: Հարցման մեջ նշել եմ միայն հեղինակներին, բայց եթե ուզում եք իմանալ, թե կոնկրետ որ գրքերն են հարցման մեջ, այցելեք հետևյալ հղմամբ.
https://www.goodreads.com/topic/show/...

Խնդրում եմ՝ քվեարկել միայն այն գրքի օգտին, որն ինքներդ պատրաստվում եք կարդալ:

 
  9 votes, 40.9%

 
  6 votes, 27.3%

 
  2 votes, 9.1%

 
  2 votes, 9.1%

 
  1 vote, 4.5%

 
  1 vote, 4.5%

 
  1 vote, 4.5%

 
  0 votes, 0.0%

 
  0 votes, 0.0%

More...

Topics Mentioning This Author

topics posts views last activity  
The Next Best Boo...: Men vs. Women 241 850 May 28, 2009 07:15AM  
The Next Best Boo...: Diaries/journals 27 661 Jun 23, 2009 08:37PM  
The Seasonal Read...: By Blood or Marriage (25.2) 41 349 Aug 24, 2009 11:23PM  
Challenge: 50 Books: Sarah's booklist 2009 61 575 Sep 04, 2009 05:34PM  
The Seasonal Read...: FALL CHALLENGE 2009 PLANS 169 1441 Oct 14, 2009 05:10PM  
The Seasonal Read...: This topic has been closed to new comments. FALL CHALLENGE 2009 COMPLETED TASKS 3947 2680 Dec 01, 2009 06:01AM  
Boxall's 1001 Bo...: Favorites/Least Favorites Read from the 1001 List in 2008? 39 470 Dec 09, 2009 07:26PM