Phakin
417 ratings (4.15 avg)
204 reviews
Goodreads librarian

#22 top librarians
#18 best reviewers
#58 top reviewers

Phakin

Sign in to Goodreads to learn more about Phakin.

http://noitaneila.blogspot.com
https://www.goodreads.com/noitaneila

Add as a Friend Follow Reviews   Send Message | Compare Books


ทะลวงวัตถุนิยมทาง...
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 63 of 268)
"โน้ตไว้หน่อย ผมกลับมาอ่านเล่มนี้อีกครั้งหลังจากอ่านผ่านๆ เมื่อหลายปีก่อน สาเหตุหนึ่งคือผมจำเป็นต้องไป การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ของเปาลู เฟร์เร่เพื่อไปทำงานบางอย่าง และฉุกคิดได้ว่าตรุงปะก็พูดถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการศึกษาไว้เหมือนกัน แม้จะไม่ใช่ภายใต้กรอบคิดเดียวกันก็ตาม อ่านถึงตรงนี้ ผมพบว่าตรุงปะมีจุดยืนที่คล้ายกับเฟร่เร่อย่างที่คิดไว้จริงๆ เดี๋ยวอ่านจบแล้วจะเขียนยาวๆ แต่พอเห็นประเด็นที่สองคนนี้มีร่วมกันมากขึ้นแล้ว" Oct 21, 2016 12:09AM

 
The Epigenetics R...
Phakin is currently reading
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 96 of 320)
Jul 31, 2015 08:32AM

 
See all 5 books that Phakin is reading…

Phakin’s Recent Updates

Simians, Cyborgs, and Women by Donna J. Haraway
" Nalanda wrote: "เลมนียากไหมครับ"

ผมอานวนไปวนมาอยูสามรอบครับ เขาใจอยูสัก 70% 555
...more "
Phakin rated a book it was amazing
Simians, Cyborgs, and Women by Donna J. Haraway
Rate this book
Clear rating
Bayes Theorem by Dan Morris
ในรูปเงา by เงาจันทร์
"นวนิยายขนาดสันของเงาจันทรเรืองนี หากเทียบกับ รักในรอยบาป ซึงเปนนวนิยายขนาดยาวแลว ในรูปเงา ยังมีรายละเอียดทีกระโดดวูบวาบ สีตอนยอยในเรืองบรรยายสิงตางๆ ละเอียดยิบโดยเฉพาะธรรมชาติและอากัปกิริยาของตัวละคร ในแตละบท มีความละเอียดของตนเอง แตกดำเนินเรืองฉั..." Read more of this review »
Phakin is currently reading
Simians, Cyborgs, and Women by Donna J. Haraway
Rate this book
Clear rating
Phakin rated a book it was amazing
The Sailor Who Fell From Grace with the Sea by Yukio Mishima
Rate this book
Clear rating
โอโห ไมผิดหวังเลย พีคในพีค ...more
Phakin rated a book really liked it
การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 by ชาตรี ประกิตนนทการ
Rate this book
Clear rating
สนุกดี บางชวงอาจจะอานไมคอยเขาใจเพราะเราขาดพืนฐานประวัติศาสตรศิลปะ แตขอเสนอหลักชัดเจน จริงๆ คิดวาคนทีไมไดสนใจการตีความเชิงประวัติศาสตรศิลปมากนัก อานแคบทที 3 และ 4 กอาจจะพอ ...more
Phakin rated a book it was amazing
ชำแหละแผนยึดกรุงธนบุรี by ปรามินทร์ เครือทอง
Rate this book
Clear rating
มันสมาก นีแทบจะตองไปนังอานหลักฐานชวงนีใหมหมดเลย โดยเฉพาะวันเดือนปีในพงศาวดาร ...more
More of Phakin's books…
“The problem of human intentionality that the handaxe "enigma" primarily embodies is grounded on the false assumption that intentional states are "in the head" whereas in fact they can, in many cases, be seen to spread out into the world.”
Lambros Malafouris, How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagement

