انجمن شعر discussion

75 views
كارگاه شعر > تنهايي

Comments Showing 1-18 of 18 (18 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

طيبه تيموري | 180 comments ...
قاشق‌ها اضافه آمدند
بشقاب‌ها اضافه آمدند
مثل كلمات
بين نگاه‌ها

تنهايي آمده بود
زندگي‌ام را به‌دست سمسارها بدهد


message 2: by Ahmad (new)

Ahmad | 67 comments زیبا ست


طيبه تيموري | 180 comments از شما ممنونم


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments سلام
درونمایه(موضوع) قوی و همینطور بدیعی داره
امااگه خط سه و چهار رو "مثل کلمات بین نگاه ها" تغییر بدی بهتر باشه
شاید مثل بقیه ی کار بدعت لازم رو ندارن
شایدم خیلی شبیه نباشن
قاشق و بشقاب با کلمات رو میگم


طيبه تيموري | 180 comments Mehdi wrote: "سلام
درونمایه(موضوع) قوی و همینطور بدیعی داره
امااگه خط سه و چهار رو "مثل کلمات بین نگاه ها" تغییر بدی بهتر باشه
شاید مثل بقیه ی کار بدعت لازم رو ندارن
شایدم خیلی شبیه نباشن
قاشق و بشقاب با کلمات ر..."

ممنون از نظرت مهدی گرامی


message 6: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments وای طیبه! هنوز هم زیبا می سرایی!!!!! آفرین! لذّت بردم واقعن. ممنون

تمامِ اون حسی که در تنهایی به آدم دست می ده - حسِّ اضافه بودن و اضافه آمدنِ تک تکِ لحظه های زندگی - توی شعرِ تو مشعشع ئه. بعد یه چیزی هست که نمی دونم عمدی بوده یا نه، «تنهایی آمده بود» از لحاظِ دستوری یه زمان پیش از «اضافه آمدند» ها می شه، که یعنی پس از آمدنِ سمسار هم باز همه چیز اضافه اومد و حتّا سمسارها هم زندگی ات رو بر نداشتند. اگه این مفهوم، مدِّ نظرِ تو بوده که دیگه نابودم کردی، اگر هم نه، باید زمانِ افعال رو جا به جا کنی

در نهایت، شرمنده که یه سال طول کشید تا نظر بدم! :)) شاد باشی. :دی


طيبه تيموري | 180 comments Mahyar wrote: "وای طیبه! هنوز هم زیبا می سرایی!!!!! آفرین! لذّت بردم واقعن. ممنون

تمامِ اون حسی که در تنهایی به آدم دست می ده - حسِّ اضافه بودن و اضافه آمدنِ تک تکِ لحظه های زندگی - توی شعرِ تو مشعشع ئه. بعد یه ..."


سلام مهیار
منم شوک شدم بعد از مدت ها...
مرسی از خوانشت و نظرت
برام محترمه


message 8: by Mahyar (last edited Oct 12, 2015 04:45PM) (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments درود بر تو! پاینده باشی. تا ابد بسرای


message 9: by اتیه (new)

اتیه | 21 comments خیلی قشنگ بود مرررسی


message 10: by اتیه (new)

اتیه | 21 comments خیلی قشنگ بود مرررسی


طيبه تيموري | 180 comments atiyeh wrote: "خیلی قشنگ بود مرررسی"

مرسی از تو عطیه جان


message 12: by اتیه (new)

اتیه | 21 comments اسم من اتیه هست عزیز


طيبه تيموري | 180 comments atiyeh wrote: "اسم من اتیه هست عزیز"

ممنون که گفتی. تشخیصش سخته با تایپ پینگلیش


message 14: by میرمحمد (new)

میرمحمد مومنی ثانی (MMomeni) | 7 comments طيبه تيموري wrote: "atiyeh wrote: "اسم من اتیه هست عزیز"

ممنون که گفتی. تشخیصش سخته با تایپ پینگلیش"


سلام.فکر کنم عطیه صحیح تر باشه..اتیه در زبان فارسی و عربی معنا نداره..با این رسم الخط..ولی با رسم الخط عطیه به معنی هدیه است


message 15: by میرمحمد (new)

میرمحمد مومنی ثانی (MMomeni) | 7 comments پری کوچک دل من
با تو از بسکه باوقار شده ام، گامهای شمرده ای دارم

به سمینار پیکرت برسم...بحثهای فشرده ای دارمچند روزی که نیستی بانو، غم برایم قیافه می گیرد

قلب را فراموش کرده بود انگار، زخمهای نخورده ای دارممن دلم را میانِ آغوشت، به امانت گذاشتم دیروز

