داستان خرس‌های پاندا: به روایت یک ساکسیفونیست که دوست‌دختری در فرانکفورت دارد داستان خرس‌های پاندا discussion


64 views
محتاج و دربدر

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

من مثل سگ دربدر اين كتابم اونو از كجا گير بياورم
اِ اِ كـــــــــــــــــــــمكــــــــــــم
كــــــــــــــــــــــــــــــــــنيد


message 2: by Tinouche (new)

Tinouche duste aziz,
agar hanuz donbale in ketab hastid ba man tamas begirid


message 3: by Mahya (last edited Aug 28, 2008 04:32AM) (new) - rated it 5 stars

Mahya Farmani manam ye 3 mahi mishe montazeram tajdide chap beshe vase chan nafar begiramesh , nist ke nist ...


محسن نمایشگاه کتاب نشر ماهریز این کتاب را دارد با جلد جدید و خوشکلتر از جلد قبلی


back to top