James E. Lovelock
“I speak as a planetary physician whose patient, the living Earth, complains of fever; I see the Earth's declining health as our most important concern, our very lives depending upon a healthy Earth. Our concern for it must come first, because the welfare of the burgeoning mass of humanity demands a healthy planet.”
James E. Lovelock, The Revenge of Gaia
tags: earth

Kanoko Okamoto
“เมื่อจ้องมองชิ้นอวัยวะเล็กๆ เหล่านี้ใกล้ๆ ผ่านกล้องจุลทรรศน์ ใช้ปากคีบขยับมันไปรอบๆ จนล่วงลึกไปในราตรีด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมจนลืมกาลเวลา มะตะอิจิดูคล้ายวิกาลสูรที่บังเอิญพบกองอาหารมากมายที่ถูกเก็บซ่อนไว้ด้วยความประหลาดใจ จึงหลงลืมที่จะรับประทาน หากแต่หยอกเย้ากับมันแทน หัวปลาทองที่ถูกบั่นต่างจ้องเขม็งด้วยดวงตาที่ส่องประกายราวพลอยทับทิมท่ามกลางแสงจากดวงไฟ หัวปลาเผยอปากเปิดปิดเป็นบางคราว ราวกับมันเพิ่งจดจำได้ถึงบางสิ่ง”
Kanoko Okamoto, A Riot of Goldfish

Agnes Chew
“[T]he hallmark of a true traveller lies not in the number of places one has visited, but rather in one's ability to travel with one's imagination - to be able to employ a myriad of lenses through which to perceive the world, to find beauty and charm in things of quotidian, and most of all to render the familiar unfamiliar, and to transform what was once pedestrian into which is scintillating, stirring, and capable of intoxication”
Agnes Chew, The Desire for Elsewhere

หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์
“เมืองไทยมีเจ้าไม่มีศาลอยู่นับไม่ถ้วน เจ้าพวกนี้เป็นเจ้าอยู่แต่ในเมืองเรา-และเป็นเจ้าของเราตามมีตามได้ เมื่อไปอยู่เมืองนอก-ก็ไปเป็นคนธรรมดา เป็นมิสเตอร์หรืออย่างดีก็มีอักษรย่อหน้าชื่อว่า เอม.ซี. หรือ ม.จ. ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าแปลว่าอะไร เจ้านายในประเทศไทยมีชั้นและสภาพผิดแปลกกับประเทศอื่น และเป็นสภาพที่แปลกอยู่สภาพเดียวในโลก ทั้งนี้เราจะโทษใครไม่ได้นอกจากขนบธรรมเนียมที่ได้เป็นมาแล้วแต่โบราณ”
หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์, วิมานทลาย

25x33 Democracy and Human right — 28 members — last activity Aug 31, 2016 09:08AM
I am Thi Ha, live in Thailand now , come from Burma , our country lack at everything , mainly at Human right and Democracy so we are trying to get thi ...more
6022 Tackling the Pulitzer Prize Winners! — 627 members — last activity Sep 19, 2017 10:36AM
The Pulitzer Prize literature winners comprise a phenomenal collection of novels. Join us as we embark in the monumental task of reading all of the wi ...more
142481 Popular Anthropology — 97 members — last activity Sep 10, 2016 07:27AM
A discussion page for sources of popular anthropology. Help us find more books, blogs, podcasts, videos - any anthropology that's written for a genera ...more
Nantawan
122 books | 51 friends


Jatucha...
3 books | 120 friends

Stephen...
364 books | 174 friends

Chalerm...
33 books | 74 friends

Tani Ko...
121 books | 44 friends

Tha De
67 books | 69 friends

Pomo Ku...
44 books | 191 friends

More friends…
One Hundred Years of Solitude by Gabriel García MárquezLolita by Vladimir NabokovFahrenheit 451 by Ray BradburyThe Bell Jar by Sylvia PlathOne Flew Over the Cuckoo's Nest by Ken Kesey
Best Books Ever
48,711 books — 176,721 voters


Quizzes and Trivia

questions answered:
71 (0.0%)

correct:
41 (57.7%)

skipped:
5 (6.6%)

256290 out of 1727704

streak:
2

best streak:
5

questions added:
0Polls voted on by Phakin

Lists liked by Phakin