بغلم کن ..درست این شعبه..که حساب سپرده ای دارممثل گنجشک اسکلت شده ای، لای پیچک به گریه می خوانم

بی جهت زور می زنم چه کنم!! دل از یاد بُرده ای دارمدردها را غمت خبر کرده، منِ جوگیر پا نهادم پیش

سفت و محکم مرا چسبید، به خیالش که گُرده ای دارممثل یک زن..سزارین کرده..از تسلای دکترش فهمید

در سکوتِ سبد تکانی نیست، بچه ی تازه مرده ای دارمبا دلم تا که درد دل کردم، پیرمردی نشست و گریست

به تو آمار می دهم یعنی،که نود سال و خُرده ای دارمهمچو افرای ژاپنی سرخم، مشتِ سونامیِ زمان خورده

زیرِ پایم چه زود خالی شد، خاطرات فسرده ای دارممیرمحمد مؤمنی ثانی (تاج)

[ شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۵ ] [ 2:2 ]


message 16: by میرمحمد (new)

میرمحمد مومنی ثانی (MMomeni) | 7 comments یوسفت مرده..بیا فاتحه دارم
سیلِ ویرانگری آمد ...به دیارم زد و رفت
زندگی! کور شوی...دار و ندارم زد و رفتآتشی زد به دلم ...بعد که ویران شد..گفت:

با چنین منظره ای...تحتِ فشارم..زد و رفتتا بیاید بغلِ چترِ دلم... تر نشود ....

گریه می گفت که "" من سخت ببارم؟! "" زد و رفتذوالجناحم که سراپا ...تنِ من خونی شد

وسطِ معرکه ی جنگ...سوارم زد و رفتتا نوشتم: (نفسم! پایِ دلم می مانی؟)

پاسخش: ....(نقطه) سپس...(وقت ندارم) زد و رفت....(نقطه چین) بود فقط پاسخِ (هستی یا نه؟)

دید.. من جز غمِ او حرف ندارم.. زد و رفتخواستم در غمِ عشقش که به مرگ انجامید

آتشی در دلِ عالم بگذارم... زد و رفتقبلِ برهم زدنِ رابطه ...از رفتن گفت

من که می خواستم اصلا نگذارم زد و رفتمادرم دیدش و گفتش: ((تو چرا اینجایی؟

یوسفت مرد...بیا فاتحه دارم... )) زد و رفترویِ قبرم کمی از شعرِ مرا خواند و کشید

میمِ سرخی...وسطِ سنگِ مزارم...زد و رفتمیرمحمدمؤمنی ثانی..


message 17: by میرمحمد (new)

میرمحمد مومنی ثانی (MMomeni) | 7 comments خودکشی...


خودکشی کرد دلم...تا تو به ژرفا برسی

از (ولی) رد بشوی...تا که به (الا) برسیجانِ من رفت...دو تا چشمِ مرا می بستند

منتظر ماند دلم..تا به تماشا برسیدر کما بودم و با خود...همه اش می گفتم

چیست دنیا که دلت خواست به دنیا برسیاین نشانی...بغلِ پیکرِ بی جانم بود

ای بدن...می روی آن گوشه بغلها برسیای دلِ بی کس و تنها...که به مرگ افتادی

عشق می خواست...دقیقا به همین جا برسیابری از گوشه ی این پنجره...پیدایش شد

تا نبینند شبی تلخ...به دریا برسیمرگِ این مرد..سحر...داشت موفق می شد

بعدِ یک عمر...چرا دیر...که... حالا برسیبِروم دردِ تو را...خاکه ی شومینه ی دل

سوختی... شعله شدی...تا که به سرما برسیدکتری بود که با حالتِ غمگینی گفت

(من) بمان...بهتر از آنست به هر (ما) برسیاسکنِ قلبِ مرا دید...به بغض...آمد...گفت

این دلِ پاره چه جان داشت...به اینجا برسیاو در آغوشِ عزیزش...نگرانِ تو که نیست

پیرهن پاره نکن تا به زلیخا برسی

.........

راستی! وقت نداری که...شبِ تدفینم

به نماز میتم...محضِ تسلا...برسیقبرِ مجنونِ تو اینجاست...کمی اشک بریز

تا به مفهومِ دل و گریه ی لیلا برسی...

میرمحمدمؤمنی ثانی. همدان


message 18: by میرمحمد (new)

میرمحمد مومنی ثانی (MMomeni) | 7 comments طيبه تيموري wrote: "...
قاشق‌ها اضافه آمدند
بشقاب‌ها اضافه آمدند
مثل كلمات
بين نگاه‌ها

تنهايي آمده بود
زندگي‌ام را به‌دست سمسارها بدهد"

درودها


back to top