Hossein

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about Hossein.


مفاتیح الحیات
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 305 of 776)
"ای گروه شیعه! شما به ما منسوبید. پس برای ما زینت باشید و مایه ننگ ما نباشید. چه مانعی هست که در میان مردم (اهل سنت) همانند یاران علی علیه السلام باشید، اگر مردی از آنان اکنون زنده بود در قبیله خویش پیشوا، موذن و امانتدار آنان بود از بیمارانشان عیادت کنید و د ز تشییع جنازه هایشان حاضر شوید و در مساجد آنها نماز بگزارید و آنان در کار خیر از شما پبشی نگیرند که به خدا سوگند شما به کار نیک سزاوارتر از آنها هستید." Aug 01, 2014 09:51AM

 
نظری به نظام اقتص...
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 200 of 248)
Dec 13, 2016 06:15AM

 
ایستاده در باد
Rate this book
Clear rating

Hossein Hossein said: " دلم می خواهد بدوم تا یک جای بلند، پشت به باد بایستم و فریاد بزنم این کتاب خیلی خوب است؛ دید انسان را به دین و دنیا عوض می کند. "

 
See all 6 books that Hossein is reading…
Loading...
year in books
معصومه ...
3,697 books | 253 friends

majede
217 books | 118 friends

Samaneh...
381 books | 33 friends

chris
661 books | 1,686 friends

Tayyeb ...
74 books | 316 friends

خرس
794 books | 1,435 friends

محمدصال...
305 books | 603 friends

Mohammad
196 books | 20 friends

More friends…


Polls voted on by Hossein

Lists liked by Hossein